Katolisen kirkon kasvu jatkuu Suomessa

Rekisteröityneiden katolilaisten määrä ylitti nyt ensimmäistä kertaa 10.000 jäsenen rajan. Todellisuudessa katolilaisia uskotaan olevan Suomessa vielä tuhansia enemmän.

Vuoden 2008 tilastot Helsingin katolisesta hiippakunnasta ovat valmistuneet. Niistä ilmenee, että jäsenmäärän kasvu on jatkunut tasaisena. Vuoden 2008 lopussa Helsingin hiippakuntaan kuului (rekisterin mukaan) 10 350 katolilaista. Edellisvuoden luvusta kasvua on 491 henkeä. Tämä tarkoittaa 5,0 prosentin kasvua.

Prosentuaalisesti kasvu oli suurinta Pyhän Olavin seurakunnassa (18,6%). Absoluuttisesti suurinta kasvu oli Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnassa, jonka jäsenmäärä lisääntyi 130 hengellä.
Kielet

Suomea äidinkielenään puhuu 4501 katolilaista, vastaavasti ruotsia puhuu 645 ja muita kieliä 5194 katolilaista. Prosenttiosuudet ovat 43,5% suomea, 6,2% ruotsia ja 50,2%. Kielisuhteet ovat viime vuosina pysyneet lähes ennallaan.

Muutosten syyt

Kasteessa hiippakunnan jäseneksi liitettiin 169 henkeä, ja kirkkoon ottamisen kautta jäsenmäärä kasvoi 44 hengellä. Muualta hiippakunnan alueelle muutti 490 katolilaista.
Jäsenmäärä väheni kuolemien kautta (30), muualle muuttamisen takia (150) sekä kirkosta eroamisen takia (32).

Sakramentit ja opetus

Ensikommuunio annettiin 132 seurakuntalaiselle, ja vahvistuksen sakramentti jaettiin samoin 132 henkilölle. Avioliittoja, joissa vähintään toinen osapuoli oli hiippakunnan jäsen, solmittiin 59. Näistä 15 tapauksessa molemmat aviopuolisot olivat katolilaisia. Kaikkiaan kirkollisia avioliittoja solmittiin hiippakunnan alueella 60. Kasvua edellisestä vuodesta oli lähes 40%.
Uskonnonopetusiässä oli 1631 lasta, joista vain 906 (55,5%) osallistui opetukseen koulussa, lauantaikurssilla tai jollakin muulla tavalla.

Jäsenkehitys

Katolisen kirkon jäsenkehitys on Suomessa ollut viimeisten vuosikymmenten ajan hyvin myönteinen: vuosien 1988 ja 1998 välissä jäsenmäärä kasvoi 74,3% ja vastaavasti vuosien 1998 ja 2008 välissä se kasvoi 41,5%. Aikaisemman luvun poikkeuksellinen suuruus selittynee erityisesti sillä, että paavi Johannes Paavali II vieraili Suomessa 20 vuotta sitten, kesäkuussa 1989.

KATT

Taulukko

Seurakuntien    Muutos      Osuus
jäsenmäärä     ed. vuodesta   hiippakunnasta
31.12.2008 *

HENRIK  3373    4,0%      32,4%
MARIA 	 2900 	  3,9%	  27,8%
BIRGITTA 1367 	  7,0%	  13,1%
OLAVI 	 568 	  18,6%	   5,4%
RISTI 	 1068 	  5,4%	  10,2%
URSULA 	 537 	  4,7%	   5,2%
PERHE 	 611 	  12,9%	   5,9%

*) Tilastoja lukiessa kannattaa huomioida, että
rekisterilukuihin saattaa jäädä pieniä epätäsmällisyyksiä,
kun esimerkiksi seurakuntien sisäiset siirrot on voitu eri
seurakunnissa merkitä eri vuoden puolelle.

Rekisteröityneitä katolilaisia Suomessa

31.12.1988		 4.195
31.12.1998		 7.312
31.12.2008		 10.350