Hyviä ja huonoja uutisia katedraalista

Museovirastolta avustusta Pyhän Henrikin katedraalin lyijylasimaalauksien konservointiin 30 000€

Museovirasto on huhtikuisessa päätöksessään myöntänyt 30 000€ lisää avustusta Pyhän Henrikin katedraalin lyijylasimaalausten restaurointiin. Tämän viimeisen avustuksen myötä Museovirasto on tukenut Pyhän Henrikin katedraaliseurakuntaa ja hiippakuntaa lähes 95 000 eurolla. Syksyllä toteutettuihin hätäkorjauksiin Uudenmaan Ympäristökeskus/Ympäristöministeriö myönsi 7400€. Keskimääräinen Museoviraston myöntämä avustussumma per kohde on noin 3000-4000€.

Valitettavasti tilanne kirkon peruskorjauksen osalta on edelleen auki ja asiantuntijoilta saatujen tietojen valossa Pyhän Henrikin katedraaliin on tulossa mittava remontti, joka  kustannuksiltaan on parhaimmassa tapauksissa satoja tuhansia euroja, mutta  mahdollisesti kustannukset kasvavat jopa miljooniin euroihin.

12.5.2009 Pyhän Henrikin katedraalissa aloitettiin kuntotutkimus, jonka tulokset saataneen toukokuun loppuun mennessä. Kuntotutkimus sisältää useita vaiheita ja ensimmäinen vaihe on pääasiassa ei pintaa rikkova kartoitus, mutta poikkeuksena on katto, jossa tehdään jo joitakin rakenteita rikkovia tutkimuksia. Tämä vaihe maksaa jo lähes 13000€ ja toisen vaiheen kustannuksista ei ole tietoa. Tämän lisäksi on välttämätöntä tarkastaa myös kirkon ja Pappilan LVI- ja sähköjärjestelmät. Nämä tutkimukset aiheuttavat edelleen lisäkustannuksia.

Suurimmat ongelmat tällä hetkellä on kellotornissa ja kirkon kattorakenteissa. Näistä löytyy vesivahinkoja, kondenssi-ongelma(kylmä ja lämmin ilma kohtaavat) joka johtuu puutteellisesta ilmanvaihdosta, tiiliseinä ja rappaus ovat kärsineet ajan myötä jne. Lisäksi katedraalin viimeisimmäksi rakennetussa osassa eli nykyisessä kuorissa on vesivaurioiden lisäksi ns.rakennusvirhe – katossa olevien rakenteiden jänneväli ei ole mitoitettu oikein  ja rakennusmateriaali on huonolaatuista. Nämä seikat yhdessä aiheuttavat rakenteisiin kantavuusongelman.

Kuntotutkimuksen valmistuttua (sisältää muun muassa myös nk.mikrobiologiset tutkimukset kattaen tuholaishyönteis-kartoituksen) tehdään korjaussuunnitelma mutta toivottavaa on, että jo kesäkuun alkuun mennessä on käytössämme alustavia toimenpide-ehdotuksia, joiden perusteella voimme saada edelleen tarkempia arvioita katedraalin peruskorjauksen tulevista kustannuksista. 

Anu Salminen
projektikoordinaattori