Lukukappaleet 1.12.2019 alkavalle viikolle1.12.2019 Adventin 1. sunnuntai – vuosi A

Ensimmäinen lukukappale (Jes. 2:1-5)

Herra kokoaa kaikki kansat Jumalan valtakunnan ikuiseen rauhaan.

Luemme profeetta Jesajan kirjasta.

Sana Juudasta ja Jerusalemista. Jesajan, Amosin pojan, näky.

Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa, korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: ”Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön! Hän opastaa meitä tiellään, ja me, me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Siionista tulee Herran sana ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe.”

Hän, Herra, ratkaisee kansanheimojen riidat, hän jakaa oikeutta kaikille kansoille. Niin taotaan miekat auran teriksi ja keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan eikä harjoittele sotataitoja.

Jaakobin lapset, tulkaa, vaeltakaamme Herran valossa!

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 122:1-2, 4-5, 6-7, 8-9. – vrt. 1)

Kertosäe:                            Me lähdemme iloiten Herran huoneeseen.

Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan:
Me lähdemme Herran huoneeseen!
Nyt seisomme porteillasi, Jerusalem. Kertosäe

Tänne vaeltavat heimomme, Herran heimot.
Täällä, niin kuin on säädetty, Israel kiittää Herran nimeä.
Täällä jaetaan oikeutta
Daavidin suvun istuimilla. Kertosäe

Pyytäkää siis rauhaa Jerusalemille,
menestystä niille, jotka rakastavat sinua.
Vallitkoon rauha muureillasi
ja hyvinvointi linnoissasi. Kertosäe

Veljieni ja ystävieni tähden
toivotan sinulle rauhaa.
Herran, Jumalamme, huoneen tähden
rukoilen sinulle menestystä. Kertosäe

Toinen lukukappale (Room. 13:11-14a)

Pelastus on nyt meitä lähempänä.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä roomalaisille.                                    

Veljet, tehän tiedätte, mikä hetki on käsillä. Teidän on aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia. Yö on kulunut pitkälle, päivä jo sarastaa. Hylätkäämme siis pimeyden teot ja varustautukaamme valon asein. Meidän on elettävä nuhteettomasti niin kuin päivällä eletään, ei remuten ja juopotellen, siveettömästi ja irstaillen, riidellen ja kiihkoillen. Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja  (Ps. 85:8)

Halleluja. Halleluja.
Herra, osoita meille laupeutesi,
pelasta meidät!
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 24:37-44)

Valvokaa siis, olkaa valmiit.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Niin kuin kävi Nooan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun Ihmisen Poika tulee. Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin. Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun Ihmisen Poika tulee. Kaksi miestä on pellolla: toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa viljaa: toinen otetaan, toinen jätetään.

Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, hän valvoisi eikä antaisi murtautua taloonsa. Olkaa siis tekin valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

2.12.2019 ma adventin messu

Ensimmäinen lukukappale (Jes. 4:2-6)

Maan hedelmä nousee kukoistavana henkiin jääneille israelilaisille.

Luemme profeetta Jesajan kirjasta.

Sinä päivänä Herra antaa versonsa nousta maasta kauniina ja ylväänä. Rehevänä ja kukoistavana nousee maan hedelmä henkiin jääneille israelilaisille. Ja Siionin jäljelle jääneitä ja Jerusalemissa jäljellä olevia kutsutaan pyhiksi ‒ kaikkia, jotka on kirjoitettu elävien kirjaan Jerusalemissa. Kun Herra on huuhtonut pois Siionin tyttärien lian ja poistanut Jerusalemista sen verivelat oikeuden hengellä, puhdistavalla hengellä, hän nostaa Siionin vuoren ylle ja sinne kokoontuneiden ylle päiväksi pilven ja yöksi savupatsaan ja tulen loimun. Ja Herran kirkkaus on oleva kattona kaiken yllä. Se on oleva kuin maja, joka varjelee päivän helteeltä ja suojaa sateen ryöppyjä vastaan.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 122:1-2, 3-4a, 4b-5, 6-7, 8-9. – vrt. 1)

Kertosäe:                            Me lähdemme iloiten Herran huoneeseen.

Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan:
Me lähdemme Herran huoneeseen!
Nyt seisomme porteillasi, Jerusalem. Kertosäe

Jerusalem, olet kaupunkimme,
tänne kansamme kokoontuu,
tänne vaeltavat heimomme, Herran heimot. Kertosäe

Täällä, niin kuin on säädetty,
Israel kiittää Herran nimeä.
Täällä jaetaan oikeutta
Daavidin suvun istuimilla. Kertosäe

Pyytäkää siis rauhaa Jerusalemille,
menestystä niille, jotka rakastavat sinua.
Vallitkoon rauha muureillasi
ja hyvinvointi linnoissasi. Kertosäe

Veljieni ja ystävieni tähden
toivotan sinulle rauhaa.
Herran, Jumalamme, huoneen tähden
rukoilen sinulle menestystä. Kertosäe

Halleluja (vrt. Ps. 80:4)

Halleluja. Halleluja.
Tule vapauttamaan meidät, Herra, meidän Jumalamme;
anna meidän nähdä kasvosi, niin me pelastumme.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 8:5-11)

Niin idästä kuin lännestä tulee monia taivasten valtakuntaan.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan, kun Jeesus oli saapunut Kapernaumiin, muuan sadanpäällikkö tuli hänen luokseen ja pyysi häneltä apua sanoen: ”Herra, palvelijani makaa kotona halvaantuneena, kovissa tuskissa.” Jeesus sanoi: ”Minä tulen ja parannan hänet.” Mutta sadanpäällikkö vastasi: ”Ei, Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Sano vain sana, ja palvelijani paranee. Minä tottelen itsekin toisten käskyjä ja komennan omia sotilaitani. Kun sanon sotilaalle: ’Mene’, niin hän menee, tai toiselle: ’Tule’, niin hän tulee, tai palvelijalleni: ’Tee tämä’, niin hän tekee.”

Tämän kuullessaan Jeesus hämmästyi ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: ”Totisesti: näin vahvaa uskoa en ole tavannut yhdelläkään israelilaisella. Minä sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

3.12.2019 ti pyhä Francisco Xavier, pappi, muistopäivä

Ensimmäinen lukukappale (Jes. 11:1-10)

Hänen ylleen laskeutuu Herran henki.

Luemme profeetta Jesajan kirjasta.

Sinä päivänä Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki: hänen ilonsa on Herran pelko. Hän ei tuomitse silmämitalla eikä jaa oikeutta korvakuulolta vaan antaa heikoille oikean tuomion ja ajaa vakaasti maan köyhien asiaa. Hän lyö väkivaltaista sanansa sauvalla ja surmaa huultensa henkäyksellä väärintekijän. Vanhurskaus on hänellä varustuksena ja uskollisuus vyönä hänen uumillaan.

Silloin susi kulkee karitsan kanssa ja pantteri laskeutuu levolle vohlan viereen, vasikka ja leijonanpentu syövät yhdessä ja pikkupoika on niiden paimenena. Lehmä ja emokarhu käyvät yhdessä laitumella, yhdessä laskeutuvat levolle niiden vasikat ja pennut, ja leijona syö heinää kuin härkä. Ja imeväinen leikkii kyyn kolon äärellä, vastikään vieroitettu lapsi kurottaa kättään kohti myrkkykäärmeen luolaa. Kukaan ei tee pahaa, ei tuota turmiota minun pyhällä vuorellani, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta niin kuin meri on vettä tulvillaan.

Sinä päivänä Iisain juurivesa kohoaa merkkiviirinä kansoille. Hänen luokseen pyrkivät kaikki kansat, hänen asuinsijaansa ympäröi kunnian hohde.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 72:1-2, 7-8, 12-13, 17. – vrt. 7)

Kertosäe:                           Kukoistakoon oikeus hänen päivinään, ja vallitkoon rauhan runsaus ikuisesti.

Jumala, neuvo kuninkaalle lakisi,
opeta oikeamielisyys kuninkaan pojalle!
Hän tuomitkoon kansaasi vanhurskaasti
ja köyhiäsi oikeuden mukaan. Kertosäe

Kukoistakoon oikeus hänen päivinään,
ja vallitkoon rauhan runsaus, kunnes kuuta ei enää ole.
Merestä mereen hän hallitkoon,
suurelta virralta maan ääriin asti. Kertosäe

Hän kuulee köyhän avunhuudot
ja rientää turvattoman auttajaksi.
Hän säälii kurjaa ja avutonta
ja pelastaa köyhät ahdingosta. Kertosäe

Pysyköön hänen nimensä ikuisesti,
muistettakoon se aina auringon alla.
Tuokoon se kaikille siunausta,
ja kansat ylistäkööt hänen onneaan. Kertosäe

Halleluja

Halleluja. Halleluja.
Katso, Herramme tulee voimassaan.
Hän valaisee palvelijoidensa silmät.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 10:21-24)

Pyhä Henki täytti Jeesuksen riemulla.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Silloin Pyhä Henki täytti Jeesuksen riemulla, ja hän sanoi: ”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän järkeviltä ja viisailta mutta olet ilmoittanut sen lapsenmielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. Ei kukaan muu kuin Isä tiedä, kuka Poika on. Eikä sitä, kuka Isä on, tiedä kukaan muu kuin Poika ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.”

