Avioliiton solmiminen ilman messua

Esipuhe

”Kristilliset aviopuolisot ovat avioliiton sakramentin voimalla sen ykseyden ja hedelmällisen rakkauden salaisuuden vertauskuva, joka vallitsee Kristuksen ja kirkon välillä, ja osallistuvat siihen salaisuuteen. He auttavat toisiaan pyhitykseen avioelämässään sekä ottamalla vastaan lapsia ja kasvattamalla heitä.”

Sakramenteista, jotka kaikki ovat meille merkkejä Jumalan rakkaudesta, avioliitto erottuu siinä, että morsian ja sulhanen jakavat sen toisilleen. Se on myös tärkeä sakramentti: se päättää kahden ihmisen elämäntiestä, se vaikuttaa myös yhteiskunnan ja kirkon tulevaisuuteen. Sen vuoksi kirkko haluaa olla vahvistamassa tämän liiton ja lujittaa sitä rukouksellaan ja siunauksellaan.

Alkumenot

Morsiusparin vastaanottaminen

Pappi voi odottaa morsiusparia alttarin edessä tai mennä morsianta ja sulhasta vastaan kirkon ovelle.

Jos pappi kohtaa morsiusparin kirkon ovella, he siirtyvät yhdessä kulkueena kirkon etuosaan niin että alttaripalvelijat kulkevat edellä, heitä seuraa pappi ja viimeisenä kulkevat morsian ja sulhanen saattajineen.

Kulkueen aikana voidaan laulaa jokin sopiva virsi tai laulu tai soittaa jotakin kirkollista musiikkia.

Tervehdys ja rukous

Pappi tervehtii läsnäolijoita:

Pappi: + Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Kaikki: Aamen.

Pappi: Herramme Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kaikkien kanssa.
Kaikki: Niin myös sinun henkesi kanssa.

tai:

Pappi: Herra olkoon teidän kanssanne.
Kaikki: Niin myös sinun henkesi kanssa.

Pappi rukoilee yhden seuraavista rukouksista:

Pappi: Rukoilkaamme.
Kaikkivaltias Jumala, sinä olet pyhittänyt avioliiton ja korottanut sen sakramentiksi, joka kuvaa Kristuksen ja kirkon välistä yhteyttä.
Katso laupiaasti tämän morsiusparin puoleen, ja koska he uskossa vastaanottavat sinulta tämän pyhän sakramentin, suo heidän myös toteuttaa sitä koko elämällään.
Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun Poikasi kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen.
Kaikki: Aamen.

tai:

Pappi: Rukoilkaamme.
Laupias Jumala, siunaa armollasi tätä morisusparia, ja niin kuin sinä itse alttarisi edessä yhdistät heidät toisiinsa, suo heidän alati kasvaa keskinäisessä rakkaudessa.
Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun Poikasi kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen.
Kaikki: Aamen.

tai:

Pappi: Rukoilkaamme.
Kaikkivaltias Jumala, me rukoilemme sinua näiden avioliittoon vihittävien puolesta: suo heidän alati kasvaa kristillisessä uskossa ja johdattaa myös lapsensa elämään uskovina kirkossasi.
Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun Poikasi kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen.
Kaikki: Aamen.

tai:

Pappi: Rukoilkaamme.
Kaikkivaltias iankaikkinen Jumala, luodessasi ihmisen mieheksi ja naiseksi sinä tahdoit heidän tulevan yhdeksi.
Yhdistä nämä avioliittoon vihittävät palvelijasi toisiinsa uskollisen kiintymyksen siteellä, anna heidän koko elämässään toteuttaa sinun rakkauttasi ja olla sen todistajia myös ympäristölleen.
Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun Poikasi kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen.
Kaikki: Aamen.

Sanan liturgia

Sanan liturgia toimitetaan tavallisessa järjestyksessä ja se voi sisältää kaksi tai kolme Raamatun lukukappaletta. Jos lukukappaleita on kolme, ensimmäinen niistä on Vanhasta testamentista. – Seurakunta istuu.

