Latinan osaamista edistetään

Vatikaani julkisti 10. marraskuuta paavi Benedictus XVI:n omasta aloitteestaan antaman apostolisen kirjeen Latina lingua (latinan kieli), jolla perustetaan Paavillinen latina-akatemia. Samalla paavi lakkautti vuonna 1976 perustetun Latinitas-säätiön.

Paavin mukaan uuden akatemian perustaminen on aiheellista, koska on havaittavissa ”selvä tarve tukea latinan kielen yhä parempaa tuntemusta ja asiantuntevampaa käyttöä sekä kirkossa että laajemminkin kultuurin piirissä”.

Pyhä isä totesi myös, että humanististen tieteiden opintojen lisääntyessä on yllättävää, kuinka pinnallisiksi latinan opinnot ovat jääneet jopa seminaareissa ja papiston keskuudessa. Kuitenkin vakava teologian, liturgian, kirkkoisien ja kanonisen oikeuden tutkimus edellyttää latinan osaamista, sillä suurin osa näiden alojen peruslähteistä on kirjoitettu latinaksi.

Uuden latina-akatemian tehtävä onkin siksi edistää latinan opiskelua etenkin katolisissa kouluissa, yliopistoissa ja seminaareissa ja auttaa nuoria sukupolvia oppimaan latinaa ”myös moderneja viestintävälineitä hyödyntäen”.

Akatemia asettuu hierarkkisesti Paavillisen kulttuurineuvoston alaisuuteen ja sen toimintaa johtaa puheenjohtaja, sihteeri ja akateeminen neuvosto. Puheenjohtajaksi pyhä isä nimitti Bolognan Alma Mater Studiorum -yliopiston rehtorin, tunnetun latinistin Ivano Dionigin, ja sihteeriksi salesiaani-isä Roberto Spataro SDB, joka toimii Paavillisen Salesianum-yliopiston latinan opintojen instituutissa.

KATT/VIS/CNS