Hiippakunnan jäsenmäärä jatkaa kasvuaan (2017)

Helsingin hiippakunnan tilastot vuoden 2017 lopulta ovat valmistuneet. Vuodessa rekisteröityjen jäsenten määrä on kasvanut 502 hengellä ja on nyt 14949. Kasvua on siis ollut 3,5 % ja 15000 jäsenen ”maaginen” raja ylittyy varmasti kuluvan vuoden aikana, ellei käytännössä ole niin jo tehnyt.

On huomattava, että seurakuntien jäseneksi rekisteröityneiden ulkomaalaisten osuus on vain osa Suomessa asuvien, eri maista tulleiden katolilaisten todellisesta määrästä. Maahanmuuttotilastoja ja lähtömaiden uskontotilastoja vertaamalla voidaan olettaa, että ulkomaalaistaustaisten katolilaisten kokonaismäärä voi hyvinkin olla kaksinkertainen rekisteröinteihin verrattuna. Tällöin voidaan melko suurella varmuudella arvioida, että katolilaisten todellinen määrä Suomessa on jotakin 20000:n ja 25000:n välillä, ellei enemmänkin.

Seurakunnat

Seurakuntien jäsenmäärä oli vuodenvaihteessa seuraava. Suluissa on kerrottu vuoden kasvuprosentti:

Henrik 4552 (4,0 %), Maria 4107 (2,9 %), Birgitta 2142 (4,9 %), Olavi 372 (-13,7 %), Risti 1582 (3,7 %), Ursula 668 (6,9 %), Perhe 950 (2,2 %), Joosef 576 (5,5 %). Absoluuttisesti suurinta oli kasvu katedraaliseurakunnan alueella (173), suhteellisesti taas Pyhän Ursulan seurakunnassa (6,9 %). Pyhän Olavin seurakunnan jäsenmäärän väheneminen on vain näennäistä. Se johtuu siitä, että Kuopion seurakunnan perustamisen yhteydessä osa uuden seurakunnan jäsenistä oli jäänyt merkityksi myös Jyväskylään. Lukujen pitäisi nyt täsmätä.

Jäsenmäärän muutokset

Kasteen kautta seurakuntiin liitettiin 237 uutta jäsentä ja kirkkoonotettuja oli yhteensä 47. Muu kasvu perustuu jostakin toisesta hiippakunnasta (ulkomailta) muuttamiseen sekä uusiin rekisteröitymisiin. Jäsenmäärä väheni pois muuttamisen, kuolemien ja kirkosta eroamisen kautta: kuolleita oli 47 ja kirkosta eronneita 60.

Kielet

Vuodenvaihteessa seurakuntalaisten kielijakauma oli saatujen tietojen perusteella seuraavanlainen: suomea äidinkielenään puhui 41 %, ruotsia 5 % ja muita kieliä yhteensä 54 % hiippakunnan jäsenistä.

Sakramentit

Ensikommuunion sai vuonna 2017 yhteensä 217 katolilaista ja vahvistuksen sakramentti jaettiin samoin 217 katolilaiselle. Avioliittoja solmittiin 43 kappaletta, niistä 12 oli kahden katolilaisen välillä.

Uskonnonopetus

Uskonnonopetustiedot puuttuvat Pyhän Marian ja Pyhän Joosefin seurakunnista. Muiden seurakuntien osalta uskonnonopetusiässä oli 1596 lasta ja nuorta, joista opetusta sai 891 (56 %) eli vain vähän yli puolet. Heistä sai oman uskonnon opetusta koulussa 626 lasta ja nuorta, lauantaikurssilla tai muulla tavoin 265 lasta. Prosentteina tämä tarkoittaa, että opetusta saavista lapsista kouluopetuksessa on 70 % lapsista ja muussa opetuksessa 30 %.

KATT