Vanhasta testamentista:
1. Moos. 1: 26-28, 31a; 1. Moos. 2:18-24; 1. Moos. 24: 48-51, 58-67; Tob. 7: 9c-10, 11c-17; Tob. 8:5-10; Laul. l. 2: 8-10, 14, 16a; 8:6-7a; Siir. 26:1-4; Jer. 31: 31-32a, 33-34a.

Uudesta testamentista:
Room. 8: 31b-35, 37-39; Room. 12: 1-2, 9-18 (pitempi) tai: Room. 12: 1-2, 9-13 (lyhyempi); 1. Kor. 6: 13c-15a, 17-20; 1. Kor. 12:31 – 13:8a; Ef. 5: 2a, 21-33 (pitempi) tai: 2a, 25-32 (lyhyempi); Kol. 3:12-17; 1. Piet. 3:1-9; 1. Joh. 3:18-24; 1. Joh. 4:7-12; Ilm. 19: 1, 5-9a.

Lukukappaleen lopussa lukija sanoo:
Tämä on (oli) Herran (Jumalan) sanaa.
Kaikki vastaavat: Kiitos Jumalalle.

Seuraa vuoropsalmi.

Vuoropsalmeja

Ps. 33: 1+18, 20-21, 22

Lukija: Maa on täynnä Herran armoa.
Kaikki: Maa on täynnä Herran armoa.
Lukija: Riemuitkaa Herrasta, te vanhurskaat. Oikeamieliset, ylistäkää häntä!
Herran silmä on niiden yllä, jotka palvelevat häntä ja luottavat hänen uskollisuuteensa.
Kaikki: Maa on täynnä Herran armoa.
Lukija: Me odotamme hartaasti Herraa, hän on meidän turvamme ja kilpemme.
Hän on meidän sydämemme ilo, hänen pyhään nimeensä me luotamme.
Kaikki: Maa on täynnä Herran armoa.
Lukija: Herra, tue meitä uskollisesti, kun me panemme toivomme sinuun.
Kaikki: Maa on täynnä Herran armoa.

Ps.34: 2-3, 4-5, 6-7, 8-9. -2a tai 9b

Lukija: Minä tahdon aina ylistää Herraa.
tai: Maistakaa, katsokaa Herran hyvyyttä.
Kaikki: Minä tahdon aina ylistää Herraa.
tai: Maistakaa, katsokaa Herran hyvyyttä.
Lukija: Minä tahdon aina ylistää Herraa, lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta!
Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi. Maan hiljaiset kuulevat sen ja iloitsevat.
Kaikki: Minä tahdon aina ylistää Herraa.
tai: Maistakaa, katsokaa Herran hyvyyttä.
Lukija: Tulkaa, kiittäkää minun kanssani Herraa, kunnioittakaamme yhdessä hänen nime„än!
Minä käännyin Herran puoleen, ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikesta pelosta.
Kaikki: Minä tahdon aina ylistää Herraa.
tai: Maistakaa, katsokaa Herran hyvyyttä.
Lukija: Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät punastu häpeästä.
Minä olin avuton ja huusin apua. Herra kuuli minua ja pelasti minut kaikesta hädästä.
Kaikki: Minä tahdon aina ylistää Herraa.
tai: Maistakaa, katsokaa Herran hyvyyttä.
Lukija: Herran enkeli on asettunut vartioon. Hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa, ja pelastaa heidät.
Maistakaa, katsokaa Herran hyvyyttä! Onnellinen se, joka turvaa häneen.
Kaikki: Minä tahdon aina ylistää Herraa.
tai: Maistakaa, katsokaa Herran hyvyyttä.

