Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 3/2017

Rukouksen apostolaatti, paavin maaliskuun 2017 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen mars 2017
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for March 2017

Maaliskuu: Lähetystyö
Rukoilkaamme vainottujen kristittyjen puolesta, että koko kirkko tukisi heitä sekä rukouksin että aineellista apua antaen.

Mars: Evangelisationen
Att de kristna som lider förföljelse får stöd av hela kyrkan, genom hennes förbön och materiella hjälp.

March: Evangelization
That persecuted Christians may be supported by the prayers and material help of the whole Church.

Paavi Franciscuksen paastoviesti 2017

Paavi Franciscuksen paastoviesti 2017:
Jumalan sana on lahja. Toinen ihminen on lahja

Rakkaat veljet ja sisaret,

Paastonaika on uusi alku, tie, joka johtaa kohti varmaa päämäärää: pääsiäistä, ylösnousemusta, Kristuksen voittoa kuolemasta. Tämä aika on aina meille voimakas kutsu kääntymykseen. Kristitty on kutsuttu palaamaan Jumalan luo ”koko sydämestään” (Joel 2:12), jotta ei tyytyisi keskinkertaiseen elämään, vaan kasvaisi ystävyydessä Herran kanssa. Jeesus on uskollinen ystävä, joka ei koskaan hylkää meitä. Sillä silloinkin, kun teemme syntiä, hän odottaa kärsivällisesti paluutamme takaisin hänen luokseen, ja tässä odotuksessa hän osoittaa tahtonsa anteeksiantoon (vrt. saarna messussa 8. tammikuuta 2016).

Paastonaika on otollinen hetki syventää hengellistä elämää kirkon meille tarjoamilla pyhillä keinoilla: paastolla, rukouksella ja almuilla. Kaiken perusta on Jumalan sana, jota meidät tänä aikana kutsutaan kuuntelemaan ja mietiskelemään ahkerammin. » Lue lisää..

Helsingin piispan paastokäsky

teemu sippo vaakuna rgb2 2015

 

Helsingin piispan paastokäsky

 

Vuonna 2017 tuhkakeskiviikko on 1.3. ja pitkäperjantai on 14.4.

 

 

1. ABSTINENSSI

Uskovia velvoittaa tuhkakeskiviikkona, pitkänäperjantaina ja vuoden jokaisena perjantaina (jollei silloin ole juhlapyhä) abstinenssi eli liharuoasta pidättäytyminen. Siihen velvoitetaan kaikkia 14 vuotta täyttäneitä.

Abstinenssin voi korvata myös

  • pidättäytymällä jostain muusta ruokalajista tai juomasta,
  • pidättäytymällä alkoholin nauttimisesta, tupakoinnista tai jostain muusta nautinnosta,
  • rakkaudenteolla lähimmäisten hyväksi (Caritas),
  • osallistumalla pyhään messuun, adoraatioon tai ristintien hartauteen tai johonkin muuhun hartaudenharjoitukseen,
  • omistamalla erityistä huomiota perheen yhteiseen rukoukseen.

2. PAASTO

Velvoittavia paastopäiviä ovat tuhkakeskiviikko ja pitkäperjantai. Paasto merkitsee sitä, että nautitaan ainoastaan yksi täydellinen ateria ja muista aterioista vähän yli puolet tavallisesta. Paastoon velvoitetaan kaikkia täysi-ikäisiä (18 vuotta täyttäneitä) 60. ikävuoteen asti. » Lue lisää..