Lukukappaleet 10.3.2019 alkavalle viikolle

10.3.2019 Paaston 1. sunnuntai – vuosi C

Ensimmäinen lukukappale (5. Moos. 26:4-10)

Valitun kansan uskontunnustus.

Luemme Viidennestä Mooseksen kirjasta.

Mooses sanoi kansalle: ”Pappi ottakoon korin käsistänne ja asettakoon sen Herran, Jumalanne, alttarin eteen. Lausukaa sitten Herran, Jumalanne edessä: ’Isäni oli harhaileva aramealainen, joka muutti vähälukuisen väkensä kanssa Egyptiin ja asui siellä muukalaisena, ja hänestä kasvoi suuri, mahtava ja monilukuinen kansa. Mutta egyptiläiset kohtelivat meitä huonosti, sortivat meitä ja teettivät meillä raskasta työtä. Silloin me huusimme avuksi Herraa, isiemme Jumalaa, ja Herra kuuli huutomme ja näki meidän kärsimyksemme, ahdistuksemme ja kurjuutemme. Herra vei meidät pois Egyptistä voimakkaalla kädellään ja ojennetulla käsivarrellaan, pelottavalla voimalla, ihmeillä ja tunnusteoilla. Hän toi meidät tänne ja antoi meille tämän maan, joka tulvii maitoa ja hunajaa. Nyt olen tuonut sadon ensi hedelmät siitä maasta, jonka sinä, Herra, minulle annoit.’ Pankaa lahjanne sitten Herran, Jumalanne eteen, kumartukaa rukoilemaan häntä.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 91:1-2, 10-11, 12-13, 14-15. – vrt. 15b)

Kertosäe:                      Herra, ole tukenani ahdingossa.

Se, joka asuu Korkeimman suojassa
ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin:
”Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani.
Jumalani, sinuun minä turvaan.” Kertosäe

Onnettomuus ei sinuun iske,
mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi.
Hän antaa enkeleilleen käskyn
varjella sinua, missä ikinä kuljet. Kertosäe

He kantavat sinua käsillään,
ettet loukkaa jalkaasi kiveen.
Sinä poljet jalkoihisi leijonan ja kyyn,
tallaat maahan jalopeuran ja lohikäärmeen. Kertosäe

Herra sanoo: ”Minä pelastan hänet, koska hän turvaa minuun.
Hän tunnustaa minun nimeäni, siksi suojelen häntä.
Kun hän huutaa minua, minä vastaan.
Minä olen hänen tukenaan ahdingossa,
pelastan hänet ja nostan taas kunniaan.” Kertosäe

Toinen lukukappale (Room. 10:8-13)

Kristukseen uskovan uskontunnustus.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä roomalaisille.

Veljet, mitä siis on sanottu? ”Sana on lähellä sinua, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi”, nimittäin se uskon sana, jota me julistamme. Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen. Kirjoituksissa sanotaan: ”Yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään.” Juutalaisen ja kreikkalaisen välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama Herra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. Onhan kirjoitettu: ”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Säe ennen evankeliumia (Matt. 4:4b)

Ylistys sinulle, Kristus, iankaikkisen kunnian kuningas!
Ylistys sinulle, Kristus, iankaikkisen kunnian kuningas!
Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,
vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.
Ylistys sinulle, Kristus, iankaikkisen kunnian kuningas!

Evankeliumi (Luuk. 4:1-13)

Hengen johdattamana Jeesus kulki autiomaassa, ja Paholainen kiusasi häntä.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus lähti Jordanilta Pyhää Henkeä täynnä. Hengen johdattamana hän kulki autiomaassa neljäkymmentä päivää, ja Paholainen kiusasi häntä. Hän ei syönyt noina päivinä mitään, ja kun tämä aika oli kulunut, hänen tuli nälkä. Silloin Paholainen sanoi hänelle: ”Jos kerran olet Jumalan Poika, niin käske tämän kiven muuttua leiväksi.” Jeesus vastasi: ”On kirjoitettu: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä.'”

Paholainen vei Jeesuksen korkealle paikalle, näytti hänelle yhdessä hetkessä kaikki maailman valtakunnat ja sanoi: ”Kaiken tämän, koko maailman ja sen loiston minä annan sinun valtaasi, sillä se on annettu minun haltuuni ja minä voin antaa sen kenelle tahdon. Jos kumarrat minua, tämä kaikki on sinun.” Jeesus vastasi: ”On kirjoitettu: ’Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.'”

