Muita hiippakunnallisia tahoja

Pappisseminaari
(prästseminarium; Seminary)

Hiippakunnallinen lähetysseminaari Redemptoris Mater
(stiftets missionsseminar; Diocesan Missionary Seminary)

Myllyjärventie 9, 02740 Espoo
puh. 09-4129358
email redemptoris.mater@katolinen.fi
Pankkiyhteys FI95 1014 3000 2291 34

Rehtori (rektor; Rector) Cristiano Magagna

Hiippakunnan muita toimielimiä
(övriga organ; other organs)

Hiippakunnan liturginen toimikunta
(Stiftets liturgiska nämnd; Diocesan Liturgical Commission)
Jäsenet piispa Teemu Sippo SCJ (pj.), Raimo Goyarrola (koordinaattori), Markku Koponen, Juho Kyntäjä, Miika Miettunen, Marko Tervaportti

Rehbinderintie 21, 00150 Helsinki

Historia- ja taidetoimikunta
(Stiftets nämnd för historia och konst; Diocesan Commission for History and Art)
Jäsenet piispa Teemu Sippo SCJ (pj.), Santina Ambrosini, Benito Casagrande, Diana Kaley

Lähetystyöasioiden hoitaja
(Ansvarig för missionsärenden; Responsible for Missionary Affairs)

isä Tri Nguyen
Pankkiyhteys FI09 1745 3000 1270 60

Hiippakunnan edustajia
(stiftets representanter; Representatives of the Diocese)

Suomen ekumeeninen neuvosto
(Ekumeniska rådet i Finland; The Finnish Ecumenical Council)

Neuvosto piispa Teemu Sippo SCJ, yleisvikaari Raimo Goyarrola; hallitus Raimo Goyarrola (varajäsen Gabriel Salmela OP); teologisen ja opillisen keskustelun jaosto Toan Tri Nguyen;  yhteiskunnallisten asioiden jaosto Gabriel Salmela OP; paikallisekumenian jaosto Federico Spanò; kasvatusasioiden jaosto Juho Kyntäjä; lapsi- ja nuorisotyön jaosto Miira Kuhlberg;  yhdenvertaisuusjaosto Katarina Finnilä

Yleisradion hartausohjelmien valvontaelin
(Övervakningsorganet för andliga program; Supervising Body for the Devotional Programmes)

piispa Teemu Sippo SCJ (Marko Tervaportti)

Kristliga radioutskottet
(Ruotsinkielisten radiohartauksien valiokunta; Committee for Radio Programmes in Swedish)

Jan-Peter Paul (Marko Pitkäniemi)

Erityissielunhoito
(Specialsjälavård; Special Pastoral Assignments)

Yhteyspappi Puolustusvoimia varten
Kontaktpräst för Försvarsmakten; Contact Priest for the Finnish Defence Forces

Raimo Goyarrola, email raimo.goyarrola@katolinen.fi

Keskukset
(Centra)

Stella Maris [toimintakeskus]
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi
puh. 050-3055304
email stellamaris@katolinen.fi
Kotisivu www.stellamaris.fi
Pankkiyhteys FI55 4006 2220 0136 11 (Säästöpankki)

Studium Catholicum [kirjasto]
Ritarikatu 3 b A, 00170 Helsinki
puh. 09-61206711
email kirjasto@studium.fi
Kotisivu www.studium.fi
Kirjasto on avoinna maanantai–perjantai klo 13-18.
Säätiön pankkiyhteys (fondens bankförbindelse; Bank Account of the Fund) FI40 2001 2001 0002 81

Suomen Caritas [avustustyö]
Kuusitie 6, 00270 Helsinki
puh. 0400-911874
email caritas@caritas.fi
Kotisivu www.caritas.fi
Pankkiyhteys FI73 8000 1270 1545 04
Puheenjohtaja Larissa Franz-Koivisto
Järjestökoordinaattori Adriana Saarialho