Fides-lehden laskut tulevat

Fides-lehden toinen laskutuskierros on alkamassa. Laskut on lähetetty seurakuntien jäsenrekisterin perusteella niihin talouksiin, jotka eivät tietojemme mukaan ole maksaneet kevään laskutusta.

Lehti postitetaan periaatteessa kaikkiin hiippakunnan jäsenrekisterissä oleviin osoitteisiin, ei-katolisille tilaajille sekä pyynnöstä ulkomaille. Katolilaiset saavat lehden jäsenyytensä perusteella automaattisesti. Tästä syystä lehden laskutus on heidän osaltaan vapaaehtoinen, tosin lehden ilmestymisen ja kehittymisen kannalta välttämätön.  Maksamatta jättämisellä ei ole mitään seuraamuksia.

SVENSKA: Fides skickas automatiskt tilla alla katolska hem. Därför skickas på våren också en räkning vars betalning är viktig för utvecklingen och publisering av tidningen. För katoliker är betalningen naturligtvis inte obligatorisk. En ny räkning skickas på hösten, om man inte har betalt den till dess, utan några konsekvenser.

ENGLISH: Fides is automatically sent to all Catholic homes. A bill will also be sent in the spring in order to guarantee the development and publication of the newspaper. For Catholics, the payment is of course not obligatory. A bill will be sent anew in the autumn, if no payment was done until then. There will be no consequences because of this.

OSOITTEENMUUTOKSET: info@catholic.fi