Paholainen vei Jeesuksen Jerusalemiin, asetti hänet temppelimuurin harjalle ja sanoi: ”Jos kerran olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas. Onhan kirjoitettu: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.'” Jeesus vastasi: ”On myös sanottu: ’Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.'”

Kiusattuaan näin Jeesusta kaikin tavoin Paholainen jätti hänet joksikin aikaa rauhaan.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

11.3.2019 ma paastonajan messu

Ensimmäinen lukukappale (3. Moos. 19:1-2, 11-18)

Ole lähimmäisesi tuomarina oikeudenmukainen.

Luemme Kolmannesta Mooseksen kirjasta.

Herra sanoi Moosekselle: ”Sano koko Israelin yhteisölle: Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä.

Älkää varastako, älkää valehdelko älkääkä pettäkö toisianne. Älkää vannoko väärin minun nimeeni, sillä jos niin teette, häpäisette Jumalanne nimen. Minä olen Herra.

Älä tee toiselle vääryyttä äläkä ota mitään väkisin. Älä pidä päivätyöläisen palkkaa itselläsi yli yön. Älä pilaile kuuron kustannuksella äläkä pane estettä sokean tielle, vaan pelkää Jumalaasi. Minä olen Herra.

Älkää oikeutta jakaessanne tehkö vääryyttä. Älä ole puolueellinen köyhän hyväksi, mutta älä myöskään suosi mahtavaa, vaan ole lähimmäisesi tuomarina oikeudenmukainen. Älä kulje panettelemassa heimolaisiasi, älä saata lähimmäistäsi syytöksilläsi hengenvaaraan. Minä olen Herra.

Älä vihaa veljeäsi sydämessäsi, vaan nuhtele lähimmäistäsi avoimesti; muuten joudut osalliseksi hänen syyllisyydestään. Älä kosta omaan kansaasi kuuluvalle äläkä pidä yllä riitaa hänen kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä olen Herra.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 19:8, 9, 10, 15. ‒ Joh. 6:63c)

Kertosäe:                      Sinun sanasi, Herra, ovat henki ja elämä.

Herra on antanut täydellisen lain,
se virvoittaa mielen.
Herran ohjeet ovat luotettavat,
ne neuvovat taitamatonta. Kertosäe

Herran käskyt ovat oikeat,
ne ilahduttavat sydämen.
Herran määräykset ovat kirkkaat,
ne avaavat silmäni näkemään. Kertosäe

Herran pelko on puhdas,
se pysyy iäti.
Herran säädökset ovat lujat,
ne ovat oikeita kaikki. Kertosäe

Ota sanani suopeasti vastaan,
sanani ja sydämeni ajatukset,
Herra, turvani ja lunastajani. Kertosäe

Säe ennen evankeliumia (2. Kor. 6:2b)

Ylistys sinulle, Kristus, iankaikkisen kunnian kuningas.
Ylistys sinulle, Kristus, iankaikkisen kunnian kuningas.
Katso, nyt on oikea hetki, nyt on pelastuksen päivä.
Ylistys sinulle, Kristus, iankaikkisen kunnian kuningas.

Evankeliumi (Matt. 25:31-46)

Kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.’

Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: ’Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?’ Kuningas vastaa heille: ’Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.’

Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa.’

Silloin nämäkin kysyvät: ’Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua?’ Silloin hän vastaa heille: ’Totisesti: kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.’ Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

12.3.2019 ti paastonajan messu

Ensimmäinen lukukappale (Jes. 55:10-11)

Minun sanani tekee sen, mitä tahdon.

Luemme profeetta Jesajan kirjasta.

Näin sanoo Herra: ”Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta eivätkä sinne palaa vaan kastelevat maan, joka hedelmöityy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän, niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 34:4-5, 6-7, 16-17, 18-19. ‒ vrt. 18b)

Kertosäe:                      Jumala pelastaa vanhurskaat kaikesta hädästä.

Tulkaa, kiittäkää minun kanssani Herraa,
kunnioittakaamme yhdessä hänen nimeään!
Minä käännyin Herran puoleen, ja hän vastasi minulle.
Hän vapautti minut kaikesta pelosta. Kertosäe

Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa,
heidän kasvonsa eivät punastu häpeästä.
Minä olin avuton ja huusin apua.
Herra kuuli minua ja pelasti minut kaikesta hädästä. Kertosäe

Herran silmät katsovat vanhurskaita,
hänen korvansa kuulevat heidän avunhuutonsa.
Herra kääntyy pahantekijöitä vastaan,
heidän muistonsakin hän hävittää maan päältä. Kertosäe

Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee
ja pelastaa heidät kaikesta hädästä.
Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän,
hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Kertosäe

Säe ennen evankeliumia (Matt. 4:4b)

Ylistys ja kunnia sinulle, Herra Jeesus.
Ylistys ja kunnia sinulle, Herra Jeesus.
Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,
vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.
Ylistys ja kunnia sinulle, Herra Jeesus.

