Irlannin hyväksikäyttöraportti julkistettiin

Riippumaton tutkimus Irlannin valtion kustantamien mutta yleensä eri sääntökuntien hoitamien oppi- ja kasvatuslaitosten piirissä ilmenneestä hyväksikäytöstä 40-luvulta 90-luvulle on osoittanut hyväksikäytön olleen joissakin paikoissa jatkuvaa ja toistuvaa. Tutkimuksen valossa näyttää ilmeiseltä, että varsinkin ns. kristillisten veljien hoitamissa laitoksissa tällaiset rikkeet ja rikokset olivat jopa yleisiä.

Irlannissa toimivan katolisen kirkon priimas, Armaghin arkkipiispa kardinaali Sean Brady totesi antamassaan julkilausumassa, että ”tämän perusteellisen raportin julkaiseminen on tervetullut ja tärkeä askel totuuden esiin kaivamisessa. Se antaa oikeutta uhreille ja varmistaa, ettei samanlaista hyväksikäyttöä pääse enää tapahtumaan.” Kardinaalin mukaan ”raportti tekee selväksi, että suurta vääryyttä ja kärsimystä aiheutettiin osalle yhteiskuntamme kaikkein haavoittuvimmista lapsista. Se dokumentoi häpeällisen luettelon lapsiin kohdistuneita julmuuksia – välinpitämättömyyttä, fyysistä, seksuaalista ja tunteiden hyväksikäyttöä.”

Kardinaali Brady sanoi selvästi olevansa ”perin pohjin pahoillaan” ja ”syvästi häpeissään siitä, että lapset joutuivat kärsimään tuollaisilla karmaisevilla tavoilla”. ”Lapset ansaitsivat jotakin parempaa, varsinkin niiltä, jotka huolehtivat heistä Jeesuksen Kristuksen nimessä.” Hänen mukaansa katolinen kirkko ”pyrkii päättäväisesti tekemään kaiken tarpeellisen, että kirkosta tulisi turvallinen, elämää tukeva ja iloa tuottava paikka lapsille”.

Irlannin kristittyjen veljien sääntökunta on avoimesti myöntänyt laiminlyöneensä sekä veljien valvonnan että valitusten käsittelyn. Sääntökunnan tiedottaja, veli Edmund Garvey totesi näin: ”Pyydämme avoimesti ja varauksitta anteeksi kaikilta niiltä, jotka ovat kärsineet suoraan tai epäsuorasti joidenkin sääntökuntamme veljien kauhistuttavasta käytöksestä tai koko yhteisömme toimettomuudesta tai sopimattomasta toiminnasta. Olemme syvästi pahoillamme aiheuttamastamme kärsimyksestä. Häpeämme sitä ja suremme, että monien tekemiä valituksia ei kuunneltu. Tunnustamme ja pahoittelemme sitä, että vastauksessamme fyysiseen ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön ei otettu huomioon sen vaikutuksia lasten pitkäaikaiseen psyykkiseen hyvinvointiin.”

KATT/CNS/CNA