Katolisen tiedotuskeskuksen sivusto uudistuu

Tervetuloa Katolisen tiedotuskeskuksen ylläpitämälle sivustolle, josta on tarkoitus kevään 2009 tehdä Suomessa toimivan katolisen kirkon virallinen sivusto. 

Päämäärämme on ajankohtaisuuden lisääminen, kirkon uskon ja opetuksen parempi esilletulo sekä kirkollisen elämän entistä monipuolisempi esitteleminen.