Karmeliittasääntökunta ja Carmelo Ecuménico -yhdistys

Heidi Tuorila-Kahanpää on kirjoittanut artikkelin, jossa hän tutkii varsinaisen karmeliittasääntökunnan ja Suomessakin julkisuutta saaneen ekumeenisen karmeliittayhteisön olemusta, yhtäläisyyksiä ja eroja.