Entinen kardinaali erotettiin pappeudesta

Vatikaanin Uskonopin kongregaatio on tehnyt ratkaisun, että valta-asemaansa väärinkäyttänyt, monista alaikäisiin ja aikuisiin kohdistuneista kuudennen käskyn alaisista rikoksista sekä ripin sakramentissa harjoitetusta painostuksesta syytetty ja syylliseksi todettu entinen kardinaali Theodore Edgar McCarrick erotetaan pappisvirasta pysyvästi.

Paavi Franciscus on hyväksynyt tämän tuomion ja päättänyt, ettei asiasta voi enää valittaa. Tuomio ilmoitettiin Theodore McCarrickille 15.2.2019.

Entisen kardinaali McCarrickin saama tuomio oli odotettu ja sitä on pidetty tärkeänä virstanpylväänä kirkon kamppailussa seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan.

KATT/VIS