Eksorkismi katolisessa kirkossa Suomessa

Vuonna 2000 joku kysyi isä Martti Voutilaiselta, olisiko mahdollista saada eksorkismia kirkolta. Piispa Verschuren oli jo kuollut ja isä Jan Aarts oli yleisvikaarina. Isä Martti, joka oli jo hyvin sairas, kysyi isä Janilta lupaa siihen, että isä Guy Barbier voisi saada valtuuden toimittaa tämän sakramentaalin, joka kuuluu piispan tai hänen vikaarinsa tehtäviin. Isä Jan antoi luvan. Kun isä Martti kysyi isä Guyn suostumusta ryhtyä eksorkistiksi, tämä kysyi: ”Mutta mitä se on?” Näin kävi ilmi, että eksorkismin tunteminen oli kadonnut kirkosta.

Ainoa paikka Suomessa, jossa tunnettiin ”paholaisesta vapauttaminen”, oli Lohjalla ryhmä luterilaisia, jotka rukoilivat niiden ihmisten puolesta, joilla oli tässä asiassa ongelmia. Kyseessä ei kuitenkaan ollut eksorkismi. (Eräs luterilainen perhe oli saanut ryhmältä apua monen vuoden ajan, mutta pyysi sitten apua katoliselta kirkolta ja tuli autetuksi.)

Eksorkismi on katolisessa kirkossa sakramentaali, jonka toimittaminen kuuluu yksinomaan piispojen vallankäytön piiriin. Sakramentaali on merkki Jumalan kirkolle antamasta voimasta, mutta se ei ole yhtä voimakas kuin sakramentit, jotka ovat Kristuksen suoraa toimintaa nykyajassa.

Isä Guy aloitti uuden palvelutehtävänsä tietämättä tarkalleen, mitä siihen kuuluu. Ainoa asia, jonka hän alkoi ymmärtää, oli se että Pyhä Henki ohjasi häntä ja että ihmisiä saapui pyytämään apua. Kuinka nämä ihmiset tiesivät, että katolisessa kirkossa oli tämä mahdollisuus, jäi hänelle salaisuudeksi, mutta heitä tuli jatkuvasti: ihmisiä kaikista uskontokunnista tai ilman uskontoa, ihmisiä, joilla oli hyvin erilaisiä ongelmia.

Paholaisen toiminnassa on eri asteita:

  • ”Possessio” (valtaaminen, riivaaminen) on vahvin mutta harvinainen. Paholaisen valtaan joutunutta auttaa vain eksorkismi.
  • ”Obsessio” (pakkomielle) on tavallisempi. Se on paholaisen väkivaltainen ja jatkuva kiusaus, joka osoittaa että paholainen on kiinnostunut jostakin ihmisen elämän alueesta. Obsessio tarvitsee tavallisesti ”pahasta päästämisen palvelua”, eksorkismia. Mutta hyvä kristillinen elämä ja sakramenttien vastaanottaminen (erityisesti parannuksen sakramentin ja kommuunion) voi myös auttaa paholaisesta pääsemiseen.
  • ”Opressio” (painostus) on paholaisen suoran toiminnan kevyin muoto. Jokainen voi vapauttaa itsensä siitä tavallisen rukouksen avulla pyytämällä apua Jeesukselta.
  • ”Kiusaus” on paholaisen tavallisin työ. Jokaisella meistä on kokemusta siitä ja me pääsemme vapaiksi siitä rukouksen ja kristillisen elämän avulla.

isä Guy Barbier