Jeesus kääntyi opetuslastensa puoleen ja sanoi heille erikseen: ”Autuaat ne silmät, jotka näkevät sen, mitä te näette! Minä sanon teille: monet profeetat ja kuninkaat ovat halunneet nähdä sen, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla sen, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

4.12.2019 ke adventin messu, tai pyhä Johannes Damaskolainen, pappi ja kirkonopettaja

Ensimmäinen lukukappale (Jes. 25:6-10a)

Herra kutsuu pitoihinsa ja pyyhkii kaikkien kasvoilta kyyneleet.

Luemme profeetta Jesajan kirjasta.

Sinä päivänä Herra Sebaot valmistaa tällä vuorella pidot kaikille kansoille, herkkuruokien aterian, valioviinien juhlan: ydinrasvalla maustettuja herkkuja, kypsiä, kirkkaaksi seestettyjä viinejä. Tällä vuorella hän repäisee pois verhon, verhon kaikkien kansojen yltä, vaatteen joka on levitetty niiden ylle. Kuolema on nielty ainiaaksi. Herra Jumala pyyhkii kaikkien kasvoilta kyyneleet ja vapauttaa kansansa alennuksesta ja häpeästä kaikkialla maan päällä. Näin on Herra puhunut.

Sinä päivänä sanotaan: ”Tämä on meidän Jumalamme! Häneen me panimme toivomme, ja hän pelasti meidät. Tämä on Herra, häneen me kiinnitämme toivomme, iloitkaamme ja riemuitkaamme! Hän pelastaa meidät. Herran käsi suojaa tätä vuorta.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 23:1-3a, 3b-4, 5, 6. – 6cd)

Kertosäe:                            Minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.

Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
Hän vie minut vihreille niityille,
hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä.
Hän virvoittaa minun sieluni. Kertosäe

Hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden.
Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa,
en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani.
Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi. Kertosäe

Sinä katat minulle pöydän
vihollisteni silmien eteen.
Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä,
ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Kertosäe

Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut
kaikkina elämäni päivinä,
ja minä saan asua Herran huoneessa
päivieni loppuun asti. Kertosäe

Halleluja

Halleluja. Halleluja.
Katso, Herra tulee pelastamaan kansansa.
Autuaita ne, jotka ovat valmiit ottamaan hänet vastaan.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 15:29-37)

Jeesus parantaa useita ja moninkertaistaa leivät.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus kulki Galileanjärven rantaa ja nousi vuorelle. Kun hän istui siellä, hänen luokseen tuli paljon kansaa mukanaan rampoja, sokeita, raajarikkoja, mykkiä ja monia muita. Heidät asetettiin hänen eteensä, ja hän paransi heidät. Ihmiset hämmästyivät nähdessään, kuinka mykät puhuivat, raajarikot tervehtyivät, rammat kävelivät ja sokeat näkivät, ja he ylistivät Israelin Jumalaa.

Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi: ”Minun käy sääliksi näitä ihmisiä. He ovat olleet luonani jo kolme päivää, eikä heillä ole mitään syötävää. En tahdo lähettää heitä pois nälkäisinä, etteivät he uupuisi matkalla.” Opetuslapset sanoivat hänelle: ”Mistä me täällä asumattomalla seudulla saamme niin paljon leipää, että pystymme ruokkimaan tällaisen väkijoukon?” ”Montako leipää teillä on?” Jeesus kysyi. ”Seitsemän”, he vastasivat, ”ja jokunen pieni kala.”

Jeesus käski väen asettua istumaan. Sitten hän otti ne seitsemän leipää ja kalat, lausui kiitoksen ja mursi leivät ja antoi palat opetuslapsille, jotka jakoivat ne ihmisille. Kaikki söivät kyllikseen, ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin seitsemän täyttä korillista.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

5.12.2019 to adventin messu

Ensimmäinen lukukappale (Jes. 26:1-6)

Vanhurskas kansa saa astua sisään, kansa, jonka uskollisuus ei horju.

Luemme profeetta Jesajan kirjasta.

