Heikki Huttunen uudelleen Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeriksi

Suomen Ekumeeninen Neuvosto valitsi kevätkokouksessaan 28. huhtikuuta 2011 yksimielisesti isä Heikki Huttusen (ort.) neuvoston pääsihteeriksi toiselle toimikaudelle 1.8.2011–31.7.2016. Huttusen valintaan vaikutti hänen kansainvälisen kokemuksensa, ekumenian tuntemuksensa ja kielitaitonsa lisäksi se, että hän on hoitanut pääsihteerin tehtävää menestyksekkäästi vuodesta 2006 lähtien.

Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteerin toimikausi on viisi vuotta, ja sama henkilö voidaan valita pääsihteeriksi korkeintaan kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtajana toimii piispa Teemu Sippo SCJ.

KATT/SEN