Joitakin uudistuksia avioliiton mitättömyyttä koskeviin kirkollisiin oikeusprosesseihin

Tiistaina 8. syyskuuta julkistettiin paavi Franciscuksen päättämiä uudistuksia avioliiton mitättömyyttä koskeviin kirkollisiin oikeusprosesseihin. Uudistuksista ja muutoksista ilmoitettiin paavi Franciscuksen kahdella motu proprio-asiakirjalla, ”Mitis Iudex Dominus Iesus” kanonisen oikeuden lakikirjaa koskien sekä ”Mitis et misericors Iesus” vastaavaa idän kirkkojen kanonisen oikeuden lakikirjaa koskien.

Paavin päätösten syynä ovat huoli sielujen pelastuksesta ja myös ylimääräisen piispainsynodin vuonna 2014 esittämä toivomus nopeammista ja paremmin saatavilla olevista oikeusprosesseista.

Uudistuksen pääkohdat ovat:

1)Yksi ratkaisu: tästä lähtien avioliiton mitättömyyden toteamiseen riittää pääsääntöisesti yhden kirkollisen oikeusistuimen antama ratkaisu, eikä enää tarvita asian käsittelyä ja yhdenmukaista päätöstä kahdessa oikeusistuimessa, ellei päätöksestä valita.

2)Pääsääntöisesti oikeusistuimen muodostaa kolme piispan nimittämää tuomaria yhdessä. Vähintään yhden heistä tulee olla pappi tai diakoni. Siellä missä tämä ei ole mahdollista, piispa voi nimittää myös vain yhden tuomarin (jonka kuitenkin on oltava pappi tai diakoni).

3)Niin halutessaan piispa itse voi toimia tuomarina, mikä koskee erityisesti uutta lyhyempää oikeusprosessia.

4)Säädetään uusi lyhyempi oikeusprosessi nykyisin voimassa olevan kaltaisen dokumentoidun prosessin lisäksi. Lyhyempää prosessia sovelletaan tapauksissa, joissa avioliiton mitättömyys vaikuttaa todisteiden perusteella itsestään selvältä, ja kummatkin osapuolet ovat tästä samaa mieltä. Tällaisessa prosessissa tuomarina toimii piispa, mutta myös siitä on valitusoikeus.

Piispainkokousten on kunnioitettava piispojen oikeutta järjestää oikeusistuimen toiminta omassa paikalliskirkossaan ja myös taattava prosessien ilmaisuus. Muuttumattomana pidetään voimassa myös mahdollisuus vedota Vatikaanin Rota Romana-oikeusistuimeen.

KATT/VIS