Ilmoita lapsesi oman uskonnon opetukseen!

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen kouluun ensi lukuvuodeksi on loppusuoralla.

Sähköisellä lomakkeella ilmoittautujille ei aina ole tarjottu mahdollisuutta valita sitä katsomusainetta, johon lapsen halutaan osallistuvan. Jos sähköisesti ei voi valintaa tehdä, on pyydettävä rehtorilta lomake, jolla lapselle voi valita sopivimman vaihtoehdon tarjolla olevista mahdollisuuksista.

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kouluissa voi lain puitteissa tehdä valinnan seuraavien vaihtoehtojen joukosta:

1. Oppilas osallistuu evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen.

2. Oppilas osallistuu ortodoksisen uskonnon opetukseen.

3. Oppilas osallistuu elämänkatsomustiedon opetukseen.

4. Oppilas hakee oman uskontonsa opetukseen:
-Katolinen uskonto
-Islam-uskonto
-Buddhalainen uskonto
-Krishna-liikkeen uskonto

5. Oppilas ei hae uskonnon opetukseen, jolloin koulu järjestää korvaavaa toimintaa (ei koske evankelisluterilaisia eikä ortodokseja.)

6. Oma uskonnollinen yhteisö järjestää opetuksen (toimitettava kirjallinen selvitys koululle).

Katolisen oppilaan vanhempien on syytä tietää valintansa vaikutukset lapsensa tulevaan sakramenttiopetukseen. Pääkaupunkiseudulla tilanne on seuravanlainen:

(1) Kohdan 1 vaihtoehtoa kutsutaan myös yleiseksi uskonnon opetukseksi. Se on vapaasti kaikkien oppilaiden valittavissa riippumatta siitä, mihin kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön oppilas kuuluu.

Jos vanhemmat valitsevat lapselleen tämän vaihtoehdon, lapsen tulee osallistua täydentävään katolisen uskonnon opetukseen esimerkiksi lauantaikurssilla, jotta hän saisi kutsun sakramenttiopetukseen.

(2) Ortodoksisen opetuksen voi valita vain ortodoksi.

(3) Elämänkatsomustiedon voivat valita muut paitsi luterilaisen ja ortodoksisen kirkon jäsenet. Se on siis katolilaisille avoin. Se on kuitenkin tarkoitettu uskontokuntiin kuulumattomien katsomusaineeksi. Maailmankuvaa rakennetaan ilman käsitettä transsendentaalisuudesta ja Jumalasta. Tämä vaihtehto ei ole mielestäni suotava valinta minkään uskonnollisen yhteisön jäsenelle.

(4) Oman katolisen uskonnon valinnut oppilas saa kouluopetuksen lisäksi kutsun ensikommuunio-opetukseen yleensä kolmannella luokalla ja vahvistuksen sakramenttiin valmistavaan opetukseen kahdeksannella tai yhdeksännellä luokalla.

(5) Uskonnonopetuksesta pois jäävä saa koulussa tätä tuntimäärää vastaavan opetuksen jossain muussa aineessa. Sakramenttiin valmistavaan opetukseen pääsemiseksi edellytetään tällöin katoliseen uskonnonopetukseen osallistuminen esimerkiksi lauantaikurssilla.

(6) Tämän vaihtoehdon valitseva osallistuu lauantaikurssille ja saa osallistumisestaan todistuksen. Siihen ei tule arvosanaa, eikä arvosanaa saa myöskään koulutodistukseen. Kutsu sakramenttiopetukseen tulee kolmannella ja kahdeksannella tai yhdeksännellä luokalla.

Helsingissä lauantaikurssin opetusta ei yleensä hyväksytä koulua korvaavaksi opetukseksi.

Katekeettinen keskus kehottaa vanhempia vakavasti harkitsemaan kohdan 4 valitsemista.

Kaikissa Suomen kouluissa pitäisi olla vastaava lomake. Suurimmissa kaupungeissa, joissa on riittävästi katolisia oppilaita, järjestetään myös katolilaisille oman uskonnon opetusta. Näin tapahtuu ainakin Tampereella, Turussa ja Oulussa.

Vanhempien tulisi aina lasta kouluun ilmoittaessaan valita hänelle oman uskonnon opetus. Jos koulun ei tarvitse järjestää sitä siksi, että kunnassa ei ole kolmea katolista oppilasta, joiden vanhemmat sitä pyytävät, silloin vanhemmat joutuvat valitsemaan jonkin muun vaihtoehdon ja olemaan yhteydessä omaan seurakuntaan sakramenttiopetuksen saamiseksi.

Joskus kunnasta ei löydy katolisen uskonnon opettajaa, vaikka kolmen oppilaan määrä täyttyisi. Tällaisissa tapauksissa koulu voi tehdä myös yhteistyötä katolisen seurakunnan kanssa opetuksen järjestämiseksi. Näin on tehty esimerkiksi Kuopiossa.

On syytä muistaa myös, että aina koulua vaihdettaessa ja asteelta toiselle siirryttäessä on joka kerta täytettävä uskonnonopetusta koskeva lomake.

Riitta Laukama
Johtaja
Katekeettinen keskus

Lisätietoja: katolinen.net/katekeesi