Emerituspaavi: Kutsukaa minua isä Benedictukseksi!

000_Par7800826pEmerituspaavi Benedictus XVI on kertonut saksalaiselle Frankfurter Allgemeine Zeitung -sanomalehdelle antamassaan haastattelussa, että hän toivoo itseään kutsuttavan nimellä ”isä Benedictus”.

Joulukuun 7. päivänä julkaistussa artikkelissa hän kertoo halunneensa tulla kutsutuksi tällä nimellä jo heti eronsa jälkeen, mutta liian heikon kunnon vieneen häneltä voimat, niin että hän olisi jaksanut ilmaista tahtonsa tarpeeksi selvästi. Toiveensa isä Benedictus kertoi kumpuavan osaltaan halusta erottua nykyisestä paavi Franciscuksesta, ettei syntyisi epäselvyyksiä, kuka todellinen paavi on.

Emerituspaavi raotti haastattelussa myös suhdettaan paavi Franciscukseen ja kertoi heidän pitävän yhteyttä säännöllisesti ja hyvässä hengessä toistensa kanssa. Nykyistä paavia hän kuvasi mieheksi, joka on olemukseltaan vahva – toisin kuin hän itse ”fyysisten ja henkisten voimien heikkouden” vuoksi.

Haastattelussa käsiteltiin myös kuluneen syksyn erityistä piispainsynodia, jota isä Benedictus kommentoi asiaksi, josta hän on koettanut pysyä niin hiljaa kuin mahdollista. Haastattelussa hän toi omana kantanaan kuitenkin ilmi, että opetus uudelleenavioituneiden mahdollisuudesta osallistua eukaristian sakramenttiin tulisi pitää ennallaan. Samalla hän kuitenkin toivoi, ettei uudelleenavioituneille sysättäisi minkäänlaisia ylimääräisiä taakkoja ja muistutti myös heidän tarvitsevan kirkon rakkautta.

KATT/FAZ