Luterilaisen maailmanliiton ja Paavillisen kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston yhteinen julkilausuma reformaation yhteisen muistovuoden päättyessä, 31. lokakuuta 2017

31. lokakuuta 2017, reformaation yhteisen ekumeenisen muistovuoden viimeisenä päivänä, olemme hyvin kiitollisia reformaation kautta saaduista hengellisistä ja teologisista lahjoista. Olemme jakaneet tämän muiston yhdessä ja ekumeenisten kumppaniemme kanssa maailmanlaajuisesti. Samoin pyysimme anteeksiantoa epäonnistumisistamme ja siitä, kuinka kristityt ovat haavoittaneet Herran ruumista ja loukanneet toisiaan viidensadan vuoden ajan reformaation alusta nykypäivään saakka. Me, luterilaiset ja katolilaiset, olemme syvästi kiitollisia ekumeenisesta matkasta, jota olemme kulkeneet yhdessä viimeisen viidenkymmenen vuoden ajan. Tämä pyhiinvaellus, jota on tukenut yhteinen rukous, jumalanpalvelus ja ekumeeninen dialogi, on johtanut ennakkoluulojen poistumiseen, keskinäisen ymmärryksen kasvamiseen ja ratkaisevien teologisten yhteisymmärrysten tunnistamiseen. Matkan monien siunausten vuoksi kohotamme sydämemme ylistämään Kolmiyhteistä Jumalaa saamastamme armosta. » Lue lisää..

Eutanasialain sijasta kehitettävä saattohoitoa

Piispa Teemu Sippo SCJ on yhdessä metropoliitta Elian (ort.), piispa Seppo Häkkisen (lut.) ja toiminnanjohtaja Esko Matikaisen (helluntaikirkko) kanssa allekirjoittanut seuraavan kannanoton eutanasialainsäädännöstä.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta keskustelee tämän syksyn aikana kansalaisaloitteesta, jonka tavoitteena on saada Suomeen eutanasialaki.
Asia on monisäikeinen ja eettisesti vaikea. On ymmärrettävää, että jotkut henkilöt, jotka ovat joutuneet seuraamaan läheisensä sietämätöntä tuskaa, voivat nähdä eutanasialain ratkaisuna.

Me allekirjoittajat haluamme kristillisten kirkkojen edustajina tuoda esille näkökohtia, joita pidämme tärkeinä, kun eduskunta on tärkeän ratkaisun edessä.

Ihmisen elämä on arvokas alusta lähtien kuolemaan asti. Emme voi arvottaa elämää sen pituuden eikä laadun mukaan; jokainen elämä on Jumalan lahja. Jokaisen ihmisen tulee saada tarvitsemansa hoito elämän päätösvaiheessa. Joskus on armollisempaa tehdä päätös hoidon lopettamisesta kuin sen jatkamisesta. Lääketieteen nopea kehittyminen tekee rajan tunnistamisen entistä vaikeammaksi.

On vakavasti pohdittava, onko eutanasia oikea vastaus sietämättömään kärsimykseen. Arkkiatri Risto Pelkosen mukaan eutanasia ei ratkaise kärsimyksen ongelmaa vaan luo uusia. Kenelle elämän lopettaminen tulee delegoida? Kuinka eutanasian toteuttamisen ehdot voidaan rajata? Kuinka raskaan taakan kantaa lääkäri, jonka vastuulla on ihmiselämän päättäminen?

Eutanasian laillistaminen Suomessa voi aiheuttaa samankaltaisia ongelmia kuin Hollannissa ja Belgiassa, joissa käytäntö on eettisesti saanut aikaan yhä enemmän vahinkoa. Eutanasian salliminen hämärtää käsityksen ihmisestä ja kertoo välinpitämättömyydestä ihmisen arvokkuutta kohtaan. Se on vaarallinen suunta, johon lainsäädännössä ei tule lähteä.

Ihmiselämän viimeisessä vaiheessa voidaan käyttää ns. palliatiivista sedaatiota. Se tarkoittaa potilaan unen kaltaiseen tilaan vaivuttamista, kun sietämätöntä kärsimystä ja kipua ei kyetä enää lievittämään muilla olemassa olevilla hoitomuodoilla.

Mielestämme eutanasialakia ei tarvita. Tärkeää sen sijaan on saattohoidon kehittäminen ja sen ulottaminen kaikkien saataville. Se on eettisesti ja lääketieteellisesti kestävä ratkaisu elämän loppuvaiheen kärsimyksiin.

12.10.2017

Metropoliitta Elia, Suomen ortodoksinen kirkko
Piispa Seppo Häkkinen, Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Toiminnanjohtaja Esko Matikainen, Suomen Helluntaikirkko
Piispa Teemu Sippo, katolinen kirkko Suomessa

Sata vuotta ekumeniaa Suomessa

Tänä vuonna on kulunut 100 vuotta siitä, kun professori Arthur Hjelt Ruotsin arkkipiispa Nathan Söderblomin innoittamana käynnisti World Alliance -liikkeen suomalaisen osaston toiminnan vuonna 1917. Suomen Ekumeeninen Neuvosto on tuon kansallistoimikunnan työn jatkaja ja viettää satavuotispäivän johdosta juhlaa sunnuntaina 15. lokakuuta 2017. Päivän ohjelmassa on ekumeeninen jumalanpalvelus Helsingin tuomiokirkossa klo 10 (mukana eri kirkkojen edustajia, saarna SEN:n nykyinen puheenjohtaja, arkkipiispa Kari Mäkinen; jumalanpalvelus radioidaan YLE Radio 1-kanavalla). Jumalanpalveluksen jälkeen on kirkkokahvit tuomiokirkon kryptassa; tilaisuudessa jaetaan mm. Ekumeeninen teko 2017 -tunnustus. Illalla klo 19 on ekumeeninen konsertti Uspenskin katedraalissa; konsertissa esiintyvät Leppävaaran kirkon kamarikuoro, Saalem-kuoro ja Efrosini-kuoro.

Katolinen kirkko Suomessa on ollut Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsen vuodesta 1968. Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ toimi SEN:n puheenjohtajana kaksi kautta (vuosina 2009-2015).

KATT/www.ekumenia.fi