Helsingin katolisessa hiippakunnassa seurataan viranomaisten antamia ohjeita koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Seurakuntien liturgista ja muuta toimintaa on rajoitettu koronapandemian ajaksi. Tarkista täsmälliset ohjeet omasta seurakunnastasi.
Sunnuntaivelvollisuudesta on edelleen vapautus, mutta on tärkeää pyhittää lepopäivä esimerkiksi seuraamalla messua netistä, rukoilemalla, lukemalla Raamattua tai jollakin muulla tavalla.

Helsingfors katolska stift följer de anvisningar som myndigheterna ger för att förhindra spridning av coronaviruset. Det finns restriktioner i församlingarnas liturgiska och andra aktiviteter pga koronapandemin.  Kontrollera de exakta instruktionerna i din egen församling.
– De troende är fortfarande befriade från söndagsplikten, men det är viktigt att helga vilodagen till exempel genom att följa mässan online, be, läsa Bibeln eller på något annat sätt.

The Catholic Diocese of Helsinki follows the instructions given by the Finnish authorities to prevent the spread of the coronavirus. There are restrictions in the liturgical and other activities in parishes because of the Corona pandemic. Check the exact instructions from your own parish.
– The Sunday obligation has not yet been reinstated, but it is important to keep the Lord’s day holy by for instace attending Mass online, by praying, by reading the Bible or in some other manner.

Osallistumisen edellytyksenä ovat (ilmoittautuminen) – oireettomuus – hygienia – turvaväli (maski).

Villkor för deltagande är (registrering) – symptomfrihet – hygien – avstånd (munskydd).

The requirements for participation are (registration) – being symptom-free – good hygiene – safe distances (mask).

Jokapäiväisiä, lyhyitä rukouksia on koottu yhteen seuraavalle sivulle:

Tunnettuja perinteisiä hartauksia ovat esimerkiksi:

Silloin, kun ei voi ottaa vastaa pyhää kommuuniota, voi tehdä hengellisen kommuunion.

Kuluvan viikon Raamatun lukukappaleet messua varten voi lukea uutisia-sivulla viikottain jaetusta artikkelista

Seurakuntien live-lähetykset

Monista seurakunnista lähetetään messuja ja muita liturgioita internetin välityksellä. Niitä voi katsella esimerkiksi tämän sivun tai seurakuntien kotisivujen kautta. Aikatauluja kannattaa etsiä seurakuntien ohjelmatiedoista:

Vatikaanin Youtube-kanavan lähetyksiä