Paavi Franciscuksen viesti XXV maailman sairaiden päivänä 2017

Ihmetys siitä, mitä Jumala saa aikaan: ”Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja…” (Luuk. 1:49)

Rakkaat veljet ja sisaret,

11. helmikuuta 2017 vietetään koko kirkossa ja erityisellä tavalla Lourdesissa XXV maailman sairaiden päivää. Sen teema on ”Ihmetys siitä, mitä Jumala saa aikaan: ’Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja…’ (Luuk. 1:49)”. Sairaiden päivän perusti edeltäjäni, pyhä Johannes Paavali II vuonna 1992, ja sitä vietettiin ensimmäisen kerran juuri Lourdesissa 11. helmikuuta 1993. Tuo päivä on tilaisuus kiinnittää erityistä huomiota sairaiden ja yleensäkin kärsivien ihmisten tilanteeseen. Samalla se kutsuu niitä, jotka auliisti auttavat heitä, perheenjäseniä, terveydenhuollon työntekijöitä ja vapaaehtoisia, kiittämään Herralta saamastaan kutsumuksesta auttaa sairaita veljiä ja sisaria. Lisäksi tämä päivä uudistaa kirkon hengellistä voimaa, jotta se yhä paremmin toteuttaisi tätä lähetystehtävänsä perustavanlaatuista osaa, joka käsittää vähäisimpien, sairaiden, kärsivien, hylättyjen ja syrjittyjen palvelemisen (vrt. Johannes Paavali II, motu proprio Dolentium hominum, 11. helmikuuta 1985, 1). Varmasti rukoushetket, eukaristian vietto ja sairaiden voitelun sakramentti, jakaminen sairaiden kanssa ja Lourdesissa näinä päivinä pidettävät bioeettiset ja teologis-pastoraaliset koulutustapahtumat tarjoavat uuden tärkeän panoksen tähän palvelukseen. » Lue lisää..

Nimityksiä Pyhän Joosefin seurakunnassa

Pyhän Joosefin seurakunnassa Kuopiossa on tapahtunut tehtävävaihdoksia. Seurakunnan ensimmäinen kirkkoherra, isä Francisco Garcia toimii 1.2.2017 alkaen seurakunnan kappalaisena Mikkelin alueella. Uudeksi kirkkoherraksi piispa Teemu Sippo SCJ on samasta päivästä alkaen nimittänyt isä Matthew Azzopardin. Joensuun alueen kappalaisena jatkaa isä Krystian Kalinowski.

KATT

 

Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 2/2017

Rukouksen apostolaatti, paavin helmikuun 2017 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen februari 2017
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for February 2017

Helmikuu: Yleinen
Rukoilkaamme kaikkien niiden puolesta, joilla on koettelemuksia, erityisesti köyhien, pakolaisten ja syrjäytyneiden puolesta, niin että he olisivat tervetulleita yhteisöissämme ja saisivat osakseen huolenpitoa.

Februari: Universell
Att alla som lider under prövningar, särskilt fattiga, flyktingar och marginaliserade, får möta öppenhet och stöd i våra församlingar.

February: Universal
That all those who are afflicted, especially the poor, refugees, and marginalized, may find welcome and comfort in our communities.