Ehdokkaita seurakuntaneuvostojen vaaleihin

Helsingin hiippakunnan kuuria on julkaissut ohjeita seurakuntaneuvostojen vaaleja varten. Ohje on luettavissa alla sekä täällä (pdf).

Seurakuntaneuvostojen vaaleissa ehdolle asettumisesta kiinnostuneita uskovia pyydetään olemaan pikaisesti yhteydessä omaan kirkkoherraan. Vaalit pyritään järjestämään niin, että uusi seurakuntaneuvosto voisi pitää ensimmäisen kokouksensa viimeistään ensi vuoden helmikuussa.

KATT

—————

SEURAKUNTANEUVOSTOJEN VAALIT

Seurakuntaneuvostojen toimikausi on päättymässä. Piispa on pyytänyt kirkkoherroja järjestämään vaalit niin, että uuden neuvoston ensimmäinen kokous voidaan pitää sääntöjen mukaan seuraavan tammi-helmikuun aikana. Nyt tarvitaan ehdokkaita.

Pidämme mielessä muutaman tärkeän säännön:

1. Seurakuntaneuvoston tehtävä on

a) kirkkoherran johtamana huolehtia seurakuntaelämästä, tukea ja edistää sitä;
b) omien seurakuntalaisten mielipiteiden esille tuominen oman seurakunnan piirissä ja niiden välittäminen edelleen – esim. kokousten pöytäkirjoja julkaisemalla;
c) tarpeen vaatiessa suositusten ja mielipiteiden esittäminen tärkeissä kysymyksissä muille hiippakunnan elimille ja neuvostoille.

2. Seurakunnan jäsen voi ilmoittautua ehdokkaaksi tai ilmoittaa toisen ehdokkaaksi, jos tämä kirjallisesti vahvistaa suostuvansa ehdokkuuteen.

Ilmoitus ehdokkuudesta ja suostumus ehdokkaaksi lähetetään vaalitoimikunnan puheenjohtajalle vaalitoimikunnan määräämään päivään mennessä.

3. Ehdokkaan tulee olla 18 vuotta täyttänyt, kirkon täydessä yhteydessä elävä henkilö, joka tunnetaan varmasta uskostaan, korkeasta moraalistaan ja harkitsevaisuudestaan.

4. Neuvosto valitaan ja nimitetään viideksi vuodeksi ja toimikausi ajoittuu yhteen pastoraalineuvoston toimikauden kanssa. Jäsentä ei voida nimittää tai valita useammaksi kuin kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi muutoin kuin piispan luvalla.

Jos tämä tehtävä kiinnostaa teitä, ottakaa yhteyttä seurakuntanne kirkkoherraan ennen 1.12.2012.

Helsingissä 7.11.2012

Helsingin hiippakunnan kuuria