Sinä päivänä lauletaan Juudan maassa tätä laulua: Meillä on lujasti varustettu kaupunki, meidän turvaksemme hän on rakentanut muurit ja vallit. Avatkaa portit, että vanhurskas kansa saa astua sisään, kansa, jonka uskollisuus ei horju. Sille, jonka mieli on luja ja vakaa, sinä turvaat rauhan, kun hän turvautuu sinuun. Ajasta aikaan luottakaa Herraan, sillä Herrassa on turva, Herra on ikuinen kallio. Tietäkää: Herra on syössyt alas korkealla asuvat ja heidän ylhäisen kaupunkinsa, hän raastoi sen alas, raastoi alas maan tomuun. Jalat sitä tallaavat, köyhien jalat, maan vähäisten askelet.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 118:1+8-9, 19-21, 25-27a. ‒ 26a)

Kertosäe:                            Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä.

tai:                                                            Halleluja.

Kiittäkää Herraa!
Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa.
On parempi turvata Herraan kuin luottaa ihmisten apuun.
On parempi turvata Herraan kuin luottaa mahtavien apuun. Kertosäe

Avatkaa minulle vanhurskauden portit!
Niistä käyn sisään kiittämään Herraa.
Tämä on Herran portti, josta vanhurskaat saavat käydä.
Minä kiitän sinua siitä, että kuulit minua ja pelastit minut. Kertosäe

Herra, anna meille apusi! Oi Herra, anna menestys!
Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä.
Me siunaamme teitä Herran huoneesta.
Herra on Jumala! Hän antoi valonsa meille. Kertosäe

Halleluja (Jes. 55:6)

Halleluja. Halleluja.
Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää,
huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä!
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 7:21, 24-27)

Se, joka tekee Isän tahdon, pääsee taivasten valtakuntaan.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon. Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. Jokainen, joka kuulee nämä sanani mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, maan tasalle saakka.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

6.12.2019 pe adventin messu, tai pyhä Nikolaus, piispa

Ensimmäinen lukukappale (Jes. 29:17-24)

Sinä päivänä sokeiden silmät näkevät.

Luemme profeetta Jesajan kirjasta.

Näin sanoo Herra: Vain lyhyt aika enää, ja Libanonin vuoret muuttuvat hedelmätarhaksi, ja tarhat ovat laajoja kuin metsät. Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat, sokeat pääsevät synkästä pimeydestä ja heidän silmänsä näkevät. Kurjat riemuitsevat jälleen Herrasta ja köyhimmät iloitsevat Israelin Pyhästä, sillä sortajat ovat hävinneet ja pilkkaajat ovat poissa ja väärintekijät revitään juurineen maasta, nuo, jotka sanoillaan leimaavat viattoman syylliseksi ja puheillaan virittävät ansoja kaupunginportin tuomarille, nuo, joiden väärä todistus tuo syyttömälle tuomion.

Sen tähden Herra, joka lunasti omakseen Abrahamin, sanoo Jaakobin suvulle näin: ”Nyt ei Jaakobin enää tarvitse olla häpeissään, enää eivät hänen kasvonsa kalpene. Sillä kun he näkevät keskuudessaan minun kätteni luomuksen ‒ omat lapsensa ‒ he jälleen pitävät pyhänä minun nimeni, pitävät pyhänä Jaakobin Pyhän ja vapisevat kunnioituksesta Israelin Jumalan edessä. Ja ne, joiden mieli on eksyksissä, tulevat järkiinsä, ja marisijat ottavat opikseen.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 27:1, 4, 13-14. ‒ 1a)

Kertosäe:                            Herra on minun valoni ja pelastukseni.

Herra on minun valoni ja pelastukseni,
ketä minä pelkäisin?
Herra on minun elämäni turva,
ketä siis säikkyisin? Kertosäe

Yhtä minä pyydän Herralta, yhtä ainoaa minä toivon:
että saisin asua Herran temppelissä kaikki elämäni päivät!
Saisin katsella Herran ihanuutta hänen pyhäkössään
ja odottaa, että hän vastaa minulle. Kertosäe

Minä uskon, että saan nähdä
Herran hyvyyden elävien maassa.
Luota Herraan!
Ole luja, pysy rohkeana. Luota Herraan! Kertosäe

Halleluja

Halleluja. Halleluja.
Katso, Herramme tulee voimassaan.
Hän valaisee palvelijoidensa silmät.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 9:27-31)