Evankeliumi (Matt. 6:7-15)

Rukoilkaa te siis näin.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän Isänne kyllä tietää mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin: ’Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.’

Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen Isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei Isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

 

13.3.2019 ke paastonajan messu

Ensimmäinen lukukappale (Joona 3:1-10)

Niniveläiset kääntyivät pahoilta teiltään.

Luemme profeetta Joonan kirjasta.

Joonalle tuli tämä Herran sana: ”Lähde Niniveen, tuohon suureen kaupunkiin, ja julista sille se sanoma, jonka minä sinulle puhun.” Joona meni Niniveen, niin kuin Herra oli käskenyt. Ninive oli suunnattoman suuri kaupunki, laidasta laitaan kolme päivänmatkaa. Joona lähti kulkemaan kaupungissa ensimmäistä päivänmatkaa ja huusi: ”Enää neljäkymmentä päivää, sitten Ninive hävitetään!” Sen kuultuaan Niniven asukkaat uskoivat Jumalaan. He julistivat paaston, ja niin ylhäiset kuin alhaisetkin pukeutuivat säkkivaatteeseen.

Kun Joonan sanat tulivat Niniven kuninkaan korviin, hän nousi valtaistuimeltaan, riisui viittansa, pukeutui säkkivaatteeseen ja istuutui tomuun. Hän käski kuuluttaa koko Ninivessä: ”Tämä on kuninkaan ja hänen hovinsa määräys: Eivät ihmiset eivätkä eläimet, eivät lehmät eivätkä lampaat saa edes maistaa ruokaa eivätkä juoda vettä. Karjaa ei saa päästää laitumelle. Kaikkien, niin ihmisten kuin eläintenkin, on kuljettava säkkivaatteeseen puettuina, kaikkien on huudettava Jumalaa täysin voimin. Jokainen kääntyköön pahoilta teiltään ja hylätköön väärät tekonsa. Ehkä Jumala silloin luopuu aikomuksestaan, leppyy ja antaa hehkuvan vihansa laantua, ja me pelastumme.”

Jumala näki, että he kääntyivät pahoilta teiltään. Niin hän muutti mielensä eikä sallinutkaan onnettomuuden kohdata niniveläisiä, vaikka oli sanonut tuhoavansa heidät.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 51:3-4, 12-13, 18-19. ‒ 19b)

Kertosäe:                      Särkynyttä sydäntä sinä et hylkää, Jumala.

Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi,
pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden.
Pese minut puhtaaksi rikoksestani
ja anna lankeemukseni anteeksi. Kertosäe

Jumala, luo minuun puhdas sydän
ja uudista minut, anna vahva henki.
Älä karkota minua kasvojesi edestä,
älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Kertosäe

Jos toisin sinulle teurasuhrin, se ei sinua miellytä,
polttouhriakaan et huoli.
Murtunut mieli on minun uhrini,
särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala. Kertosäe

Säe ennen evankeliumia (Joel 2:12-13)

Kunnia ja ylistys sinulle, Kristus.
Kunnia ja ylistys sinulle, Kristus.
Kääntykää minun puoleeni koko sydämestänne, sanoo Herra,
sillä minä olen anteeksiantava ja laupias.
Kunnia ja ylistys sinulle, Kristus.

Evankeliumi (Luuk. 11:29-32)

Tälle sukupolvelle annetaan vain profeetta Joonan merkki.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan, kun ihmisiä tuli yhä lisää, Jeesus alkoi puhua heille: ”Tämä sukupolvi on paha sukupolvi. Se vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Niin kuin Joona oli merkki niniveläisille, niin on Ihmisen Poika oleva merkkinä tälle sukupolvelle. Etelän kuningatar herää tuomiolle yhdessä tämän sukupolven ihmisten kanssa ja langettaa heille tuomion. Hän tuli maan ääristä saakka kuulemaan Salomon viisautta, ja tässä teillä on enemmän kuin Salomo! Niniven asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona!”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

14.3.2019 to paastonajan messu

Ensimmäinen lukukappale (Ester C:12, 14-16, 23-25)

Ei minulla ole muuta auttajaa kuin sinä, Herra.

