Lainvastaisesta yrityksestä antaa naiselle vihkimyksen sakramentti

Uskonopin kongregaatio

Yleinen dekreetti

Lainvastaisesta yrityksestä antaa naiselle vihkimyksen sakramentti

Suojellakseen vihkimyksen sakramentin olemusta ja pätevyyttä Uskonopin kongregaatio, kirkon ylimmän auktoriteetin sille antamalla valtuudella (vrt. Kirkkolain kaanon 30), on säännönmukaisessa kokouksessaan joulukuun 19. päivänä vuonna 2007 säätänyt seuraavaa:

Sen mukaan, mitä Kanonisen lain kaanonissa 1378 säädetään, sille, joka on yrittänyt antaa vihkimyksen sakramentin naiselle, samoin kuin sille, joka on yrittänyt ottaa vastaan vihkimyksen sakramentin, lankeaa ekskommunikaatio latae sententiae [automaattisesti], joka on varattu Apostoliselle istuimelle.

Mikäli se, joka on yrittänyt antaa vihkimyksen sakramentin naiselle, tai mikäli nainen, joka on yrittänyt ottaa vastaan vihkimyksen sakramentin, kuuluu Idän kirkkojen lakikokoelman alaisuuteen, häntä rangaistaan suurella ekskommunikaatiolla, josta vapautuminen on varattu Apostoliselle istuimelle tuon lain kaanonin 1443 perusteella (vrt. Idän kirkkojen lakikokoelman kaanon 1423).

Tämä dekreetti astuu voimaan heti sen L’Osservatore Romanossa tapahtuneen julkaisun (29.5.2008) jälkeen.

Kardinaali William Levada
Prefekti

Angelo Amato SDB
Silan titulaariarkkipiispa
Sihteeri

KATT