Lefebvristipiispojen ekskommunikaatio purettiin

Piispainkongregaatio on paavi Benedictuksen suostumuksella kumonnut ekskommunikaatiot, jotka oli annettu traditionalistisen Pyhän Pius X:n pappisveljeskunnan (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X, SSPX) neljälle vuonna 1988 laittomasti piispaksi vihitylle jäsenelle. Toimenpiteen tarkoituksena on edesauttaa opillisia keskusteluja, jotka ovat välttämättömiä veljeskunnan palaamiseksi katolisen kirkon täyteen yhteyteen. Veljeskunnalle täytyy vielä löytää sopiva juridinen asema katolisen kirkon osana. Siihen asti veljeskunnan piispat ja papit ovat, niin kuin tähänkin saakka, suspendoituja, eli esimerkiksi heidän viettämänsä messut ovat päteviä mutta laittomia.

Viime päivinä on kuultu veljeskunnan yhden piispan, Richard Williamsonin, erikoisista näkemyksistä juutalaisten kansanmurhaan liittyen. Luonnollisesti on selvää, ettei piispa Williamsonin poliittisilla näkemyksillä ole mitään tekemistä katolisen kirkon ja mainitun pappisveljeskunnan välisten neuvottelujen kanssa. Ei ole mitään syytä olettaa, että paavi Benedictus tai katolinen kirkko millään tavalla hyväksyisi Williamsonin näkemykset mainitussa asiassa.

Vatikaanin lehdistöosaston johtaja on antamassaan lausunnossa todennut, että Williamsonin lausumaa näkemystä “ei mitenkään voi hyväksyä” ja ettei sillä ole mitään tekemistä käytävien neuvottelujen kanssa.