Isä Antoine Lévy OP ekumeniikan dosentiksi

Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto on 24.2.2009 nimittänyt teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä isä Antoine Lévyn OP ekumeniikan dosentiksi.

Mikä on dosentti? Dosentti on korkeasti oppinut tiedeyhteisön jäsen, jolla on oikeus ilman eri määräystä ilmoituksensa perusteella antaa alansa opetusta. Dosentti voidaan hänen suostumuksellaan myös määrätä hoitamaan alansa tutkimukseen ja opetukseen kuuluvia tehtäviä korvausta vastaan.

Kelpoisuusvaatimuksena dosentuuriin on ensinnäkin tieteellinen pätevyys. Helsingin yliopistossa edellytetään, että dosentiksi hakevalla on vähintään kahden väitöskirjan laajuutta vastaava määrä korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Toiseksi dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito. Teologisessa tiedekunnassa tiedekuntaneuvoston asettama opetustaitolautakunta arvioi dosentiksi hakevan opetustaidon kokonaisuutena. Arviointi perustuu hakuasiakirjoissa dokumentoitujen opetuksellisten ansioiden ja yliopistoasetuksen mukaisen julkisen opetusnäytteen arviointiin.

Kun hakijan on katsottu täyttävän nämä kriteerit, tiedekunta esittää nimitystä yliopiston kanslerille, joka suorittaa nimityksen. Nyt isä Antoine on siis läpäissyt tämän myllyn (joka muistaakseni kesti noin vuoden). Voimme onnitella häntä lämpimästi ja toivottaa siunausta uudelle työsaralle!

KATT/Terhi Kiiskinen