Ps. 103: 2-3, 8+13, 17-18. -8a tai 17

Lukija: Anteeksiantava ja laupias on Herra.
tai: Herran armo pysyy ajasta aikaan niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.
Kaikki: Anteeksiantava ja laupias on Herra.
tai: Herran armo pysyy ajasta aikaan niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.
Lukija: Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt.
Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni.
Kaikki: Anteeksiantava ja laupias on Herra.
tai: Herran armo pysyy ajasta aikaan niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.
Lukija: Anteeksiantava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri.
Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.
Kaikki: Anteeksiantava ja laupias on Herra.
tai: Herran armo pysyy ajasta aikaan niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.
Lukija: Herran armo pysyy ajasta aikaan, se on ikuinen niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.
Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa kaikkiin, jotka pysyvät hänen liitossaan, muistavat hänen käskynsä ja elävät niiden mukaan.
Kaikki: Anteeksiantava ja laupias on Herra.
tai: Herran armo pysyy ajasta aikaan niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.

Ps. 112: 1-2, 3-4, 5+7, 8-9. -1b

Lukija: Hyvä on sen osa, joka rakastaa Herran käskyjä.
tai: Halleluja.
Kaikk:i Hyvä on sen osa, joka rakastaa Herran käskyjä.
taiHalleluja.
Lukija: Hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa ja rakastaa Herran käskyjä.
Hänen jälkeläisistään tulee maan mahtavia, polvi polvelta saavat oikeamieliset siunauksen.
Kaikki: Hyvä on sen osa, joka rakastaa Herran käskyjä.
tai: Halleluja.
Lukija: Vauraus ja rikkaus täyttää hänen kotinsa. Hänen vanhurskautensa pysyy.
Pimeydessäkin koittaa oikeamieliselle valo. Vanhurskas on anteeksiantava ja laupias.
Kaikki: Hyvä on sen osa, joka rakastaa Herran käskyjä.
tai: Halleluja.
Lukija: Hyvin käy sen, joka on armelias ja lainaa omastaan muille, sen, joka aina toimii oikeuden mukaan.
Ei hän pelkää pahoja viestejä vaan luottaa vakain mielin Herraan.
Kaikki: Hyvä on sen osa, joka rakastaa Herran käskyjä.
tai: Halleluja.
Lukija: Hän on vahva ja rohkea, ei hän pelkää, ja pian hän katsoo voittajana ahdistajiinsa.
Hän antaa avokätisesti köyhille, hän toimii aina vanhurskaasti ja kulkee pystyssä päin.
Kaikki: Hyvä on sen osa, joka rakastaa Herran käskyjä.
tai: Halleluja.

Ps. 128: 1-2, 3, 4-5. -1a tai 4

Lukija: Onnellinen se, joka pelkää Herraa.
tai: Tällaisen siunauksen ja onnen saa mies, joka pelkää Herraa.
Kaikki: Onnellinen se, joka pelkää Herraa.
tai: Tällaisen siunauksen ja onnen saa mies, joka pelkää Herraa.
Lukija: Onnellinen se, joka pelkää Herraa, se, joka vaeltaa hänen teitään.
Saat nauttia työsi hedelmistä, hyvä on osasi, sinä onnellinen!
Kaikki: Onnellinen se, joka pelkää Herraa.
tai: Tällaisen siunauksen ja onnen saa mies, joka pelkää Herraa.
Lukija: Vaimosi, sinun talosi emäntä, kukoistaa kuin viiniköynnös,
lapsia on pöytäsi ympärillä kuin oliivipuun juurella vesoja.
Kaikki: Onnellinen se, joka pelkää Herraa.
tai: Tällaisen siunauksen ja onnen saa mies, joka pelkää Herraa.
Lukija: Tällaisen siunauksen ja onnen saa mies, joka pelkää Herraa.
Siionin Herra siunatkoon sinua! Koko elämäsi ajan sinä näet, kuinka Jerusalem kukoistaa.
Kaikki: Onnellinen se, joka pelkää Herraa.
tai: Tällaisen siunauksen ja onnen saa mies, joka pelkää Herraa.

