Kirkko maailmassa

Maailman asukkaista 17,5 prosenttia kuuluu katoliseen kirkkoon. Vuoden 2010 lopussa katolilaisia oli 1,196 miljardia. Heistä noin puolet asuu Amerikan mantereilla, neljäsosa Euroopassa, runsas kymmenesosa Afrikassa, toinen kymmenesosa Aasiassa ja loput Oseaniassa. Kirkko toimii käytännössä kaikissa maailman maissa.

Suurin osa katolilaisista kuuluu latinalaisen jumalanpalvelusjärjestyksen eli riituksen piiriin, johon lukeutuu myös Helsingin katolinen hiippakunta. Sen rinnalla kirkossa on lukuisia idän jumalanpalvelusjärjestyksiä noudattavia paikalliskirkkoja, joilla on oman liturgisen perinteensä lisäksi omat rikkaat tapansa ja sääntönsä, joita kirkko pitää arvossa ja kunniassa.

Rooman hiippakunnan lisäksi katolisessa kirkossa on kymmenkunta patriarkaattia, yli kuusisataa arkkihiippakuntaa, yli kaksituhatta hiippakuntaa sekä melkein kolmesataa hiippakuntaan rinnastettavaa alempitasoista paikalliskirkkoa. Tavallisesti samassa maassa toimivien hiippakuntien piispat muodostavat piispainkokouksen, joita kirkossa on runsaat sata. Vuoden 2010 lopussa katolisessa kirkossa oli 5140 piispaa, 412.236 pappia, 39.564 pysyvää diakonia, 54.665 sääntökuntaveljeä sekä 721.935 sääntökuntasisarta.

Pohjoismaissa asuu arviolta 300.000 katolilaista. Helsingin hiippakunnan lisäksi Pohjoismaiden muut paikalliskirkot ovat Kööpenhaminan hiippakunta (käsittää koko Tanskan, Färsaaret ja Grönlannin), Reykjavikin hiippakunta (koko Islanti), Tukholman hiippakunta (koko Ruotsi), Oslon hiippakunta (Etelä-Norja), Trondheimin prelatuuri (Keski-Norja) sekä Tromssan prelatuuri (Pohjois-Norja).

Hiippakuntien sekä prelatuurien piispat ja apulaispiispat muodostavat yhdessä Pohjoismaiden piispainkokouksen. Piispainkokouksen tehtävänä on edistää paikalliskirkkojen pastoraalista työtä soveltamalla kirkon keskushallinnon ohjeita sekä toimimalla muutenkin paikallisten piispojen välisenä yhteistyöelimenä. Sen tavallisesti kahdesti vuodessa pidettävään täysistuntoon voivat osallistua myös eläkkeellä olevat pohjoismaiset emerituspiispat. Piispainkokouksen sihteeristö toimii tällä hetkellä Kööpenhaminassa, Tanskassa.