Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 10/2017

Rukouksen apostolaatti, paavin lokakuun 2017 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen oktober 2017
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for October 2017

Lokakuu: Yleinen
Rukoilkaamme työelämässä mukana olevien puolesta, että heitä kunnioitettaisiin ja heidän oikeuksistaan pidettäisiin huolta, ja työttömien puolesta, että he saisivat mahdollisuuden osallistua yhteisen hyvän rakentamiseen.

Oktober: Universell
Att alla ska behandlas med respekt på arbetet och få sina rättigheter tillgodosedda och att de arbetslösa ska ges möjlighet att vara med i uppbyggandet av det gemensamma goda.

October: Universal
That all workers may receive respect and protection of their rights, and that the unemployed may receive the opportunity to contribute to the common good.

Yleisvikaari: Pohdintoja hiippakuntamme nykytilanteesta

Pohdintoja hiippakuntamme nykytilanteesta

Paavi Franciscus on useaan otteeseen verrannut kirkkoa sairaalaan.

Vaikka se vaikuttaakin ristiriitaiselta, niin sairaalassa on tosiasiassa enemmän terveitä ihmisiä kuin potilaita, esimerkiksi lääkärit, sairaanhoitajat, huoltoammattilaiset, toimihenkilöt jne. Luojan kiitos meidän hiippakuntamme terveydentila on erittäin hyvä. Me kaikki katolilaiset – maallikot, sääntökuntalaiset ja papit – haluamme olla uskollisia Jeesukselle ja levittää hänen evankeliumiaan. » Lue lisää..

Piispan tiedote

Piispan tiedote hiippakuntalaisille pappien palkkauksesta, Stella Mariksesta ja hiippakunnan taloudesta.

Hyvät hiippakuntalaiset,

Fides-lehdessä ja hiippakunnan sähköisessä viestinnässä on jo annettu ensikäden tietoa Stella Maris -keskuksesta ja pian myös hiippakunnan pappien palkkauksesta. On paikallaan, että avaan näitä asioita, jotta voitaisiin välttää tarpeettomia huhuja ja väärinkäsityksiä. » Lue lisää..