Aineistoa hyväksikäyttökeskustelua varten

Näille sivuille on koottu aineistoa sen keskustelun asianmukaisuuden lisäämiseksi, jota viime aikoina on käyty mediassa lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja jossa varsinkin katolista kirkkoa ja katolista uskoa on käsitelty hyvin yksipuolisella ja negatiivisella tavalla:

KATT