Lukukappaleet 11.8.2019 alkavalle viikolle11.8.2019 Kirkkovuoden 19. sunnuntai – vuosi C

Ensimmäinen lukukappale (Viis. 18:6-9)

Sinä rankaisit meidän vastustajiamme ja samalla kutsuit meidät luoksesi ja johdit kunniaan.

Luemme Viisauden kirjasta.

Vapautuksen yö ilmoitettiin ennalta esi-isillemme, jotta he varmasti tietäisivät, millaiset olivat ne valat, joihin he uskoivat, ja niin olisivat rohkealla mielellä. Sinun kansasi odotti oikeamielisten pelastusta ja vihollisten tuhoa; sinä rankaisit meidän vastustajiamme ja samalla kutsuit meidät luoksesi ja johdit kunniaan. Sinun hurskaasi, jalojen miesten jälkeläiset, toimittivat uhrinsa salassa ja sitoutuivat yksimielisesti noudattamaan tätä pyhää lakia: hurskaiden tulee jakaa keskenään niin menestys kuin vaaratkin. Jo tuolloin he puhkesivat kiitokseen ja lauloivat esi-isien ylistyslauluja.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 33:1+12, 18-19, 20+22. – 12b)

Kertosäe:     Onnellinen se kansa, jonka Herra on valinnut perinnöksi itselleen.

Riemuitkaa Herrasta, te vanhurskaat,
oikeamieliset, ylistäkää häntä!
Onnellinen se kansa, jonka jumala on Herra,
kansa, jonka Herra on valinnut perinnöksi itselleen. Kertosäe

Herran silmä on niiden yllä, jotka pelkäävät häntä
ja panevat toivonsa hänen laupeuteensa.
Hän pelastaa heidät kuoleman vaaroista
ja auttaa nälkävuosien yli. Kertosäe

Meidän sielumme odottaa Herraa,
hän on meidän apumme ja kilpemme.
Herra, tulkoon armosi meidän yllemme,
niin kuin me panemme toivomme sinuun. Kertosäe

Toinen lukukappale (Hepr. 11:1-2, 8-19)

Hän odotti kaupunkia, jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt.

Luemme kirjeestä heprealaisille.

Veljet, usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen todiste, mitä ei nähdä. Uskoon perustuu se todistus, jonka Jumala on isistä antanut. Usko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan kutsua ja lähtemään kohti seutuja, jotka Jumala oli luvannut hänelle perintömaaksi. Hän lähti matkaan, vaikka ei tiennyt, minne oli menossa. Koska hän uskoi, hän asettui muukalaisena luvattuun maahan ja asui siellä teltoissa, ja niin asuivat myös Iisak ja Jaakob, jotka perivät saman lupauksen. Abraham odotti sitä kaupunkia, joka on rakennettu vankalle perustalle ja jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt. Uskon kautta Saara kykeni saamaan jälkeläisen, koska hän piti lupauksen antajaa luotettavana, vaikka hänen aikansa jo oli ohi. Siksi yksi ainoa, mieskuntonsa jo menettänyt, sai jälkeläisiä yhtä suuren määrän kuin on taivaalla tähtiä, yhtä luvuttoman joukon kuin on meren rannalla hiekkajyväsiä.

Uskovina nämä kaikki kuolivat. Sitä, mikä heille oli luvattu, he eivät saaneet; he olivat vain etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten, tunnustaen olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Ne, jotka puhuvat näin, osoittavat kaipaavansa isänmaata. Mutta jos heidän mielessään olisi ollut se maa, josta he olivat lähteneet, he olisivat toki voineet palata sinne. Ei, he odottivat parempaa, taivaallista isänmaata. Sen tähden ei Jumalakaan häpeä heitä, vaan sallii itseään kutsuttavan heidän Jumalakseen, sillä hän on heitä varten jo rakentanut valmiin kaupungin.

Usko sai Abrahamin tuomaan Iisakin uhriksi, kun hänet pantiin koetteelle. Hän oli valmis uhraamaan ainoan poikansa, vaikka oli saanut lupaukset, vaikka hänelle oli sanottu: ”Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi.” Hän päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen, ja niin hän sai poikansa takaisin, ylösnousemuksen ennusmerkkinä.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

tai lyhyempi muoto:

(Hepr. 11:1-2, 8-12)

Hän odotti kaupunkia, jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt.

Luemme kirjeestä heprealaisille.

Veljet, usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen todiste, mitä ei nähdä. Uskoon perustuu se todistus, jonka Jumala on isistä antanut. Usko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan kutsua ja lähtemään kohti seutuja, jotka Jumala oli luvannut hänelle perintömaaksi. Hän lähti matkaan, vaikka ei tiennyt, minne oli menossa. Koska hän uskoi, hän asettui muukalaisena luvattuun maahan ja asui siellä teltoissa, ja niin asuivat myös Iisak ja Jaakob, jotka perivät saman lupauksen. Abraham odotti sitä kaupunkia, joka on rakennettu vankalle perustalle ja jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt. Uskon kautta Saara kykeni saamaan jälkeläisen, vaikka hänen aikansa jo oli ohi, koska hän piti lupauksen antajaa luotettavana. Siksi yksi ainoa, mieskuntonsa jo menettänyt, sai jälkeläisiä yhtä suuren määrän kuin on taivaalla tähtiä, yhtä luvuttoman joukon kuin on meren rannalla hiekkajyväsiä.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja (Matt. 24:42a, 44)

