Julistus vapaamuurariyhdistyksistä

Uskonopin kongregaatio

Julistus vapaamuurariyhdistyksistä

AAS 76 (1984), 300.

On kysytty, onko tullut mitään muutosta kirkon päätökseen liittyen vapaamuurariyhdistyksiin, koska uusi kanonisen lain kokoelma ei mainitse niitä erikseen toisin kuin aikaisempi kokoelma.

Kuuluu tämän pyhän kongregaation tehtäviin vastata, että tämä tilanne johtuu toimituksellisesta kriteeristä, jota seurattiin myös muiden erikseen mainitsematta jätettyjen yhdistysten kohdalla silloin, kun ne sisältyvät laajempiin kokonaisuuksiin.

Tästä syystä kirkon kielteinen kanta vapaamuurariyhdistyksiin pysyy muuttumattomana, koska niiden periaatteita on aina pidetty yhteensovittamattomina kirkon opin kanssa, minkä takia jäsenyys niissä pysyy kiellettynä. Uskovat, jotka liittyvät vapaamuurariyhdistyksiin ovat vakavan synnin tilassa eivätkä saa ottaa vastaan pyhää kommuuniota.

Paikallisten kirkollisten auktoriteettien vallassa ei ole tehdä vapaamuurariyhdistysten luonteesta sellaista ratkaisua, joka voisi vaikuttaa poikkeukselta siitä, mitä yllä on sanottu. Tämä on myös sopusoinnussa tämän pyhän kongregaation 17. helmikuuta 1981 antaman julistuksen kanssa (vrt. AAS 73 1981, s. 240-241).

Allekirjoittaneelle kardinaaliprefektille myöntämällään audienssilla paavi Johannes Paavali II on hyväksynyt ja määrännyt julkaistavaksi tämän julistuksen, josta oli päätetty tämän pyhän kongregaation säännöllisessä kokouksessa.

Roomassa, pyhässä uskonopin kongregaatiossa, 26. marraskuuta 1983.

Kardinaali Joseph Ratzinger
Prefekti

+ veli Jerome Hamer OP
Loriumin titulaariarkkipiispa
Sihteeri