Katolilaisten määrä kasvaa keskimääräistä nopeammin

8722030301_2983427986_oKatolilaisten määrä on Vatikaanin uusimpien, vuotta 2011 koskevien tilastojen mukaan noussut ensimmäistä kertaa yli 1,2 miljardin. Vuoden 2011 aikana kirkon jäsenmäärä kasvoi 1,5 prosentilla 1,196 miljardista 1,214 miljardiin.

Samaan aikaan maailman asukasluku kasvoi 1,23 prosentin vuosivauhtia. Siksi voidaankin sanoa, että kirkon jäsenmäärä on kasvanut keskimääräistä nopeammin. Katolilaisia on maailman väestöstä 17,5 prosenttia. Tilastot on koottu maanantaina 13.5.2013 julkaistuun Vatikaanin viralliseen vuosikirjaan, Annuario Pontificioon.

Pappien määrä lisääntyi noin viidellä tuhannella ja oli vuoden 2011 lopussa 413 418. Sekä papiston että maallikkojen määrän kasvu oli suurinta Afrikassa ja Aasiassa, kun taas Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa lukumäärät ovat pysyneet ennallaan tai jopa vähän laskeneet. Piispojen lukumäärässä ei tapahtunut merkittävää muutosta: uusimmassa tilastossa piispoja on 5132. Katolilaisten määrän kasvu oli erityisen voimakasta Afrikassa, n. 4,3 prosentilla. Aasiassa kasvua oli noin 2 prosenttia.

Pappien määrä lisääntyi kymmenenessä vuodessa Afrikassa peräti 39,5 prosentilla ja Aasiassa 32 prosentilla; Euroopassa määrä väheni 9 prosentilla. Sama trendi näkyy myös pappiskutsumuksissa. Kymmenen vuoden takaisiin lukuihin verrattuna Afrikassa ja Aasiassa oli noin 30 prosenttia enemmän seminaristeja, Euroopassa ja Yhdysvalloissa taas 21,7 prosenttia vähemmän. Sääntökuntasisarten määrä on viimeisten kymmenen vuoden aikana vähentynyt noin kymmenellä prosentilla ja on nyt noin 713 000.

Vuosikirjasta käy ilmi myös se, että 48,5 % eli lähes puolet maailman katolilaisista asuu läntisellä pallonpuoliskolla, Amerikoissa. Euroopan osuus on 23,5 %, Afrikan 16 %, Aasian 10,9% ja Oseanian 0,8 %.

KATT/VIS/Kath.net