Ps.145: 8-9, 10+15, 17-18. -9a

Lukija: Herra on hyvä kaikille.
Kaikki: Herra on hyvä kaikille.
Lukija: Anteeksiantava ja laupias on Herra, hän on kärsivällinen, suuri on hänen hyvyytensä.
Herra on hyvä kaikille, hän armahtaa kaikkia luotujaan.
Kaikki: Herra on hyvä kaikille.
Lukija: Herra, sinua ylistäkööt kaikki luotusi, uskolliset palvelijasi kiittäkööt sinua!
Kaikki katsovat odottaen sinuun, ja sinä annat heille ruoan ajallaan.
Kaikki: Herra on hyvä kaikille.
Lukija: Herra on kaikessa oikeamielinen, hän on uskollinen kaikissa teoissaan.
Hän on lähellä sitä, joka huutaa häntä avuksi, sitä, joka vilpittömästi kääntyy hänen puoleensa.
Kaikki: Herra on hyvä kaikille.

Ps. 148: 1-2, 3-4, 9-10, 11-12, 13. -13a

Lukija: Ylistäkööt kaikki Herran nimeä.
Kaikki: Ylistäkööt kaikki Herran nimeä.
Lukija: Ylistäkää Herraa, te jotka olette taivaassa, ylistäkää häntä korkeuksissa!
Ylistäkää häntä, te hänen enkelinsä, ylistäkää häntä, kaikki taivaan joukot!
Kaikki: Ylistäkööt kaikki Herran nimeä.
Lukija: Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu, ylistäkää häntä, kirkkaat tähdet!
Ylistäkää häntä, korkeimmat taivaat ja taivaankantta kattavat vedet!
Kaikki: Ylistäkööt kaikki Herran nimeä.
Lukija: Ylistäkää, vuoret ja kukkulat, hedelmäpuut ja setrit,
villipedot ja karja, maan matelijat ja taivaan linnut!
Kaikki: Ylistäkööt kaikki Herran nimeä.
Lukija: Ylistäkää Herraa, kuninkaat ja kansat, ruhtinaat ja kaikki maan mahtimiehet,
nuorukaiset ja neidot, vanhat ja nuoret!
Kaikki: Ylistäkööt kaikki Herran nimeä.
Lukija: Ylistäkööt nämä kaikki Herran nimeä, sillä hänen nimensä yksin on ylhäinen,
hänen mahtinsa ulottuu yli taivaan ja maan.
Kaikki: Ylistäkööt kaikki Herran nimeä.

Halleluja

Lukija: Halleluja.
Kaikki: Halleluja.

1. Joh. 4:8b+11b
Jumala on rakkaus. Kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme.
1. Joh. 4:12b
Jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä.
1. Joh. 4:16c
Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.
1. Joh. 4:7b
Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan.

Säkeen lukemisen jälkeen:
Kaikki: Halleluja.

Evankeliumi

Seurakunta nousee seisomaan.

Pappi: Herra olkoon teidän kanssanne.
Kaikki: Niin myös sinun henkesi kanssa.
Pappi: Luemme pyhästä evankeliumista N:n mukaan.
Kaikki: Kunnia sinulle, Herra.

Matt. 5:1-12a; Matt. 5:13-16; Matt. 7: 21, 24-29 tai 7: 21, 24-25; Matt. 19:3-6; Matt.22:35-40; Mark. 10:6-9; Joh. 2:l-1l; Joh. 15:12-16; Joh. 17:20-26 tai 17:20-23.

Lopuksi sanotaan:
Pappi: Tämä on (oli) Herran sanaa.
Kaikki: Kiitos sinulle, Kristus.

Evankeliumin jälkeen pappi pitää saarnan, jossa hän Raamatun tekstistä lähtien valaisee kristillisen avioliiton olemusta, sen sakramentaalisuutta, siihen sisältyvää armoa ja aviollisen rakkauden arvoa sekä puolisoiden keskinäisiä velvollisuuksia. Tässä on syytä ottaa erityisesti huomioon vihittävien elämän olosuhteet.

Vihkiminen

Kysymykset

Kaikki nousevat seisomaan.