Halleluja. Halleluja.
Valvokaa ja olkaa valmiit,
sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 12:32-48)

Olkaa tekin valmiit.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Älä pelkää, pieni laumani. Teidän Isänne on päättänyt antaa teille valtakunnan. Myykää, mitä teillä on, ja antakaa köyhille. Hankkikaa kukkarot, jotka eivät tyhjene, kootkaa taivaisiin aarre, joka ei ehdy. Siellä ei varas pääse siihen käsiksi eikä koi tee tuhojaan. Missä on aarteenne, siellä on myös sydämenne.

Pitäkää vaatteenne vyötettyinä ja lamppunne palamassa. Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä häistä valmiina heti avaamaan oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Autuaita ne palvelijat, jotka heidän herransa palatessaan tapaa valvomasta! Totisesti: hän vyöttäytyy, kutsuu heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä. Autuaita nuo palvelijat, jos hän tapaa heidät näin valvomasta, tulipa hän ennen sydänyötä tai sen jälkeen! Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, minä yön tuntina varas tulee, hän ei antaisi murtautua taloonsa. Olkaa tekin valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista.”

Pietari sanoi: ”Herra, tarkoitatko näillä vertauksilla kaikkia vai ainoastaan meitä?” Herra vastasi: ”Kuka on uskollinen ja viisas taloudenhoitaja, sellainen jonka isäntä asettaa huolehtimaan palvelusväestään ja jakamaan vilja-annokset ajallaan? Autuas se palvelija, jonka hänen isäntänsä palatessaan tapaa näin tekemästä! Totisesti: hänen hoitoonsa isäntä uskoo koko omaisuutensa. Palvelija saattaa kuitenkin ajatella: ’Isäntä ei tule vielä pitkään aikaan!’ Niin hän alkaa piestä palvelijoita ja palvelustyttöjä, syödä ja juoda ja juopotella. Mutta päivänä, jota tuo palvelija ei arvaa, hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen isäntänsä tulee ja hakkaa hänet kuoliaaksi, ja niin palvelija saa saman kohtalon kuin epäuskoiset.

Jos palvelija tietää, mitä hänen isäntänsä tahtoo, mutta ei varaudu siihen eikä toimi hänen tahtonsa mukaan, hän saa monta raipaniskua. Jos taas palvelija tietämättään tekee sellaista, mistä rangaistaan raipoin, hän pääsee vähillä iskuilla. Jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan, ja jolle on paljon uskottu, se pannaan paljosta vastaamaan.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

tai lyhyempi muoto:

(Luuk. 12:35-40)

Olkaa tekin valmiit.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Pitäkää vaatteenne vyötettyinä ja lamppunne palamassa. Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä häistä valmiina heti avaamaan oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Autuaita ne palvelijat, jotka heidän herransa palatessaan tapaa valvomasta! Totisesti: hän vyöttäytyy, kutsuu heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä. Autuaita nuo palvelijat, jos hän tapaa heidät näin valvomasta, tulipa hän ennen sydänyötä tai sen jälkeen! Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, minä yön tuntina varas tulee, hän ei antaisi murtautua taloonsa. Olkaa tekin valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

12.8.2019 ma arkipäivän messu, tai pyhä Jeanne Francoise de Chantal, sääntökuntalainen

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (5. Moos. 10:12-22)

Ympärileikatkaa sydämenne. Rakastakaa muukalaista; olettehan itsekin olleet muukalaisina.

Luemme Viidennestä Mooseksen kirjasta.

Mooses sanoi kansalle: ”Kuulkaa siis, israelilaiset! Herra, teidän Jumalanne, ei vaadi teiltä muuta kuin sen, että pelkäätte häntä, että aina vaellatte hänen teitään, että rakastatte häntä ja palvelette häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne ja että tarkoin noudatatte hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille tänään annan. Kun tämän teette, te menestytte.

Herralle, teidän Jumalallenne, kuuluvat taivas ja taivasten taivaat sekä maa ja kaikki, mitä maan päällä on. Ja kuitenkin Herra mieltyi juuri teidän esi-isiinne. Heitä hän rakasti, ja teidät, heidän jälkeläisensä, hän on valinnut kaikkien kansojen joukosta omaksi kansakseen. Ympärileikatkaa siis sydämenne älkääkä enää niskoitelko. Herra, teidän Jumalanne, on jumalien Jumala ja korkein Herra, suuri, väkevä ja pelottava Jumala. Hän ei ole puolueellinen eikä häntä voi lahjoa. Hän huolehtii leskien ja orpojen oikeuksista, hän rakastaa muukalaista ja ruokkii ja vaatettaa hänet. Samoin tulee myös teidän rakastaa muukalaista; olettehan itsekin olleet muukalaisina Egyptissä.

