Hyväksikäyttö tilastojen valossa

Tämä vastine lähetettiin Helsingin Sanomiin 12.3.2010:

Hyväksikäyttö tilastojen valossa

Katolinen kirkko on viime päivinä päässyt otsikoihin Keski-Euroopassa paljastuneiden tapausten takia, joissa lapsia tai nuoria on hyväksikäytetty seksuaalisesti. Syitä on etsitty kirkon rakenteista ja opetuksesta, kuitenkin ilman, että syy-yhteyksiä olisi voitu osoittaa.

En ole yksin tuntiessani katolilaisena tuskaa ja häpeää joidenkin kirkon työntekijöiden täysin tuomittavasta käytöksestä heidän vastuulleen uskottuja lapsia ja nuoria kohtaan. Olen myös hyvin pettynyt siitä, ettei kirkon kaikilla paimenilla ole ollut riittävää harkintakykyä tarttua esiinnousseisiin ongelmiin ajoissa ja tarpeeksi määrätietoisesti. Olen kiitollinen siitä, että katolisen kirkon piirissä on nyt käynnissä selvä puhdistautuminen näistä vaikeista ja häpeällisistä tapahtumista. Niiden tekijät ovat tyystin hylänneet katolisen moraaliopetuksen alkeellisimmatkin normit.

Toisaalta olen kuitenkin sekä pettynyt että huolestunut siitä, että samalla kun media kiinnittää huomiota lähes yksinomaan hyväksikäyttötapauksiin katolisessa kirkossa, se sivuuttaa sen tosiasian, että valtaosa hyväksikäytöstä missä tahansa maassa tapahtuu katolisen kirkon instituutioiden ulkopuolella. Pari tilastotietoa voi valaista asiaa:

  • Saksassa, jonka 80-miljoonaisesta kansasta noin kolmasosa on katolilaisia, kolmasosa protestantteja, on viime vuosina poliisin tilastoihin merkitty noin 12000 tapausta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vuodessa. Viimeisten 15 vuoden aikana tapauksia on kertynyt yli 210 000. Samalta ajanjaksolta näihin päiviin mennessä on Saksan katolisten hiippakuntien tietoon tullut alle 200 hyväksikäyttötapausta, siis yksi tuhannesosa kaikista Saksassa tapahtuneista hyväksikäytöistä.
  • Yhdysvalloissa jo 90-luvulta purkautumaan lähtenyt hyväksikäyttötapausten tutkinta toi esiin 50 vuoden ajalta noin 13000 tapausta katolisen kirkon piirissä, keskimäärin siis 260 tapausta vuodessa. Kuitenkin Yhdysvalloissa tilastoidaan noin 90 000 lasten seksuaalista hyväksikäyttöä joka vuosi. Kirkon osuus on siitä vain noin kolme tuhannesosaa. Pari vuotta sitten julkaistiin myös Yhdysvalloissa toimivien protestanttisten kirkkokuntien ja yhteisöjen hyväksikäyttölukuja. Vakuutusyhtiöiltä saatujen tilastojen mukaan protestanttisissa yhteisöissä esiintyy noin 260 tapausta vuodessa — siis täsmälleen saman verran kuin tuo 50 vuoden keskiarvo katolisessa kirkossa, jossa 60- ja 70-lukujen jälkeen tapauksien määrä on vähentynyt radikaalisti. Protestantteja Yhdysvaltain 300-miljoonaisesta kansasta on noin puolet, katolilaisia noin neljäsosa.

Vaikka katolisen kirkon instituutioiden osuus näissä hyväksikäyttötapauksissa moninkertaistettaisiin, jäisi ainakin 99 prosenttia tapauksista muiden instituutioiden selvitettäväksi. On korkea aika, että ne selvittävät omassa piirissään tapahtuneet väärinkäytökset. Katolinen kirkko ei ole tietoinen ainoastakaan hyväksikäyttötapauksesta Suomessa.

Marko Tervaportti
Johtaja
Katolinen tiedotuskeskus

Lähteitä: