Jäsenmaksun kerääminen 2019

Insamling av medlemsavgiften 2019 | Collecting the membership fee in 2019

Jäsenmaksu / Medlemsavgift / Membership fee

  • 1,5 % kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta
  • maksetaan mieluiten kuukausittain omalle seurakunnalle
  • koskee jokaista 18 vuotta täyttänyttä katolilaista
  • voi jättää maksamatta kokonaan tai osittain, mikäli tuloraja 15 000 € ei ylity tai taloustilanne on erityisen huono

Jäsenmaksukirjeet

Jäsenmaksukirjeiden osoitteistoa ylläpidetään hiippakunnan taloustoimistossa.

Osoitetietojen korjaukset: maksu(at)katolinen.fi tai 050-3377944 (tiistaisin)

Jäsenmaksukirjeet sähköpostilla: maksu(at)katolinen.fi.

Lyhyesti

Lyhyt ohje kuukausimaksun laskemiseksi

Jaa vuosiansiot tuhannella
ja kerro tulos 1,25:llä.

Esimerkiksi:
50 000 € : 1000 = 50 €
50 € x 1,25 = 62,50 €