Pelätkää Herraa, Jumalaanne, palvelkaa häntä, pysykää hänelle uskollisina ja vannokaa valanne hänen nimeensä! Ylistäkää häntä, hän on teidän Jumalanne. Hän teki teidän hyväksenne ne suuret ja pelottavat teot, jotka olette omin silmin nähneet. Kun esi-isänne menivät Egyptiin, heitä oli vain seitsemänkymmentä, mutta nyt on Herra, teidän Jumalanne, tehnyt teidät lukuisiksi kuin taivaan tähdet.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 147:12-13, 14-15, 19-20. – 12a)

Kertosäe:                      Kiitä Herraa, Jerusalem!

tai:                                Halleluja.

Kiitä Herraa, Jerusalem!
Ylistä Jumalaasi, Siion!
Hän vahvistaa sinun porttiesi salvat,
hän siunaa ne, jotka asuvat keskelläsi. Kertosäe

Hän tuo rajoillesi rauhan
ja antaa ravinnoksesi parhainta vehnää.
Hän lähettää käskynsä maan päälle,
hetkessä saapuu hänen sanansa perille. Kertosäe

Hän on ilmoittanut sanansa Jaakobille,
käskynsä ja säädöksensä Israelille.
Muille kansoille hän ei niitä ilmoittanut,
hänen säädöksiään eivät toiset tunne. Kertosäe

Halleluja (vrt. 2. Tess. 2:14)

Halleluja. Halleluja.
Evankeliumin kautta Jumala kutsui meidät
Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden omistamiseen.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 17:22-27)

He tappavat hänet, mutta hänet herätetään kuolleista. Lapset ovat vapaat verosta.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan, kun he taas yhdessä kulkivat Galileassa, Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet, mutta kolmantena päivänä hänet herätetään kuolleista.” He tulivat tästä hyvin surullisiksi.

Kun he saapuivat Kapernaumiin, tuli Pietarin luo temppeliveron kantajia, jotka sanoivat: ”Kai teidän opettajanne maksaa temppeliveroa?” ”Maksaa kyllä”, hän vastasi. Kun hän meni sisälle taloon, Jeesus ehätti kysymään: ”Mitä mieltä olet, Simon? Keiltä tämän maailman kuninkaat perivät tullia ja veroa, omilta lapsiltaan vai vierailta?” ”Vierailta”, vastasi Pietari. Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Lapset ovat siis vapaat. Mutta miksi suotta suututtaisimme heidät? Mene järvelle ja heitä onki veteen. Ota ensimmäinen kala, jonka vedät ylös, ja avaa sen suu. Siellä on hopearaha. Ota se ja maksa heille sekä minun että itsesi puolesta.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

13.8.2019 ti arkipäivän messu, tai pyhät Pontianus, paavi, ja Hippolytus, pappi, marttyyrit

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (5. Moos. 31:1-8)

Ole vahva ja rohkea, Joosua. Sinä viet tämän kansan siihen maahan.

Luemme Viidennestä Mooseksen kirjasta.

Kun Mooses oli puhunut israelilaisille kaiken tämän, hän sanoi heille: ”Minä olen nyt sadankahdenkymmenen vuoden ikäinen. En enää pysty johtamaan teitä. En myöskään saa mennä Jordanin yli, niin on Herra minulle sanonut. Mutta Herra, teidän Jumalanne, kulkee itse teidän edellänne. Hän hävittää kansat teidän tieltänne, ja te otatte haltuunne niiden maat. Joosua johtaa teidät joen yli; näin on Herra luvannut. Herra tekee noille kansoille, niin kuin hän teki amorilaisten kuninkaille Sihonille ja Ogille. Heidät ja heidän maansa hän tuhosi. Hän antaa nuo kansat teidän käsiinne, ja teidän tulee toimia sen käskyn mukaan, jonka olen teille antanut. Olkaa vahvoja ja rohkeita, älkää pelätkö älkääkä säikkykö noita kansoja, sillä Herra, teidän Jumalanne, kulkee teidän kanssanne. Hän ei jätä teitä yksin eikä hylkää teitä.”

Mooses kutsui luokseen Joosuan ja sanoi hänelle kaikkien israelilaisten ollessa läsnä: ”Ole vahva ja rohkea. Sinä viet tämän kansan siihen maahan, jonka Herra esi-isillemme vannomallaan valalla sille lupasi, ja sinä jaat sen maan israelilaisille perinnöksi. Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua yksin eikä hylkää sinua. Älä lannistu, älä pelkää.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I ‒ vuoropsalmi (5. Moos. 32:3-4a, 7, 8, 9+12. – 9a)

Kertosäe:                      Herran osuus on hänen kansansa.

Minä julistan Herran nimeä.
Ylistäkää Jumalamme kunniaa!
Hän on turvamme, kalliomme, teoissaan täydellinen.
Kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Kertosäe

Muistelkaa muinaisia aikoja,
ajatelkaa menneiden sukupolvien päiviä.
Kysykää isiltänne, niin he kertovat teille,
kysykää vanhuksiltanne, niin saatte kuulla. Kertosäe

Kun Korkein jakoi kansoille maat,
kun hän levitti ihmiset yli maan piirin,
hän määräsi kansojen asuinsijat
israelilaisten luvun mukaan. Kertosäe

Herran osuus on hänen kansansa Israel,
ja Jaakob hänen perintömaansa.
Herra yksin johdatti omiaan,
ei hänellä ollut muuta jumalaa rinnallaan. Kertosäe

Halleluja (Matt. 11:29ab)

Halleluja. Halleluja.
Ottakaa minun ikeeni harteillenne, sanoo Herra,
ja oppikaa minulta, sillä minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 18:1-5, 10, 12-14)

Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: ”Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?” Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi: ”Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen Isäni kasvoja.

