Lehdistötiedote Pohjoismaiden piispainkokouksen täysistunnosta Turussa

”Meidän on puhuttava yhdellä äänellä”

Pohjoismaiden katolisen piispainkokouksen täysistunto päättyi Turussa 2.3.2018. Kokouspäiviin sisältyi myös ekumeeninen tapaaminen Pohjoismaiden johtavien luterilaisten piispojen kanssa, mikä muodosti yhden kohokohdan piispojen viisipäiväisessä kokoontumisessa.

”Kristittyinä maallistuneessa yhteiskunnassa meidän on puhuttava yhdellä äänellä, jotta voisimme julistaa Kristuksen sanomaa tänään”, kuului kardinaali Anders Arboreliuksen OCD viesti Pohjoismaiden piispainkokouksen tapaamisessa yhdessä Suomen, Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Islannin johtavien luterilaisten piispojen kanssa. Ekumeeninen vuoropuhelu ei kuitenkaan saa koostua vain sanoista, vaan siinä tarvitaan myös tekoja. Tässä yhteydessä kardinaali Arborelius muisteli myös kiitollisena sitä, että Ruotsin katolilaiset voivat käyttää yli sataa luterilaista kirkkorakennusta omien jumalanpalvelustensa viettämiseen.

1. rivi vas.: piispa Teemu Sippo SCJ (Helsinki); arkkipiispa Antje Jackelen (Ruotsi); kardinaali Anders Arborelius OCD (Tukholma); arkkipiispa Kari Mäkinen (Suomi). 2. rivi vas.: piispa-prelaatti Berislav Grgic (Tromssa); piispa Helga Haugland (Norja); piispa Peter Skov-Jakobsen (Tanska); piispa Czeslaw Kozon (Kööpenhamina); piispa Agnes M. Sigurðardóttir (Islanti); piispa David Tencer OFM.Cap. (Reykjavik). 3. rivi vas.: sisar Anna Mirijam Kaschner CPS (piispainkokouksen pääsihteeri); piispa Peter Bürcher (Reykjavikin emerituspiispa); piispa Bernt Eidsvig Can.Reg. (Oslo ja Trondheim).

Reformaation merkkivuoteen palaten piispat vaihtoivat ajatuksia myös kirkon ja valtion suhteesta eri Pohjoismaissa. (Luterilaisen) Kirkon tutkimuskeskuksen tohtori Kimmo Ketola piti esitelmän otsikolla ”Kirkon asema yhteiskunnassa”. Yksi katolisen kirkon pääongelmista on yhä valtioiden harjoittama eri tunnustusten eriarvoinen kohtelu. Niinpä katolinen kirkko ei kaikissa maissa voi kerätä luterilaisen kirkon tapaan esimerkiksi kirkollisveroa [jäsenmaksua] valtion verotusjärjestelmän kautta.

Ad limina -vierailu kesäkuussa 2018

Pohjoismaiden piispainkokous tekee 6.-12.6.2018 Ad limina -vierailun Roomaan. Paavi Franciscuksen audienssin lisäksi piispoja odottavat vierailut eri virastoissa, esimerkiksi Uskonopin kongregaatiossa, Liturgian ja sakramenttijärjestyksen kongregaatiossa, Papiston kongregaatiossa ja Piispojen kongregaatiossa. Sen lisäksi piispojen tarkoitus on viettää messu kaikissa Rooman pääkirkoissa ja kardinaali Arboreliuksen titulaarikirkossa, Santa Maria degli Angeli e dei Martiri -basilikassa.

Lisätietoja: www.nordicbishopsconference.org.

NBK/KATT