Fides: Piispanvirasta

Vatikaanin II kirkolliskokouksen konstituutio Lumen gentium kirkosta selittää piispanvirkaa näin:

20. Tämä jumalallinen lähetystehtävä, jonka Kristus on uskonut apostoleille, jatkuu maailman loppuun asti (vrt. Matt. 28:20), koska evankeliumi, jota heidän on välitettävä eteenpäin, on kaikiksi ajoiksi Kirkon koko elämän alkulähde. Sen vuoksi apostolit ovat tässä hierarkkisesti järjestyneessä yhteisössä pitäneet huolta seuraajiensa asettamisesta.

Heillä näet ei ainoastaan ollut palveluvirassa erilaisia avustajia, vaan jotta heille uskottu lähetystehtävä jatkuisi myös heidän kuolemansa jälkeen, he antoivat lähimmille työtovereilleen ikään kuin testamenttina tehtävän täydentää ja lujittaa heidän aloittamaansa työtäuskoen heidän huomaansa koko lauman, “johon Pyhä Henki oli heidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Jumalan Kirkkoa” (vrt. Ap.t. 20:28). He asettivat siis tällaisia miehiä ja lisäksi määräsivät, että näiden poismenon jälkeen taas toiset koetellut miehet jatkaisivat heidän palvelusvirkaansa. Eri virkojen joukossa, joita Kirkon alusta alkaen on hoidettu, on tradition todistuksen mukaan ensimmäisellä sijalla niiden virka, jotka oli asetettu piispoiksi ja joilla yhtäjaksoisen perimyksen perusteella alusta astion ollut hallussaan apostolisesta istutuksesta kasvaneet köynnökset. Näin, kuten pyhä Ireneus todistaa, julistetaan ja säilytetään koko maailmassa apostolinen traditio apostolien asettamien piispojen ja heidän seuraajiensa kautta meidän päiviimme saakka. Yhdessä avustajiensa, pappien ja diakonien, kanssa piispat ovat saaneet palveluviran yhteisössä. Uskonopin opettajina, pyhän kultin pappeina ja hallinnon hoitajina he Jumalan sijasta johtavat laumaa, jonka paimenia he ovat. Niin kuin se virka, jonka Herra uskoi yksin Pietarille, apostoleista ensimmäiselle ja joka oli siirrettävä hänen seuraajilleen, on pysyvä, niin tulee myös apostolien paimenvirka Kirkossa jatkuvasti ja viisaasti hoidetuksi pyhän piispanviran kautta. Sen vuoksi pyhä kirkolliskokous opettaa, että piispat jumalallisen säädöksen mukaan ovat apostolien seuraajia Kirkon paimenina: Joka kuulee heitä, kuulee Kristusta, ja joka hylkää heidät, hylkää Kristuksen ja hänet, joka on Kristuksen lähettänyt (vrt. Luuk. 10:16).

24. Apostolien seuraajina piispat saavat Herralta, jolle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, lähetystehtävän opettaa kaikkia kansoja ja saarnata evankeliumia kaikille luoduille, jotta kaikki ihmiset uskon, kasteen ja käskyjen täyttämisen kautta pääsisivät pelastukseen (vrt. Matt. 28:18; Mark. 16:15-16, Ap.t. 26:17 seur.). Tämän tehtävän täyttämiseksi Kristus lupasi apostoleille Pyhän Hengen, jonka hän taivaasta lähetti heille helluntaipäivänä. Tämän voiman vahvistamina heidän tuli olla hänen todistajiaan maan ääriin saakka, kansojen, kansakuntien ja kuninkaiden edessä (vrt. Ap.t. 1:8; 2:1 seur.; 9:15). Tämä tehtävä, jonka Herra uskoi kansansa paimenille, on todellista palvelua, jota Raamatussa nimenomaan nimitetään ‘diakoniaksi’ eli palveluviraksi (vrt. Ap.t. 1:17 ja 25; 21:19; Room. 11:13; 1 Tim. 1:12).

Piispojen kanoninen lähettäminen voi tapahtua joko seuraten laillista tapaa, jota Kirkon ylin ja yleismaailmallinen hallintavalta ei ole kumonnut, tai saman arvovallan säätämien tai tunnustamien lakien mukaan, tai suorastaan itsensä Pietarin seuraajan määräyksestä. Yksikään piispa ei voi astua virkaan vastoin paavin tahtoa tai hänen kieltäessään apostolisen yhteyden.

Kiitollisina saamme jo pian osallistua uuden piispamme vihkimiseen; osoittakaamme häntä ja kaikkia kirkon piispoja kohtaan rakkautta, kunnioitusta ja kuuliaisuutta. Tukekaamme häntä rukouksillamme ja avustakaamme paikalliskirkkoamme omien kykyjemme mukaan.