Mitä arvelette: jos jollakulla on sata lammasta ja yksi niistä eksyy, niin eikö hän jätä ne yhdeksänkymmentäyhdeksän vuorille ja lähde etsimään sitä eksynyttä? Ja jos hän sen löytää ‒ totisesti: hän iloitsee siitä enemmän kuin niistä yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä, jotka eivät olleet eksyksissä. Samoin ei teidän taivaallinen Isänne tahdo, että yksikään näistä vähäisistä joutuisi hukkaan.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

14.8.2019 keskiviikko, aamulla: pyhä Maximilian Kolbe, pappi ja marttyyri, muistopäivä

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (5. Moos. 34:1-12)

Mooses kuoli siellä, kuten Herra oli määrännyt. Ei ole enää koskaan noussut toista sellaista profeettaa kuin Mooses.

Luemme Viidennestä Mooseksen kirjasta.

Niinä päivinä Mooses nousi Moabin tasangolta Nebonvuorelle, Pisgan huipulle, joka on Jordanin itäpuolella vastapäätä Jerikoa. Herra näytti hänelle koko maan: Gileadin, Danin, Naftalin, Efraimin ja Manassen alueet ja koko Juudan maan läntiseen mereen saakka, Negevin sekä Jordanin alangon, sen syvänteen, joka ulottuu Jerikosta, Palmukaupungista, Soariin asti. Herra sanoi Moosekselle: ”Tämä on se maa, josta olen puhunut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille ja jonka olen vannonut antavani heidän jälkeläisilleen. Minä olen antanut sinun nähdä sen, mutta sinä et pääse sinne.”

Mooses, Herran palvelija, kuoli Moabin maassa, kuten Herra oli määrännyt. Herra hautasi hänet laaksoon, joka on Bet-Peorin lähellä Moabissa, mutta kukaan ei tähän päivään mennessä ole saanut tietää hänen hautansa paikkaa. Mooses oli kuollessaan sadankahdenkymmenen vuoden ikäinen, mutta hänen näkönsä ei ollut hämärtynyt ja hän oli vielä täysissä voimissaan. Israelilaiset itkivät Moabin tasangolla Mooseksen kuolemaa, kunnes kolmenkymmenen päivän suruaika kului umpeen.

Joosua, Nunin poika, oli täynnä viisauden henkeä, sillä Mooses oli pannut kätensä hänen päälleen ja siunannut hänet. Israelilaiset tottelivat häntä ja tekivät niiden ohjeiden mukaisesti, jotka Herra oli Moosekselle antanut.

Israelin kansasta ei ole enää koskaan noussut toista sellaista profeettaa kuin Mooses, jonka kanssa Herra puhui kasvoista kasvoihin. Kukaan muu ei ole tehnyt sellaisia suuria ja pelottavia mainetekoja, joita Herra lähetti Mooseksen tekemään faraolle, kaikille hänen palvelijoilleen ja koko Egyptin maalle, ihmetekoja, jotka Mooses teki koko Israelin kansan nähden Herran väkevän käden voimalla.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 66:1-3a, 5+16-17. – 20a+9a)

Kertosäe:                      Ylistetty olkoon Jumala! Hän antaa meille elämän.

Kohota Jumalalle riemuhuuto, maa,
riemuitkaa, maan asukkaat!
Laulakaa hänen nimensä kunniaa,
kiittäkää ja ylistäkää häntä.
Sanokaa Jumalalle:
Kuinka pelottavia ovatkaan sinun tekosi! Kertosäe

Tulkaa ja katsokaa Jumalan töitä.
Hän on tehnyt meille suuria tekoja.
Tulkaa, kaikki jotka palvelette Jumalaa,
kuulkaa, kun minä kerron, mitä Jumala on minulle tehnyt.
Minä huusin häntä avukseni
ylistyslaulu jo kielelläni. Kertosäe

Halleluja (2. Kor. 5:19)

Halleluja. Halleluja.
Kristuksessa Jumala sovitti maailman itsensä kanssa;
meille hän uskoi sovituksen sanan.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 18:15-20)

Jos hän kuulee sinua, olet voittanut veljesi takaisin.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet takaisin. Mutta ellei hän kuule sinua, ota mukaasi yksi tai kaksi muuta, sillä ’jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla’. Ellei hän kuuntele heitäkään, ilmoita seurakunnalle. Ja jos hän ei tottele seurakuntaakaan, suhtaudu häneen kuin pakanaan tai publikaaniin. Totisesti: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te vapautatte maan päällä, on myös taivaassa vapautettu.

Minä sanon teille: mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

14.8.2019 ke, illalla: Autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen, juhlapyhä, aaton messu

Ensimmäinen lukukappale (1. Aikak. 15:3-4, 15-16, 16:1-2)

Jumalan liitonarkku tuotiin keskelle telttaa, jonka Daavid oli pystyttänyt sitä varten.

Luemme Ensimmäisestä aikakirjasta.

Niinä päivinä Daavid kutsui kaikki israelilaiset Jerusalemiin, jotta he yhdessä noutaisivat Herran arkun siihen paikkaan, jonka hän oli sitä varten varannut. Hän kokosi myös Aaronin jälkeläiset ja leeviläiset. Sitten leeviläiset nostivat Jumalan arkun tankojen varassa olkapäilleen, niin kuin Mooses Herran sanan mukaisesti oli käskenyt. Daavid käski leeviläisten päämiesten asettaa heimolaisistaan laulajat laulamaan riemuvirsiä lyyran, harpun ja symbaalien säestyksellä. Jumalan liitonarkku tuotiin keskelle telttaa, jonka Daavid oli pystyttänyt sitä varten, ja Jumalan edessä uhrattiin polttouhreja ja yhteysuhreja. Uhritoimituksen päätettyään Daavid siunasi kansan Herran nimeen. 

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 132:6-7, 9-10, 13-14. – 8)

Kertosäe:              Nouse, Herra, tule asuinpaikkaasi, sinä ja arkku, jossa voimasi on!

Me kuulimme, että se on Efratassa,
löysimme sen läheltä Jaaria.
Menkäämme sinne, missä on Herran asumus,
kumartukaamme hänen istuimensa eteen. Kertosäe

Olkoon pappiesi vaatteena vanhurskaus,
riemuitkoot sinun uskolliset palvelijasi.
Daavidin, palvelijasi, takia:
älä torju voideltuasi! Kertosäe

Herra on valinnut Siionin,
sen hän on halunnut asunnokseen.
”Tämä on iäti minun asuinpaikkani.
Tänne minä jään, tämän minä halusin.” Kertosäe

Toinen lukukappale (1. Kor. 15:54-57)

Jumala antaa meille voiton Jeesuksen Kristuksen kautta.

Luemme apostoli Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille.

Veljet, kun katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen, silloin toteutuu kirjoitusten sana: ”Kuolema on nielty ja voitto saatu. Missä on voittosi, kuolema? Missä on pistimesi, kuolema?” Kuoleman pistin on synti, ja synnin voimana on laki. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Evankeliumi (Luuk. 11:27-28)

Autuas se kohtu, joka on sinua kantanut!

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan, Jeesuksen puhuessa, muuan nainen väkijoukosta sanoi kuuluvalla äänellä: ”Autuas se kohtu, joka on sinua kantanut! Autuaat ne rinnat, joita sinä olet imenyt!” Siihen Jeesus sanoi: ”Niin, autuaita ovat kaikki, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

15.8.2019 to Autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen, juhlapyhän messu

Ensimmäinen lukukappale (Ilm. 11:19a, 12:1-6a, 10ab)

Nainen, jolla oli pukunaan aurinko ja kuu jalkojen alla.

Luemme Ilmestyskirjasta.

Taivaassa avattiin Jumalan temppeli, niin että temppelissä oleva liitonarkku voitiin nähdä.  Taivaalla näkyi suuri tunnusmerkki: nainen, jolla oli pukunaan aurinko, kuu jalkojen alla ja pään päällä seppeleenä kaksitoista tähteä. Hän oli raskaana ja huusi tuskissaan synnytyspolttojen vaivaamana. Toinenkin tunnusmerkki näkyi taivaalla: suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea ja kruunu kaikissa seitsemässä päässä. Pyrstöllään se pyyhkäisi pois kolmanneksen taivaan tähdistä ja sinkosi ne maahan. Lohikäärme asettui synnyttävän naisen eteen nielaistakseen lapsen heti kun se syntyy. Nainen synnytti lapsensa, pojan, joka on paimentava maailman kansoja rautaisella sauvalla. Tämä lapsi temmattiin Jumalan ja hänen valtaistuimensa luo, ja nainen pakeni autiomaahan. Jumala on sinne valmistanut hänelle turvapaikan. Minä kuulin, kuinka taivaassa sanottiin kovalla äänellä: ”Nyt on pelastus tullut, meidän Jumalallamme on kuninkuus ja mahti ja hänen Kristuksellaan valta.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 45:10, 11, 12, 16. ‒ 10b)

Kertosäe:              Kuningatar seisoo oikealla puolellasi yllään Ofirin kultaa.

Hovisi kaunistuksena on kuninkaiden tyttäriä,
kuningatar seisoo oikealla puolellasi
yllään Ofirin kultaa. Kertosäe

Kuule, tyttäreni, kuuntele neuvoani.
Unohda kansasi, unohda isäsi suku. Kertosäe

Sytyttäköön kauneutesi kuninkaan!
Hän on sinun herrasi. Kumarru hänen eteensä. Kertosäe

Heitä viedään riemusaatossa,
he astuvat kuninkaan palatsiin. Kertosäe

Toinen lukukappale (1. Kor. 15:20-27a)

Esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat.

Luemme apostoli Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille.