Jeesus parantaa kaksi sokeaa, jotka uskovat häneen.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan, kun Jeesus jatkoi matkaansa, hänen peräänsä lähti kaksi sokeaa. He huusivat: ”Armahda meitä, Daavidin Poika!” Ja kun Jeesus tuli perille, sokeat tulivat sisälle hänen luokseen. Jeesus kysyi: ”Uskotteko te, että minä voin auttaa teitä?” ”Uskomme, Herra”, he vastasivat. Silloin hän kosketti heidän silmiään ja sanoi: ”Tapahtukoon teille niin kuin uskotte”, ja heidän silmänsä aukenivat. Jeesus varoitti heitä ankarasti: ”Katsokaa, ettei kukaan saa tietää tästä.” Mutta lähdettyään sieltä he levittivät hänestä tietoa koko sillä seudulla.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

7.12.2019 la pyhä Ambrosius, piispa ja kirkonopettaja, muistopäivä

Ensimmäinen lukukappale (Jes. 30:19-21, 23-26)

Kun huudat Herralta apua, hän armahtaa.

Luemme profeetta Jesajan kirjasta.

Näin sanoo Herra Jumala, Israelin Pyhä: Siionin kansa, sinä joka asut Jerusalemissa, sinun itkusi aika on ohi! Kun huudat häneltä apua, hän armahtaa, hän kuulee ja vastaa sinulle. Vaikka Herra suo sinulle vain kapean leivän ja niukasti vettä, hän, sinun opastajasi, ei enää kätkeydy. Omin silmin sinä saat nähdä hänet. Aina kun olet eksymässä tieltä, milloin oikeaan, milloin vasempaan, sinä omin korvin kuulet takaasi ohjeen: ”Tässä on tie, kulkekaa sitä.”

Kun kylvät maan, hän antaa sateen kostuttaa siemenet niin että maan kasvu, vilja, on sankkaa ja satoisaa. Sinun karjasi käy sinä päivänä laitumella avaralla kedolla, ja härät ja aasit, jotka kyntävät peltosi, saavat syödäkseen parasta hapanrehua, jota heitellään niiden eteen hangolla ja talikolla. Ja jokaisella vuorella, jokaisella korkealla kukkulalla vesi on virtaava puroissa ja peltojen ojissa suuren surman päivänä tornien sortuessa. Silloin kuun valo on oleva kuin auringon valo, ja auringon valo on oleva seitsenkertainen, kuin seitsemän päivän valo yhdellä kertaa ‒ sinä päivänä, jona Herra sitoo kansansa haavat ja parantaa sen ruhjeet ja vammat.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 147:1-2, 3-4, 5-6. ‒ Jes. 30:18)

Kertosäe:                            Autuaita kaikki, jotka Herraa odottavat!

Hyvä on Jumalaamme sävelin kiittää,
ihanaa on virittää ylistyslaulu!
Herra rakentaa Jerusalemin jälleen,
hän kokoaa Israelin hajotetun kansan. Kertosäe

Hän parantaa ne, joiden mieli on murtunut,
hän sitoo heidän haavansa.
Herra tietää tähtien luvun,
hän on antanut niille kaikille nimen. Kertosäe

Suuri on Herramme, suuri ja voimallinen,
mittaamaton on hänen viisautensa.
Hän on nöyrien tuki ja turva,
mutta jumalattomat hän painaa maahan. Kertosäe

Halleluja (Jes. 33:22)

Halleluja. Halleluja.
Herra on tuomarimme, johtajamme, kuninkaamme:
hän pelastaa meidät.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 9:35-10:1, 6-8)

Kun hän näki väkijoukot, hänet valtasi sääli.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus kulki kaikissa kaupungeissa ja kylissä. Hän opetti synagogissa, julisti ilosanomaa taivasten valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat.

Kun hän näki väkijoukot, hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä, kuin lammaslauma paimenta vailla. Silloin hän sanoi opetuslapsilleen: ”Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.”

Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan karkottaa saastaisia henkiä ja parantaa kaikkia tauteja ja vaivoja. Hän lähetti heidät matkaan annettuaan heille ohjeet: ”Menkää Israelin kansan eksyneiden lampaiden luo ja julistakaa: ’Taivasten valtakunta on tullut lähelle.’ Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia ja ajakaa pois pahoja henkiä. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Iltamessu seuraavasta sunnuntaista:

8.12.2019 Adventin 2. sunnuntai – vuosi A

Ensimmäinen lukukappale (Jes. 11:1-10)

Hän antaa heikoille oikean tuomion.

Luemme profeetta Jesajan kirjasta.

