Hiippakunnan kasvu jatkuu

Katolilaisten määrä kasvaa Suomessa tasaisesti. Viime vuoden lopussa rekisteröityjä katolilaisia oli maassamme 12 434. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on yhteensä 4,7%. 

Seurakunnat 

Seurakuntien suhteellinen osuus hiippakunnan jäsenistöstä.

Seurakuntien suhteellinen osuus hiippakunnan jäsenistöstä.

Seurakuntien jäsenmäärän muutos on seuraavanlainen: Henrikissä oli vuodenvaihteessa 3775 jäsentä (kasvua 152), Mariassa 3505 (+151), Birgitassa 1728 (+87), Olavissa 814 (+39), Ristissä 1253 (+83), Ursulassa 615 (+16) ja Perheessä 744 (+32). Luvuissa on nähtävissä, että edellisen vuoden tilastoissa olleita lukuja on jälleen vähän tarkistettu.

Absoluuttisesti kasvu oli suurinta Helsingin seurakunnissa, kummassakin yli 150 hengellä, kun taas suhteellisesti kasvu oli voimakkainta Pyhän ristin seurakunnassa, jonka jäsenmäärä lisääntyi 7,1 prosentilla.

Kaavio näyttää rekisteröityjen katolilaisten määrän (vihreä) sekä eri kieliryhmien osuuden siitä.

Kaavio näyttää rekisteröityjen katolilaisten
määrän (vihreä) sekä eri kieliryhmien osuuden siitä.

Jäsenmäärän kasvuun ovat vaikuttaneet muun muassa seuraavat tekijät: kasteet (237), kirkkoon ottaminen (65), toisesta hiippakunnasta muutto (379).

Jäsenmäärä on vähentynyt vastaavasti muun muassa kuolemien (48), toiseen hiippakuntaan muuttamisen (85) ja kirkosta eroamisen (56) kautta.

Sakramentit 

Ensikommuunion sai 167 seurakuntalaista. Vahvistuksen sakramentin otti vastaan yhteensä 173 katolilaista. Avioliiton sakramentteja vietettiin yhteensä 41. Näistä kahden katolilaisen välisiä avioliittoja oli 6 (ainakin toinen osapuoli Helsingin hiippakunnasta).

Uskonnonopetus 

Uskonnonopetusiässä olevia lapsia ja nuoria oli yhteensä 1911. (Koska Pyhän Marian seurakunnan tarkempia lukuja ei ole tullut, käsitellään seuraavat luvut ilman niitä. Tällöin suhdelukuna toimii 1417.) Opetusta sai kouluissa 650 ja muulla tavoin 306 oppilasta. Näin ollen tilastoidun uskonnonopetuksen ulkopuolella on 32,5 prosenttia katolisista koululaisista.