Aikaisempia paaveja

265. Benedictus XVI (Joseph Ratzinger) 2005-2013

264. autuas Johannes Paavali II (Karol Wojtyla) 1978-2005

263. Johannes Paavali I (Albino Luciani) 1978

262. Paavali VI (Giovanni Battista Montini) 1963-1978

261. autuas Johannes XXIII (Angelo Roncalli) 1958-1963

260. Pius XII (Eugenio Pacelli) 1939-1958

259. Pius XI (Achille Ratti) 1922-1939

258. Benedictus XV (Giacomo della Chiesa) 1914-1922

257. pyhä Pius X (Giuseppe Sarto) 1903-1914

256. Leo XIII (Gioacchino Pecci) 1878-1903

255. autuas Pius IX (Giovanni Maria Mastai-Ferretti) 1846-1878