Jäsenmaksuja aletaan kerätä

Jokainen täysi-ikäinen katolilainen saa tammikuussa kirjeen, jonka ohjeiden avulla hän voi maksaa seurakuntansa jäsenmaksun. Kirje on tästedes tarkoitus lähettää puolivuosittain ja siihen merkitty maksu (150 €) vastaa noin 20000 euroa vuodessa ansaitsevan seurakuntalaisen puolen vuoden jäsenmaksua.

Summa on siinä esimerkkinä; kirjeen kääntöpuolella on taulukko, jonka avulla voi arvioida, kuinka paljon jäsenmaksua todellisuudessa oman tulotason mukaisesti pitää maksaa. Maksun voi vapaavalintaisesti suorittaa kerralla tai sitten sen voi jakaa joka kuukausi maksettavaksi maksuksi.

Jäsenmaksun maksaminen ei periaatteessa ole vapaaehtoista. Se perustuu Suomen lain edellyttämään katolisen kirkon yhdyskuntajärjestykseen, jonka mukaan yhdyskunnan ”jäsenen velvollisuutena on … maksaa jäsenmaksua, jonka suuruuden yhdyskunnan esimies määrittää” (7 §). Jäsenmaksun suuruus on Helsingin hiippakunnassa 1,5 % veronalaisista ansiotuloista. Yhdyskuntajärjestys on luettavissa hiippakunnan kotisivuilla osoitteessa katolinen.fi/helsingin-hiippakunta/yhdyskuntajarjestys-2006/.

Jäsenmaksusta on vapautettu automaattisesti kaikki alle 15000 € vuodessa tienaavat ja sen maksamisesta voi saada vapautuksen, mikäli taloudellinen tilanne on vaikea. Jäsenmaksun entistä aktiivisempi kerääminen vaikuttaa myös siihen, ettei Fideksestä lähetetä enää erillistä (vapaaehtoista) laskua katolisiin koteihin.

KATT