Pappi sanoo morsiusparille:
N. JA N., te olette tulleet tänne kirkkoon osoittaaksenne koko seurakunnan edessä rakkautenne ja solmiaksenne Herraan turvaten elämän liiton.
Kristus, joka teidät kasteessa on pyhittänyt, siunaa teidän liittonne ja vahvistaa teidät avioliiton sakramentilla, jotta teidät liitettäisiin ainiaaksi toisiinne uskollisuudessa ja jotta kantaisitte yhdessä avioliiton (ja perheen) velvollisuudet.
Tänä elämänne tärkeänä hetkenä esitän teille tämän seurakunnan edessä muutamia kysymyksiä, joista ilmenee, oletteko valmiit solmimaan kristillisen avioliiton.
Pappi: N. JA N., oletteko tulleet tänne vapaasta tahdostanne ja sydämessänne valmistautuneina solmiaksenne avioliiton?
Morsian ja sulhanen: Olemme.
Pappi: Tahdotteko rakastaa ja kunnioittaa toisianne ja olla uskolliset kuolemaan saakka?
Morsian ja sulhanen: Tahdomme.
Pappi: Oletteko valmiit rakkaudessa ottamaan vastaan teille syntyvät lapset ja vaalimaan heitä sekä kasvattamaan heidät Kristuksen ja hänen kirkkonsa käskyn mukaan?
Morsian ja sulhanen: Olemme.

Aviolupaukset

Pappi kehottaa vihkiparia ilmaisemaan yhteisen avioliittoaikomuksensa.

Pappi: Koska olette ilmoittaneet tahtovanne kulkea elämänne yhdessä, ojentakaa nyt toisillenne oikea käsi solmiaksenne avioliiton Jumalan ja hänen kirkkonsa edessä.

Pappi kysyy sulhaselta:
N., tahdotko ottaa N:n aviovaimoksesi ja luvata uskollisuutta sekä hyvinä että pahoina päivinä, ja kunnioittaa ja rakastaa häntä, kunnes kuolema teidät erottaa?
Sulhanen vastaa: Tahdon.

Pappi kysyy morsiamelta:
N., tahdotko ottaa N:n aviomieheksesi ja luvata uskollisuutta sekä hyvinä että pahoina päivinä, ja kunnioittaa ja rakastaa häntä, kunnes kuolema teidät erottaa?
Morsian vastaa: Tahdon.

Pappi sanoo:
Herra, meidän Jumalamme, vahvistakoon teidän päätöksenne, jonka kirkon edessä olette ilmaisseet, ja antakoon teille siunauksensa. – Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.
Morsian ja sulhanen vastaavat: Aamen.

Sormusten siunaaminen

Pappi siunaa sormukset:
Jumala, siunaa + nämä sormukset, jotka N. ja N. antavat toisilleen keskinäisen rakkauden ja uskollisuuden merkiksi.
Kaikki: Aamen.

tai:
Herra, meidän Jumalamme, siunaa + nämä sormukset, jotka me sinun nimessäsi siunaamme. Auta näiden sormusten kantajia pysymään alati uskollisina toisilleen ja anna heille sinun rauhasi, jotta he tahtosi mukaisesti aina eläisivät keskinäisessä rakkaudessa. Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.
Kaikki: Aamen.

tai:
Kaikkivaltias Jumala, siunaa + ja pyhitä nämä palvelijasi heidän keskinäisessä rakkaudessaan; anna näiden sormusten, jotka kuvaavat aviopuolisoiden v„listä uskollisuutta, aina muistuttaa heitä siitä rakkaudesta, jonka he ovat luvanneet toisilleen. Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.
Kaikki: Aamen.

Aviomies panee sormuksen vaimonsa sormeen ja lausuu:
N., ota tämä sormus ja kanna sitä rakkauteni ja uskollisuuteni merkkinä. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Aviovaimo panee sormuksen miehensä sormeen ja lausuu:
N., ota tämä sormus ja kanna sitä rakkauteni ja uskollisuuteni merkkinä. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Esirukoukset ja siunaus

Tämän jälkeen rukoillaan esirukoukset; niiden valinnassa on hyvä ottaa huomioon vihittyjen elämän olosuhteet. Nämä esirukoukset voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia.