Luemme Esterin kirjasta.

Niinä päivinä kuningatar Ester pakeni kuolemantuskassaan Herran eteen. Ester rukoili Herraa, Israelin Jumalaa. Hän sanoi: ”Herrani, kuninkaamme, sinä olet ainoa! Auta minua! Minä olen yksin, ei minulla ole muuta auttajaa kuin sinä. Olen suuressa vaarassa. Syntymästäni asti olen isäni heimolta kuullut, että sinä, Herra, valitsit kaikista kansoista Israelin ja kaikista esi-isistämme meidän kantaisämme omiksesi ikiajoiksi ja teit kaiken, minkä olit heille luvannut. Muista meitä, Herra, anna meidän ahdingossamme nähdä voimasi. Anna minulle rohkeutta, jumalien kuningas, kaikkien valtojen valtias! Anna suuhuni sopivat sanat, kun astun leijonan eteen. Käännä hänen sydämensä vihollistamme vastaan, aja tuhoon Haman ja hänen hengenheimolaisensa. Mutta ojenna meille kätesi, pelasta meidät! Auta minua! Minä olen yksin, ei minulla ole muita kuin sinut, Herra. Sinä tiedät kaiken.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 138:1-2a, 2bc-3, 7c-8. – 3a)

Kertosäe:                      Kun huusin sinua, Herra, sinä vastasit.

Koko sydämestäni minä sinua kiitän,
sinua minä soitollani ylistän enkelien edessä.
Minä kumarrun pyhään temppeliisi päin. Kertosäe
Minä kiitän sinun nimeäsi armosi ja uskollisuutesi tähden.
Suuri on sinun nimesi, luja on antamasi lupaus.
Kun huusin sinua, sinä vastasit,
annoit sydämeeni voimaa ja rohkeutta. Kertosäe

Sinun väkevä kätesi pelastaa minut.
Minkä olet osalleni varannut,
sen sinä, Herra, viet päätökseen.
Iäti kestää sinun armosi. Ethän jätä kesken kättesi työtä! Kertosäe

Säe ennen evankeliumia (Ps. 51:12a, 14a)

Kunnia sinulle, Kristus, Jumalan Sana.
Kunnia sinulle, Kristus, Jumalan Sana.
Jumala, luo minuun puhdas sydän,
anna minulle jälleen pelastuksen riemu.
Kunnia sinulle, Kristus, Jumalan Sana.

Evankeliumi (Matt. 7:7-12)

Jokainen pyytävä saa.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ei kai kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän pyytää leipää? Tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa? Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen Isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

15.3.2019 pe paastonajan messu

Ensimmäinen lukukappale (Hes. 18:21-28)

Minäkö haluaisin, että jumalaton kuolee? Enkö ennemminkin halua, että hän kääntyy teiltään ja saa elää?

Luemme profeetta Hesekielin kirjasta.

Näin sanoo Herra Jumala: ”Jos jumalaton kääntyy synneistään, kaikesta pahasta mitä on tehnyt, jos hän noudattaa kaikkia minun säädöksiäni ja toimii oikein ja vanhurskaasti, hän saa elää, ei hän kuole. Hänen syntejään ei enää milloinkaan muisteta, ja hän saa elää sen vanhurskauden tähden, jota on tehnyt. Näin sanoo Herra Jumala: Minäkö haluaisin, että jumalaton kuolee? Enkö ennemminkin halua, että hän kääntyy teiltään ja saa elää?

Mutta jos vanhurskas luopuu vanhurskaudestaan ja tekee sellaista mikä on väärin, samoja iljettäviä tekoja joita jumalaton tekee ‒ jos hän tekee niin, saako hän elää? Yhtäkään hänen vanhurskasta tekoaan ei muisteta. Uskottomuutensa ja tekemiensä syntien tähden hän kuolee.

Ja sitten te sanotte: ’Herra ei tee oikein.’ Kuulkaa, israelilaiset! Minunko tieni ei olisi oikea? Ei, vaan teidän tienne eivät ole oikeat! Jos vanhurskas luopuu vanhurskaudestaan ja tekee sellaista mikä on väärin, hän kuolee väärien tekojensa tähden. Hän on tehnyt sellaista mikä on väärin, ja siksi hän kuolee. Ja jos jumalaton kääntyy jumalattomuudestaan ja toimii oikein ja vanhurskaasti, hän pelastaa elämänsä. Koska hän ottaa opikseen ja kääntyy pois tekemistään synneistä, hän saa elää, ei hän kuole.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8. – 3)

Kertosäe:       Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit,
Herra, kuka silloin kestää?

