Adressi uskonnonopetuksen puolesta

Ortodoksinen kirkko on perustanut avoimen verkkoadressin uskonnonopetuksen säilymisen puolesta. Adressissa vaaditaan, että oman uskonnon opetus on säilytettävä nykyisellään. Syy adressiin on viime aikoina kiihtynyt keskustelu koulujen uudesta tuntijaosta.

Adressi löytyy ja sen voi allekirjoittaa osoitteessa http://www.adressit.com/omanuskonnonopetuksenpuolesta.

Adressin perusteluissa sanotaan näin:

Emme hyväksy tuntijakotyöryhmän ehdotusta uskonnon opetuksen uudesta järjestelystä. Se heikentää merkittävästi oman uskonnon opetuksen asemaa.

Tuntijakotyöryhmä esittää selviä heikennyksiä nykyiseen käytäntöön. Oman uskonnon opetus peruskoulun aikana vähenisi 3 vuosiviikkotuntia eli nykyisestä 11 vuosiviikkotunnista 8 vuosiviikkotuntiin (1 vuosiviikkotunti = 38 oppituntia). Tilalle esitetään kahta vuosiviikkotuntia kaikille yhteistä etiikkaa.

Nykyinen katsomusten opetusjärjestely tukee monikulttuurisuutta ja uskonnonvapautta. Kaikki uskontokunnat ja elämänkatsomustiedon edustajat ovat tyytyväisiä nykyiseen opetusjärjestelyyn. Myös oppilaat pitävät järjestelmää hyvänä.

Etiikka erillisenä oppiaineena ei pedagogisesti palvele koulun kasvatustavoitteita ja kaventaa koulun omaan uskontoon ja katsomukseen perustuvaa katsomusopetusta. Etiikka tulee sisältyä jokaiseen oppiaineeseen ja koko koulun eetokseen. Oman uskonnon opetus nousee tästä lähtökohdasta.

KATT