Sinä päivänä Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki: hänen ilonsa on Herran pelko. Hän ei tuomitse silmämitalla eikä jaa oikeutta korvakuulolta vaan antaa heikoille oikean tuomion ja ajaa vakaasti maan köyhien asiaa. Hän lyö väkivaltaista sanansa sauvalla ja surmaa huultensa henkäyksellä väärintekijän. Vanhurskaus on hänellä varustuksena ja uskollisuus vyönä hänen uumillaan.

Silloin susi kulkee karitsan kanssa ja pantteri laskeutuu levolle vohlan viereen, vasikka ja leijonanpentu syövät yhdessä ja pikkupoika on niiden paimenena. Lehmä ja emokarhu käyvät yhdessä laitumella, yhdessä laskeutuvat levolle niiden vasikat ja pennut, ja leijona syö heinää kuin härkä. Ja imeväinen leikkii kyyn kolon äärellä, vastikään vieroitettu lapsi kurottaa kättään kohti myrkkykäärmeen luolaa. Kukaan ei tee pahaa, ei tuota turmiota minun pyhällä vuorellani, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta niin kuin meri on vettä tulvillaan.

Sinä päivänä Iisain juurivesa kohoaa merkkiviirinä kansoille. Hänen luokseen pyrkivät kaikki kansat, hänen asuinsijaansa ympäröi kunnian hohde.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 72:1-2, 7-8, 12-13, 17. – vrt. 7)

Kertosäe:                            Kukoistakoon oikeus hänen päivinään, ja vallitkoon rauhan runsaus ikuisesti.

Jumala, neuvo kuninkaalle lakisi,
opeta oikeamielisyys kuninkaan pojalle!
Hän tuomitkoon kansaasi vanhurskaasti
ja köyhiäsi oikeuden mukaan. Kertosäe

Kukoistakoon oikeus hänen päivinään,
ja vallitkoon rauhan runsaus, kunnes kuuta ei enää ole.
Merestä mereen hän hallitkoon,
suurelta virralta maan ääriin asti. Kertosäe

Hän kuulee köyhän avunhuudot
ja rientää turvattoman auttajaksi.
Hän säälii kurjaa ja avutonta
ja pelastaa köyhät ahdingosta. Kertosäe

Pysyköön hänen nimensä ikuisesti,
muistettakoon se aina auringon alla.
Tuokoon se kaikille siunausta,
ja kansat ylistäkööt hänen onneaan. Kertosäe

Toinen lukukappale (Room. 15:4-9)

Kristus pelastaa kaikki ihmiset.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä roomalaisille.

Veljet, kaikki, mitä pyhät kirjoitukset sisältävät, on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa. Jumala, jolta kestävyys ja rohkaisu tulevat, antakoon teidän olla keskenänne yksimielisiä Kristuksen Jeesuksen tahdon mukaisesti, niin että te yksimielisesti, yhdestä suusta ylistäisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää.

Hyväksykää siis toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät, Jumalan kunniaksi. Tarkoitan tätä: Kristus on tullut palvelemaan juutalaisia. Hän on tullut vahvistamaan isille annetut lupaukset osoittaakseen, että Jumala pysyy sanassaan. Hän on tullut myös, jotta muut kansat saisivat ylistää Jumalaa hänen laupeudestaan, niin kuin on kirjoitettu: ”Siksi ylistän sinua kansojen keskellä, laulan kiitosta sinun nimellesi.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja (Luuk. 3:4, 6)

Halleluja. Halleluja.
Raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut!
Kaikki saavat nähdä Jumalan pelastustyön.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 3:1-12)

Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Johannes Kastaja tuli ja alkoi julistaa Juudean autiomaassa: ”Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!” Juuri häntä tarkoittaa profeetta Jesajan sana: ”Ääni huutaa autiomaassa: ”Raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut!”

Johanneksella oli yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja. Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista, joka puolelta Juudeaa ja kaikkialta Jordanin ympäristöstä. He tunnustivat syntinsä, ja Johannes kastoi heidät Jordanissa.

Mutta kun Johannes näki, että hänen kasteelleen oli tulossa myös monia fariseuksia ja saddukeuksia, hän sanoi heille: ”Te käärmeen sikiöt! Kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy! Älkää luulko, että voitte ajatella: ’Olemmehan me Abrahamin lapsia.’ Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. Kirves on jo pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen.

Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

(Huom. autuaan Neitsyt Marian perisynnittömän sikiämisen juhlapyhän vietto siirtyy tänä vuonna maanantaille 9.12.)