Pappi: Rakkaat ystävät. Nämä vastavihityt N. ja N. ovat solmineet avioliiton Herran kasvojen edessä, Rukoilkaamme Jumalaa, joka on johdattanut heidät yhteen, että hän myös täyttäisi rakkaudellaan ja siunaisi heidän liittonsa.

1. Jumala, sinä olet luonut N:n ja N:n omaksi kuvaksesi: auta heitä, että heistä aviopuolisoina tulisi sinun rakkautesi merkki. Me rukoilemme sinua.
Kaikki: Kuule meitä, laupias Herra Jumala.

2. Jumala, sinä olet antanut Poikasi alttiiksi heidän edestään; opeta heitä tuntemaan ja rakastamaan häntä, ja auta heitä alati kasvamaan rakkaudessa. Me rukoilemme sinua.
Kaikki: Kuule meitä, laupias Herra Jumala.

3. Jumala, sinä lähetät palvelijoillesi Pyhän Hengen täyttämään heissä sinun työsi. Tee N:n ja N:n yhteiselämästä heille molemmille tie rakkauden täydellisyyteen. Me rukoilemme sinua.
Kaikki: Kuule meitä, laupias Herra Jumala.

4. Jumala, sinä olet meidän ilomme ja lohdutuksemme; opeta näitä aviopuolisoita jakamaan iloa ja lohdutusta perheenjäsenilleen ja ystävilleen. Me rukoilemme sinua.
Kaikki: Kuule meitä, laupias Herra Jumala.

5. Jumala, sinä olet lähellä kaikkia, jotka etsivät sinua; anna näille aviopuolisoille voimaa ja rohkeutta kestää elämän vaikeatkin koettelemukset. Me rukoilemme sinua.
Kaikki: Kuule meitä,laupias Herra Jumala.

Pappi siunaa avioparin:

Pyhä Jumala, sinä loit ihmisen omaksi kuvaksesi, mieheksi ja naiseksi sinä loit heidät, jotta he yhdeksi ruumiiksi ja yhdeksi sieluksi tulleina täyttäisivät tehtävänsä tässä maailmassa.
Tuodaksesi ilmi rakkautesi iankaikkisen suunnitelman sinä halusit, että miehen ja vaimon välinen rakkauden liitto edeltä päin kuvaisi sitä liittoa, jonka itse halusit tehdä kansasi kanssa, niin että tämä sakramentti Kristuksessa täydelliseksi tulleena ilmaisisi hänen ja kirkon välistä yhteyttä rakkaudessa ja uskollisuudessa.
Jumala, me rukoilemme sinua: suojele voimallasi palvelijoitasi N:ää ja N:ää; auta heitä jakamaan toisilleen sinun rakkautesi lahjoja, jotta he toisilleen sinun läsnäolosi merkiksi tulleina olisivat yksi sydän ja yksi sielu. Auta heitä myös, että he työllään turvaisivat perustamansa perheen toimeentulon ja sinun evankeliumisi hengessä kasvattaisivat lapsistaan hyviä taivaallisen valtakuntasi kansalaisia.
Anna palvelijattarellesi N:lle runsas siunauksesi, niin että hän puolisona ja äitinä huolehtien ja lempeästi vaalisi kotiaan.
Siunaa runsaasti myös palvelijaasi N:ää; auta häntä täyttämään tehtävänsä uskollisena puolisona ja perheestään huolehtivana isänä.
Pyhä Jumala, anna näille aviopuolisoille, jotka tänään edessäsi ovat solmineet elämän liiton, vilpitön kaipaus osallistua Kristuksen ehtoollispöytään ja siten päästä kerran myös sinun taivaalliselle hääateriallesi.
Tätä pyydämme Kristuksen, meidän Herramme, kautta.
Kaikki: Aamen.

