katolinen.fi-osoitteet otettu käyttöön

Helsingin katolinen hiippakunta ottaa näinä päivinä käyttöön katolinen.fi-loppuiset sähköpostit (papisto, työntekijät, seurakunnat, keskukset) ja on avannut 13.3.2013 myös uudet kotisivut osoitteessa www.katolinen.fi.

Sähköpostit

Toistaiseksi catholic.fi-sähköpostit ovat kuitenkin vielä käytössä ja yhteydenottajien kannattaa odottaa kunkin sähköpostin käyttäjän omaa viestiä siitä, milloin uusi sähköposti on aktiivisessa käytössä.

Katolinen tiedotuskeskus käyttää jo katolinen.fi-sähköpostiosoitteita:

  • yleiset asiat: info@katolinen.fi
  • Fides-lehti: fides@katolinen.fi
  • erityiskysymykset: marko.tervaportti@katolinen.fi

Hiippakunnan kotisivu

Hiippakunnan vanha kotisivu katolinen.net jatkaa toimimistaan vielä jonkin aikaa, mutta päivityksiä tehdään enää uudelle katolinen.fi-sivustolle.

On kuitenkin hyvä muistaa, ettei vanhan sivuston koko sisältö ole vielä siirretty, eikä kaikkia toiminnallisia ominaisuuksia ole otettu käyttöön. Pääosiltaan uudet sivut ovat kuitenkin valmiit.

Monikielisyysominaisuuksia kokeillaan lähiaikoina.

Seurakuntien kotisivut

Samassa yhteydessä myös seurakuntien kotisivut löytyvät katolinen.fi-alidomainien kautta. Esimerkiksi katedraaliseurakunnalla on uudet, hyvin toimivat kotisivut osoitteessa henrik.katolinen.fi.

KATT