Veljet, Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta jotka ovat kuolleet. Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi, jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee. Sitten seuraa kaiken päätös, kun hän luovuttaa kuninkuuden Jumalalle, Isälle, kukistettuaan kaiken vallan, mahdin ja voiman. Kristuksen on näet määrä hallita, kunnes hän on saattanut kaikki vihollisensa jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Sillä ”Jumala on alistanut hänen jalkojensa alle kaiken”.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja

Halleluja. Halleluja.
Maria on otettu taivaaseen;
enkelien joukko iloitsee.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 1:39-56)

Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hän on korottanut alhaiset. 

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Niinä päivinä Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin. Hän meni Sakariaan taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi Pyhällä Hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi: ”Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä! Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni? Samalla hetkellä kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autuas sinä, joka uskoit! Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä!”

Silloin Maria sanoi: ”Minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni riemuitsee Jumalasta, Vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä, polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja, hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista, hän on muistanut kansaansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen, ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut.”       

Maria viipyi Elisabetin luona noin kolme kuukautta ja palasi sitten kotiinsa.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

16.8.2019 pe arkipäivän messu, tai Unkarin pyhä Tapani

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (Joos. 24:1-13)

Minä toin isänne virran toiselta puolelta; minä vein teidät pois Egyptistä; minä toin teidät maahan.

Luemme Joosuan kirjasta.

Niinä päivinä Joosua kokosi Sikemiin kaikki Israelin heimot ja kutsui koolle israelilaisten vanhimmat ja päämiehet, tuomarit ja päällysmiehet. Siellä he asettuivat Jumalan eteen.

Joosua sanoi kansalle: ”Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: ”’Kauan sitten teidän esi-isänne asuivat Eufratvirran toisella puolen, ja he palvelivat vieraita jumalia. Yksi esi-isistänne oli Terah, Abrahamin ja Nahorin isä. Minä toin Abrahamin virran toiselta puolelta ja annoin hänen kulkea eri puolilla Kanaaninmaata. Minä tein suureksi hänen jälkeläistensä määrän. Hänelle minä annoin Iisakin, Iisakille annoin Jaakobin ja Esaun. Esaun omaksi minä annoin Seirin vuoriston, mutta Jaakob ja hänen poikansa muuttivat Egyptiin.

Minä lähetin Mooseksen ja Aaronin, minä kuritin Egyptiä vitsauksilla ja vein teidät sitten sieltä pois. Minä vein teidän isänne pois Egyptistä, ja te saavuitte Kaislameren rantaan, mutta egyptiläiset ajoivat hevosineen ja sotavaunuineen teitä takaa merelle saakka. Silloin isänne huusivat Herraa avuksi, ja hän asetti pimeyden erottamaan teidät egyptiläisistä ja antoi meren vyöryä egyptiläisten päälle ja hukuttaa heidät. Te saitte omin silmin nähdä, mitä minä tein egyptiläisille. Sen jälkeen te asuitte pitkän aikaa autiomaassa.

Sieltä minä toin teidät Jordanin itäpuolella asuvien amorilaisten maahan. Amorilaiset ryhtyivät sotaan teitä vastaan, mutta minä olin teidän kanssanne ja kukistin heidät. Minä hävitin heidät teidän tieltänne, ja te saitte haltuunne heidän maansa. Sitten Moabin kuningas Balak, Sipporin poika, lähti sotaan Israelia vastaan ja kutsui Bileamin, Beorin pojan, kiroamaan israelilaiset. Mutta minä en suostunut kuulemaan Bileamin kirousta, ja siksi hän joutui yhä uudelleen siunaamaan teidät. Näin minä pelastin teidät Balakin käsistä. Kun te olitte ylittäneet Jordanin ja tulleet Jerikon luo, jerikolaiset taistelivat teitä vastaan, ja samoin amorilaiset, perissiläiset, kanaanilaiset, heettiläiset, girgasilaiset, hivviläiset ja jebusilaiset. Mutta minä olin teidän kanssanne ja kukistin heidät kaikki. Minä lähetin teidän edellänne herhiläisparvia, ja ne karkottivat kaksi amorilaiskuningasta teidän tieltänne; teidän miekkanne ja jousenne eivät heitä karkottaneet. Näin minä annoin teille maan, jota ette ole raivanneet, ja kaupungit, joita ette itse ole rakentaneet, ja te saitte asettua niihin asumaan. Minä annoin teille viinitarhoja ja oliivipuita, joita te ette ole istuttaneet mutta joiden hedelmiä te silti saatte syödä.'”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 136:1-3, 16-18, 21-22+24.)

Kertosäe:                      Iäti kestää hänen armonsa.

tai:                                 Halleluja.

Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä.
Iäti kestää hänen armonsa.
Kiittäkää jumalien Jumalaa!
Iäti kestää hänen armonsa.
Kiittäkää valtiaitten valtiasta!
Iäti kestää hänen armonsa. Kertosäe

Hän johdatti kansaansa autiomaassa.
Iäti kestää hänen armonsa!
Hän kukisti suuret kuninkaat.
Iäti kestää hänen armonsa!
Hän löi hengiltä mahtavat kuninkaat.
Iäti kestää hänen armonsa! Kertosäe

Hän antoi kaikki heidän maansa Israelille.
Iäti kestää hänen armonsa!
Hän antoi ne perintömaaksi palvelijalleen Israelille.
Iäti kestää hänen armonsa!
Hän tempasi meidät sortajiemme käsistä.
Iäti kestää hänen armonsa! Kertosäe

Halleluja (vrt. 1. Tess. 2:13)

Halleluja. Halleluja.
Ottakaa Jumalan sana vastaan, ei ihmisten sanana
vaan sinä mitä se todella on, Jumalan sanana.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 19:3-12)

Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne, koska te olette niin kovasydämisiä. Mutta alun perin ei ollut niin.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesuksen luo tuli fariseuksia, jotka halusivat panna hänet koetukselle ja kysyivät: ”Saako mies hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa?” Hän vastasi heille: ”Ettekö ole lukeneet, että Luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi?” Ja hän jatkoi: ”Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi liha. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.”