tai:

Pyhä Jumala, maailmankaikkeuden Luoja, sinä loit miehen ja naisen omaksi kuvaksesi ja lahjoitit heidän liitolleen runsaan siunauksesi.
Me rukoilemme sinua näiden aviopuolisoiden, N:n ja N:n, puolesta, jotka olet liittänyt toisiinsa rakkauden sakramentilla: siunaa heitä armosi runsaudella, niin että he avioliiton lahjasta ammentaisivat yhä uudelleen iloa ja voimaa.
Suo heidän ilon päivinä kiittää sinua, vaikeuksissa etsiä sinun turvaasi, työssään tuntea sinun läsnäolosi, hädän keskellä kokea sinun apusi, ylistää sinua seurakunnan keskellä ja aina olla sinun todistajiasi maailmassa.
Anna heille terveyttä ja pitkä ikä, ja suo heidän omaistensa ja ystäviensä kanssa kerran päästä taivaalliseen valtakuntaasi.
Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.
Kaikki: Aamen.

Kaikki rukoilevat yhdessä Herran rukouksen:

Pappi: Rukoilkaamme nyt kaikki, niin kuin Herramme Jeesus Kristus on meitä opettanut.
Kaikki: Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme,
ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin anteeksi annamme velallisillemme.
äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.

Loppusiunaus

Pappi antaa loppusiunauksen:
Kaikkivaltias Jumala varjelkoon teitä keskinäisessä rakkaudessa ja Kristuksen rauha vallitkoon aina teidän kodissanne. Koitukoot teidän lapsenne teille siunaukseksi, olkoot ystävänne teille alati apuna ja turvana, ja vallitkoon vilpitön rauha teidän ja kaikkien ihmisten välillä.
Kaikki: Aamen.
Tehköön Jumala teistä rakkautensa todistajia, niin että kärsivät ja puutteessa elävät kohtaisivat teissä auttajan ja lohduttajan ja riemuiten ottaisivat teidät kerran luoksensa Jumalan asuntoihin.
Kaikki: Aamen.
Teitä kaikkia tänne kokoontuneita siunatkoon kaikkivaltias Jumala, Isä + ja Poika ja Pyhä Henki.
Kaikki: Aamen.
Menkää Herran rauhassa.
Kaikki: Kiitos Jumalalle.

tai:

Jumala, taivaallinen Isä, lahjoittakoon teille ilonsa ja siunatkoon teitä ja teidän lapsianne.
Kaikki: Aamen.
Jumalan ainosyntyinen Poika olkoon hyvyydessään teidän kanssanne niin ilon kuin murheen päivinä.
Kaikki: Aamen.
Pyhä Henki asukoon teissä ja vuodattakoon rakkautensa alati teidän sydämeenne.
Kaikki: Aamen.
Teitä kaikkia tänne kokoontuneita siunatkoon kaikkivaltias Jumala, Isä + ja Poika ja Pyhä Henki.

Kaikki: Aamen.
Menkää Herran rauhaan.
Kaikki: Kiitos Jumalalle.

tai:

Herramme Jeesus Kristus, joka oli läsnä Kaanan häissä, lahjoittakoon teille ja teidän omaisillenne runsaan siunauksensa.
Kaikki: Aamen.
Hän, joka rakasti kirkkoaan loppuun asti, vuodattakoon rakkautensa teidän sydämeenne.
Kaikki: Aamen.
Antakoon Herra teille armoa ja voimaa ollaksenne hänen ylösnousemuksensa todistajia, niin että riemuiten voisitte odottaa autuaallisen toivonne täyttymistä ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tulemista.
Kaikki: Aamen.
Teitä kaikkia tänne kokoontuneita siunatkoon kaikkivaltias Jumala, Isä + ja Poika ja Pyhä Henki.
Kaikki: Aamen.
Menkää Herran rauhaan.
Kaikki: Kiitos Jumalalle.