Fides 03/2010: Perhekongressi kutsuu

Ruotsin Jönköpingissä järjestetään toukokuussa Pohjoismaiden katolinen perhekongressi. Kongressin teema on ”Rakkaus ja elämä”. Teema on osuva, sillä juuri rakkaudesta ja elämästä perheessä on kysymys.

Perheessä lapsi oppii rakkauden ja elämän aakkoset. Siihen vaikuttavat niin isän ja äidin välinen suhde, jota lapsi oppii arvostamaan ja jota lapsi myöhemmin tahtomattaankin matkii omissa ihmissuhteissaan, samoin kuin vanhempien ja lasten välinen dynamiikka jossakin huolenpidon, hellyyden ja kurin välimaastossa. Itse asiassa perhe on insti­tuutiona hyvinkin ainutlaatuinen: mikä muu yhteisö on yhtä pyyteetön ja anteeksiantava, altruistinen? Olemmeko me edes kirkkona, seurakuntana sellainen? Kuinka moninkertaisina suuremmat yhteisöt kohtaavatkaan ne virheet, jotka joskus rasittavat perheidenkin hyvinvointia!

Toukokuun perhekongressissa keskustellaan asiantuntijoiden ja alan ammattilaisten (eli toisten perheiden) kanssa katolisen uskon valossa muun muassa kristillisen avioliiton olemuksesta, lasten oikeuksista sekä yhteiskunnallisten muutosten asettamista haasteista kristilliselle perheelle. Kongressin esitelmät tulkataan ja keskusteluja käydään sekä skandinaaviskaksi että englanniksi. Myös lastenhoitomahdollisuuksia on tarjolla.
Suomesta perhekongressiin on jo joitakin ilmoittautuneita. Toivottavasti ilmoittautumisia tulee vielä paljon lisää. Ne kohtaamiset ja virikkeet, joita kongressista saamme, vahvistavat varmasti meitä kaikkia katolisina kristittyinä ja tukevat perheitämme elämään kristillistä uskoamme entistäkin määrätietoisemmin ja auliimmin.

Perhekongressin ohjelma ja lisätietoja siitä on saatavissa internetissä hiippakunnan kotisivujen kautta tai suoraan osoitteessa: perhe2010.wordpress.com sekä tietysti Katolisesta tiedotuskeskuksesta.

Ehkäpä perheet voisivat seurakunnissa yhdessä pohtia kongressiin lähtemistä?

Marko Tervaportti