Kirkon kasvu jatkuu myös Suomessa

Katolilaisten määrä kasvaa Suomessa tasaisesti. Kahdenkymmenen vuoden takaisista luvuista (4756) viime vuoden lopussa rekisteröityjä katolilaisia oli maassamme lähes 140 prosenttia enemmän, eli 11345. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvua on ollut 45%. Viimeisen vuoden kasvu on 4,6%.

Yllä oleva kaavio näyttää rekisteröityjen katolilaisten määrän (vihreä) sekä eri kieliryhmien osuuden siitä.

Seurakunnat

Seurakuntien jäsenmäärän muutos on seuraavanlainen: Henrikissä oli vuodenvaihteessa 3583 jäsentä, kasvua 100, Mariassa 3157 (+125), Birgitassa 1549 (+125), Olavissa 707 (+64), Ristissä 1142 (+33), Ursulassa 541 (+2) ja Perheessä 666 (+43). Viime vuoden tilastoissa ollut pieni epätarkkuus (12 henkeä) on paikallistettu ja korjattu. Absoluuttisesti kasvu oli suurinta Mariassa ja Birgitassa, kummassakin 125 hengellä, kun taas suhteellisesti kasvu oli voimakkainta Pyhän Olavin seurakunnassa, jonka jäsenmäärä lisääntyi tasan 10 prosentilla.

Seurakuntien suhteellinen osuus hiippakunnan jäsenistöstä.

Jäsenmäärän kasvuun ovat vaikuttaneet muun muassa seuraavat tekijät: kasteet (218), kirkkoon ottaminen (48), toisesta hiippakunnasta muutto (382).

Jäsenmäärä on vähentynyt vastaavasti muun muassa kuolemien (37), toiseen hiippakuntaan muuttamisen (110) ja kirkosta eroamisen (56) kautta.

Sakramentit

Vahvistuksen sakramentin otti vastaan yhteensä 165 katolilaista. Avioliiton sakramentteja vietettiin yhteensä 52. Näistä kahden katolilaisen välisiä avioliittoja oli 16, kun taas seka-avioliittoja oli 36.

Uskonnonopetus

Uskonnonopetusiässä olevia lapsia ja nuoria oli yhteensä 1750. Heistä opetusta sai kouluissa 903 ja muulla tavoin 369 oppilasta. Näin ollen uskonnonopetuksen ulkopuolella on yli 27 prosenttia koululaisista.

KATT