Fariseukset kysyivät häneltä: ”Miksi sitten Mooses on säätänyt, että jos mies hylkää vaimonsa, hänen on annettava tälle erokirja?” Hän vastasi: ”Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne, koska te olette niin kovasydämisiä. Mutta alun perin ei ollut niin. Minä sanon teille: se, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen.”

Opetuslapset sanoivat: ”Jos avioliitto merkitsee miehelle tätä, on parempi olla menemättä naimisiin.” Mutta hän sanoi heille: ”Se ratkaisu ei sovellu kaikille, ainoastaan niille, joille se osa on annettu. On sellaisia, jotka äitinsä kohdusta saakka ovat avioliittoon kelpaamattomia, on toisia, joista ihmiset ovat tehneet sellaisia, ja on niitä, jotka itse, taivasten valtakunnan tähden, ovat ottaneet osakseen naimattomuuden. Joka voi valita tämän ratkaisun, valitkoon.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

17.8.2019 la arkipäivän messu, tai Neitsyt Maria

(huom. hiippakuntajuhlassa Lohjalla Neitsyt Marian taivaaseen ottamisen juhlapyhän lukukappaleet, ks. 15.8.)

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (Joos. 24:14-29)

Valitkaa tänä päivänä, ketä palvelette.

Luemme Joosuan kirjasta.

Niinä päivinä Joosua sanoi kansalle: ”Pelätkää Herraa ja palvelkaa häntä nuhteettomasti ja uskollisesti. Hylätkää ja hävittäkää ne jumalat, joita esi-isänne palvelivat Eufratin toisella puolen ja Egyptissä, ja palvelkaa Herraa. Mutta jos te ette tahdo palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä palvelette: haluatteko palvella niitä jumalia, joita esi-isänne palvelivat Eufratin toisella puolen, vai amorilaisten jumalia, näiden amorilaisten, joiden maassa te nyt asutte. Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa.”

Silloin kansa vastasi: ”Mekö hylkäisimme Herran ja ryhtyisimme palvelemaan muita jumalia! Onhan Herra, meidän Jumalamme, tuonut meidät ja isämme tänne Egyptistä, orjuuden pesästä. Saimme omin silmin nähdä kaikki suuret tunnusteot, jotka hän teki. Hän varjeli meitä matkalla, kun kuljimme toisten kansojen maiden halki. Herra karkotti meidän tieltämme kaikki tässä maassa asuneet kansat, myös amorilaiset. Me tahdomme palvella Herraa, sillä hän on myös meidän Jumalamme.”

Mutta Joosua sanoi kansalle: ”Ette te pysty palvelemaan Herraa! Herra on pyhä Jumala, hän on kiivas Jumala, joka ei anna anteeksi teidän rikkomuksianne eikä syntejänne. Jos te hylkäätte Herran ja alatte palvella vieraita jumalia, hän kääntyy teitä vastaan ja kurittaa teitä, ja viimein hän tekee teistä lopun, vaikka onkin ennen osoittanut teille hyvyyttään.”

Kansa vastasi Joosualle: ”Me tahdomme palvella Herraa!” Silloin Joosua sanoi kansalle: ”Te olette nyt valinneet Herran ja tahdotte palvella häntä. Te olette itse tämän todistajia.” Israelilaiset vastasivat: ”Niin olemme.” Joosua sanoi: ”Hylätkää ja hävittäkää siis vieraat jumalanne ja antakaa sydämenne kääntyä Herran, Israelin Jumalan puoleen.” Kansa sanoi Joosualle: ”Me tahdomme palvella Herraa, Jumalaamme. Häntä me tahdomme totella.”

Joosua teki sinä päivänä liiton kansan kanssa ja antoi heille Sikemissä käskyt ja oikeudet. Joosua kirjoitti ne kaikki Jumalan lain kirjaan ja pystytti suuren kiven Herran pyhässä paikassa kasvavan suuren puun juurelle. Sitten Joosua sanoi kansalle: ”Katsokaa, tämä kivi on oleva todistajana, sillä se on kuullut ne sanat, jotka Herra on puhunut teidän kanssanne. Se on todistava teitä vastaan, jos kiellätte Jumalanne.” Tämän jälkeen Joosua antoi israelilaisten palata kotiseuduilleen.

Jonkin aikaa näiden tapahtumien jälkeen Joosua, Nunin poika, Herran palvelija, kuoli sadankymmenen vuoden ikäisenä. 

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 16:1-2a+5, 7-8, 11. – vrt. 5a)

Kertosäe:                      Herra, sinä olet minun perintöosani.

