Katolinen kirkko Suomessa: Avioliittoa suojeltava

Katolinen kirkko Suomessa on laatinut kannanoton, jossa se vaatii avioliiton suojelemista ja edistämistä yhteiskunnan hyvinvoinnin perustana. Kannanotossa kirkko muistuttaa, että avioliitto on ”yleisemmin hyväksytty kuin mikään oikeusnormi riippumatta yhteiskunnasta tai aikakaudesta”. Se ”ankkuroituu biologiseen tosiasiaan: eri sukupuolta olevilla pareilla on ainutlaatuinen kyky lisääntyä”. Niinpä ”avioliitto … tarjoaa luonnollisen ja korvaamattoman ympäristön lasten syntymiselle ja kasvulle”.

Kuitenkin viime vuosien aikana avioliiton asemaa on jatkuvasti heikennetty, mikä näkyy siinä, että sekä ns. avoliitot että muut parisuhteet ovat jatkuvasti lisänneet suosiotaan. Kehitykseen vaikuttavat myös eri tahojen toimenpiteet, jollainen on myös evankelis-luterilaisen piispainkokouksen toimeksiannosta julkaistu mietintö ”Kirkko ja rekisteröidyt parisuhteet” (16.3.2009).

Katolinen kirkko katsoo, että avioliittoon perustuvan ”perheen hajottamisella on kohtalokkaita seurauksia sekä yksilölle että koko yhteiskunnan vakaudelle”. Siksi kirkko painokkaasti vetoaa ”vaikuttajiin, että he suojelisivat ja edistäisivät avioliittoa yhteiskunnan hyvinvoinnin perustana”.

KATT