Kutsu musiikin ystäville

Hiippakunnan opetusosasto on julkaissut seuraavan viestin:

Hiippakuntaamme on siunattu kasvulla. Toiminta seurakuntien yhteydessä monipuolistuu ja tehtäväni puolesta saan olla kehittämässä myös Hiippakunnan musiikkielämää.

Kutsun kaikki ne muusikot sekä musiikin harrastajat ottamaan yhteyttä minuun, jotka ovat hiippakunnan yhteydessä millään tavoin, tai muuten vain toiminnasta kiinnostuneita. Perustamme avoimen kamarimusiikkiorkesterin (työnimellä) Camerata S. Henrici.

Toiminnan tarkoitus on vahvistaa seurakuntien musiikkielämää osallistumalla liturgian musiikkiosuuksiin sekä toteuttamalla konsertteja. Suunnitelmissa on myös musiikkileiritoimintaa sekä itsenäisesti että ekumeenisessa yhteistyössä. Myös musiikin opiskelu seurakunnan yhteydessä on tarkoitus tehdä mahdolliseksi. Yhteydenotto ei vielä sido, eikä velvoita ketään mihinkään toimintaan! Toimintaa toteutetaan sekä pienissä ryhmissä, että suuremmalla kokoonpanolla. Kaikille kiinnostuneille pyrimme löytämään mahdollisuuksia osallistua oman harrastuneisuutensa ja osaamisensa tasolla. Kannustan sekä ammattimuusikoita että lapsia ja harrastajia rohkeasti ottamaan yhteyttä!

Kokoonnumme ensimmäisen kerran Helsingissä Pyhän Henrikin katedraalin seurakuntasalissa 29.9. klo 19. kamariorkesterin perustamiskokouksessa. Ymmärrettävästi muualta Suomesta osallistuminen ei ole käytännöllistä, joten riittää että minulle lähettää sähköpostia, <opetus@katolinen.fi>. Osallistuminen kokoukseen ei myöskään velvoita itsessään mihinkään, eikä poissaolo kokouksesta estä osallistumasta toimintaan. Toivon että etenkin musiikkitoiminnan aktiivisesta kehittämisestä kiinnostuneet tulisivat paikalle, jos mahdollista.

Tavoite olisi toteuttaa konsertti Helsingissä jo keväällä 2019.

Tässä vaiheessa pyydän teiltä seuraavaa:

  • välittäkää tietoa muusikko- ja musiikinharrastajatuttavillenne ja kannustakaa mukaan toimintaan, vähintäänkin ilmoittautumaan!
  • ilmoittakaa itsenne ja lapsenne sähköpostilla, <opetus@katolinen.fi> ja kertokaa viestissänne musiikkiharrastuksestanne (instrumentti sekä taso suurin piirtein; harrastaja, ammattilainen tai ammattiopiskelija)
  • tulkaa tapaamiseen 29.9. klo 19.

Ystävällisin terveisin

Osmo Vartiainen
Opetusjohtaja