Jumala, pidä minusta huoli, sinuun minä turvaan.
Minä sanon Herralle: ”Sinä olet minun valtiaani.”
Herra, sinä olet minun perintöosani ja maljani,
sinun kädessäsi on minun arpani. Kertosäe

Minä kiitän Herraa, hän neuvoo minua,
yölläkin kuulen sisimmässäni hänen äänensä.
Minä pidän aina edessäni Herran.
Kun hän on oikealla puolellani, minä en horju. Kertosäe

Sinä osoitat minulle elämän tien,
sinun kasvojesi edessä on ehtymätön ilo,
sinun oikealla puolellasi ikuinen onni. Kertosäe

Halleluja (vrt. Matt. 11:25)

Halleluja. Halleluja.
Ylistetty olet sinä, Isä, taivaan ja maan Herra,
sillä sinä ilmoitit valtakunnan salaisuudet lapsenmielisille.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 19:13-15)

Älkää estäkö lapsia tulemasta minun luokseni. Heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän panisi kätensä heidän päälleen ja rukoilisi. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta Jeesus sanoi: ”Antakaa lasten olla, älkää estäkö heitä tulemasta minun luokseni. Heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta.” Hän pani kätensä heidän päälleen. Sitten hän lähti sieltä.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Iltamessu seuraavasta sunnuntaista:

18.8.2019 Kirkkovuoden 20. sunnuntai – vuosi C

Ensimmäinen lukukappale (Jer. 38:4-6, 8-10)

Synnytit minut riidan aikaansaajaksi kaikkialle (vrt. Jer. 15:10).

Luemme profeetta Jeremian kirjasta.

Niinä päivinä päämiehet sanoivat kuninkaalle: ”Jeremia on ansainnut kuoleman! Jos hän jatkaa tuollaisia puheita, hän murtaa niiden sotilaiden rohkeuden, jotka vielä ovat jäljellä tässä kaupungissa, ja muutkin asukkaat menettävät toivonsa. Tämä mies ei etsi kansamme etua vaan tuottaa meille vahinkoa.” Kuningas Sidkia sanoi heille: ”Tehkää hänelle mitä tahdotte! En minä teille mitään mahda!” Niin he tarttuivat Jeremiaan ja laskivat hänet köysillä kuninkaan pojan Malkian sadevesikaivoon, joka oli päävartion pihassa. Kaivossa ei ollut vettä, sen pohjalla oli vain liejua, ja Jeremia vajosi siihen.

Ebed-Melek lähti palatsista ja sanoi kuninkaalle: ”Armollinen kuningas! Nuo miehet ovat kohdelleet törkeästi profeetta Jeremiaa. He heittivät hänet kaivoon ja jättivät hänet kuolemaan nälkään. Eihän kaupungissa ole muutoinkaan enää leipää.” Silloin kuningas antoi nubialaiselle Ebed-Melekille käskyn: ”Ota täältä mukaasi kolmekymmentä miestä ja vedä profeetta Jeremia ylös kaivosta, ennen kuin hän kuolee!”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 40:2, 3, 4, 18. ‒ 14b)

Kertosäe:                      Herra, riennä avukseni!

Hartaasti minä odotin Herraa,
ja hän kumartui minun puoleeni
ja kuuli huutoni. Kertosäe

Hän veti minut ylös syvästä kuopasta,
upottavasta liejusta.
Hän nosti minut kalliolle,
antoi lujan pohjan askelteni alle. Kertosäe

Hän antoi suuhuni uuden virren,
kiitoslaulun Jumalamme ylistykseksi.
Tämän kuulevat monet, tuntevat pyhää pelkoa
ja turvaavat Herraan. Kertosäe

Minä olen köyhä ja avuton,
mutta sinä, Herra, pidät minusta huolen.
Sinä olet apuni ja pelastajani.
Jumalani, älä viivy! Kertosäe

Toinen lukukappale (Hepr. 12:1-4)

Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme.

Luemme kirjeestä heprealaisille.

Veljet, kun ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki mikä painaa ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme, katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Edessään olleen ilon tähden hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset, ja nyt hän istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Ajatelkaa häntä, joka kesti syntisten ankaran vastustuksen, jotta ette menettäisi rohkeuttanne ja antaisi periksi. Vielä te ette ole joutuneet vuodattamaan vertanne taistelussa syntiä vastaan.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja (Joh. 10:27)

Halleluja. Halleluja.
Minun lampaani kuulevat minun ääneni, sanoo Herra,
ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 12:49-53)

En ole tullut tuomaan maan päälle rauhaa, vaan riitaa.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Tulta minä olen tullut tuomaan maan päälle ‒ ja kuinka toivonkaan, että se jo olisi syttynyt! Mutta minut on kasteella kastettava ‒ ja missä ahdistuksessa olenkaan, ennen kuin olen sen läpi käynyt! Luuletteko, että olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? En suinkaan, vaan riitaa! Tästedes saman perheen jäsenet ovat eri puolta: viidestä on kolme kahta, kaksi kolmea vastaan. Isä joutuu vastakkain poikansa kanssa, poika isänsä, äiti tyttärensä ja tytär äitinsä, anoppi miniänsä ja miniä anoppinsa kanssa.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.