Syvyydestä minä huudan sinua, Herra.
Herra, kuule minun ääneni,
tarkatkoot sinun korvasi rukoustani. Kertosäe

Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit,
Herra, kuka silloin kestää?
Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi,
että me eläisimme sinun pelossasi. Kertosäe

Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko sielustani
ja panen toivoni sinun sanaasi.
Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua,
hartaammin kuin vartijat aamua. Kertosäe

Israel, pane toivosi Herraan!
Hänen armonsa on runsas,
hän voi sinut lunastaa.
Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. Kertosäe

Säe ennen evankeliumia (Hes. 18:31)

Ylistys sinulle, Kristus, iankaikkisen kunnian kuningas.
Ylistys sinulle, Kristus, iankaikkisen kunnian kuningas.
Heittäkää pois kaikki rikkomuksenne, sanoo Herra,
ja ottakaa rintaanne uusi sydän ja uusi henki.
Ylistys sinulle, Kristus, iankaikkisen kunnian kuningas.

Evankeliumi (Matt. 5:20-26)

Käy ensin sopimassa veljesi kanssa.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Ellei vanhurskautenne ole suurempaa kuin lainopettajien ja fariseusten, te ette pääse taivasten valtakuntaan.

Teille on opetettu tämä isille annettu käsky: ’Älä tapa.’ Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen: ’Senkin hölmö’, on ansainnut Suuren neuvoston tuomion, ja se, joka sanoo: ’Sinä hullu’, on ansainnut helvetin tulen.

Jos siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten vasta antamaan lahjasi.

Tarjoa vastapuolellesi sovintoa jo silloin, kun vielä olet hänen kanssaan matkalla oikeuteen. Muuten hän saattaa luovuttaa sinut tuomarille ja tuomari vartijalle, ja niin sinut teljetään vankilaan. Usko minua: sieltä sinä et pääse, ennen kuin olet maksanut kaiken viimeistä kolikkoa myöten.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

16.3.2019 la paastonajan messu

Ensimmäinen lukukappale (5. Moos. 26:16-19)

Te olette Herralle, Jumalallenne, pyhitetty kansa.

Luemme Viidennestä Mooseksen kirjasta.

Mooses sanoi kansalle: ”Tänään Herra, teidän Jumalanne, käskee teidän noudattaa näitä määräyksiä ja säädöksiä. Noudattakaa ja seuratkaa niitä koko sydämestänne ja koko sielustanne. Te olette tänään tunnustaneet Herran Jumalaksenne ja luvanneet vaeltaa hänen teitään, noudattaa hänen lakejaan, käskyjään ja säädöksiään ja totella häntä. Myös Herra on tänään ilmoittanut, että hän lupauksensa mukaan pitää teidät omana kansanaan, kun vain noudatatte kaikkia hänen käskyjään. Hän on luvannut asettaa teidät kaikkien luomiensa kansojen yläpuolelle, ylistykseksi, kunniaksi ja kiitokseksi. Silloin te olette Herralle, Jumalallenne, pyhitetty kansa, niin kuin hän on luvannut.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 119:1-2, 4-5, 7-8. – 1b)

Kertosäe:                      Onnellisia ovat ne, jotka seuraavat Herran lakia.

Onnellisia ovat ne, joiden vaellus on nuhteetonta,
ne, jotka seuraavat Herran lakia.
Onnellisia ne, jotka pitävät hänen liittonsa
ja koko sydämestään kysyvät hänen tahtoaan. Kertosäe

Sinä olet antanut säädöksesi
tarkoin noudatettaviksi.
Kunpa kulkuni olisi vakaa,
kunpa aina seuraisin sinun määräyksiäsi! Kertosäe

Vilpittömin sydämin minä kiitän sinua,
kun opin tuntemaan oikeamieliset päätöksesi.
Minä noudatan sinun käskyjäsi –
älä koskaan minua hylkää! Kertosäe

Säe ennen evankeliumia (2. Kor. 6:2b)

Ylistys ja kunnia sinulle, Herra Jeesus.
Ylistys ja kunnia sinulle, Herra Jeesus.
Katso, nyt on oikea hetki, nyt on pelastuksen päivä.
Ylistys ja kunnia sinulle, Herra Jeesus.

Evankeliumi (Matt. 5:43-48)

Olkaa täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Teille on opetettu: ’Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.’ Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin vanhurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Iltamessu seuraavasta sunnuntaista.