Fides: 20 vuoden takaa

Pääkirjoitus Fides 07/2009

20 vuotta sitten tehtiin harvinaislaatuista historiaa. Katolisen kirkon päämies, paavi Johannes Paavali II teki vierailun kaikkiin Pohjoismaihin. Suomeen hän saapui kesäkuun 4. päivänä 1989. Kaksi päivää myöhemmin matka jatkui.  Vierailu oli historian ensimmäinen, eikä liene realistista odottaa, että se toistuisi lähivuosikymmeninä, ainakaan.

Paavin vierailu oli monella tavalla tärkeä. Ensinnäkin se osoitti meille pohjoisen kansoille, ettei katolisen kirkon päämies ole kiinnostunut vain vallasta ja loistosta tai katolisen kirkon valta-alueista, vaan kaikista kulttuureista ja kansoista. Se osoitti myös, ettei pyhän Pietarin seuraaja ota kevyesti vastuutaan yleismaailmallisen kirkon paimenena. Paavi kantaa huolta kaikkien kirkon jäsenten hyvinvoinnista, myös pienempien laumojen, vaikkakin tarjoaa ohjeita ja moraalista selkärankaa myös niille, jotka eivät ole katolilaisia.

20 vuoden takainen vierailu oli tärkeä myös siksi, että se vahvisti Pohjolan katolilaisten identiteettiä katolisina kristittyinä, osana yleismaailmallista kirkkoa. Samalla se osoitti, että katolisen kirkon työ ekumenian saralla on sille sydämenasia, tehtävä, jonka se ottaa vakavasti ja joka vaatii sitä kunnioittamaan ja arvostamaan keskustelukumppaneitaan. Sen kirkko tekeekin avoimesti ja mielellään. Keskustelut voivat olla vaikeitakin, mutta niitä on käytävä totuuden ja rakkauden hengessä, joka saa voimansa rukouksesta.

Paavin vierailu herätti suomalaiset, samoin kuin muut pohjoismaalaiset, huomaamaan, että heidän joukossaan elää pieni mutta kasvava joukko katolilaisia, syntyperäisiä, maahanmuuttajia ja kirkkoon liittyneitä. Kaikki mahtuvat yhteen ja samaan, maahamme jo keskiajalla juurtuneeseen paikalliskirkkoon, mistä saamme olla hyvin kiitollisia.

Edesmenneen paavin Suomen vierailusta järjestetään näyttelyitä ja tilaisuuksia eri seurakunnissa ja muun muassa hiippakuntajuhlassa (ks. s. 9). Vierailusta tarkemmin loppukesällä.

Marko Tervaportti