Lukukappaleet 16.12.2018 alkavalle viikolle

16.12.2018 Adventin 3. sunnuntai (Gaudete) – vuosi C

Ensimmäinen lukukappale (Sef. 3:14-17)

Herra iloitsee, hän riemuitsee sinusta.

Luemme profeetta Sefanjan kirjasta.

Iloitse, tytär Siion, huuda riemusta, Israel! Juhli ja laula täysin sydämin, tytär Jerusalem! Herra ottaa pois tuomiosi ja karkottaa vihollisesi. Herra, Israelin kuningas, on keskelläsi, sinun ei tarvitse pelätä mitään pahaa.

Sinä päivänä sanotaan Jerusalemille: ”Älä pelkää, Siion, älä anna kättesi hervota! Herra, Jumalasi, on sinun kanssasi, hän on voimallinen, hän pelastaa. Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Jes. 12:2-3, 4bcd, 5-6. – 6)

Kertosäe:      Huutakaa ja riemuitkaa,
sillä suuri on teidän keskellänne Israelin Pyhä.

Jumala on minun pelastajani.
Minä luotan häneen, en pelkää,
sillä Herra on minun väkeni ja voimani, hän pelasti minut.
Te saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Kertosäe

Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimensä kunniaa!
Kertokaa kansoille hänen suuret tekonsa,
julistakaa, että hänen nimensä on ylhäinen. Kertosäe

Laulakaa ylistystä Herralle, valtaisat ovat hänen tekonsa!
Levitköön tieto niistä yli maanpiirin.
Huutakaa ja riemuitkaa, te Siionin asukkaat!
Suuri on Israelin Pyhä, hän, joka on teidän keskellänne. Kertosäe

Toinen lukukappale (Fil. 4:4-7)

Herra on jo lähellä.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä filippiläisille.

Veljet, iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa! Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja (Jes. 61:1, Luuk. 4:18)

Halleluja. Halleluja.
Herran henki on minun ylläni,
hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 3:10-18)

Mitä meidän tulee tehdä?

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan ihmiset kysyivät Johannes Kastajalta: ”Mitä meidän tulee tehdä?” Hän vastasi heille: ”Jolla on kaksi paitaa, antakoon toisen sille, jolla ei ole yhtään. Jolla on ruokaa, tehköön samoin.” Myös publikaaneja tuli kastettavaksi, ja he kysyivät Johannekselta: ”Opettaja, mitä meidän tulee tehdä?” Hän sanoi heille: ”Älkää vaatiko enempää kuin on säädetty.” Sotilaatkin kysyivät häneltä: ”Entä me, mitä meidän tulee tehdä?” Hän sanoi heille: ”Älkää ryöstäkö älkääkä kiristäkö keneltäkään, vaan tyytykää palkkaanne.”

Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä Kristus. He saivat Johannekselta vastauksen: ”Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu.” Monilla muillakin tavoin Johannes vetosi ihmisiin julistaessaan heille evankeliumia.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

17.12.2018 ma adventin messu

Ensimmäinen lukukappale (1. Moos. 49:2, 8-10)

Ei siirry valtikka pois Juudalta.

Luemme Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta.

Niinä päivinä Jaakob kutsui poikansa luokseen ja sanoi: ”Tulkaa koolle ja kuunnelkaa, te Jaakobin pojat, kuulkaa isäänne Israelia. Juuda, veljesi ylistävät sinua. Sinun kätesi on iskevä vihollistasi niskaan, sinun isäsi pojat kumartavat sinua. Juuda, sinä nuori leijona, saaliilta olet noussut, poikani. Hän on kyyristynyt, käynyt makuulle kuin leijona, kuin jalopeura. Kuka uskaltaa häntä häiritä? Ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskijän sauva hänen suvultaan. Hänen heimostaan on tuleva se, jolla on valta, häntä kansat tottelevat.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 72:1-2, 3-4ab, 7-8, 17. – vrt. 7)

Kertosäe:        Kukoistakoon oikeus hänen päivinään,
ja vallitkoon rauhan runsaus ikuisesti.

Jumala, neuvo kuninkaalle lakisi,
opeta oikeamielisyys kuninkaan pojalle!
Hän tuomitkoon kansaasi vanhurskaasti
ja köyhiäsi oikeuden mukaan. Kertosäe

Vuoret kantakoot rauhaa kansalle
ja kukkulat vanhurskautta.
Hän hankkii oikeuden kansan köyhille
ja pelastaa kurjien lapset. Kertosäe

Kukoistakoon oikeus hänen päivinään,
ja vallitkoon rauhan runsaus, kunnes kuuta ei enää ole.
Merestä mereen hän hallitkoon,
suurelta virralta maan ääriin asti. Kertosäe

Pysyköön hänen nimensä ikuisesti,
muistettakoon se aina auringon alla.
Tuokoon se kaikille siunausta,
ja kansat ylistäkööt hänen onneaan. Kertosäe

Halleluja

Halleluja. Halleluja.
Korkeimman viisaus, joka voimallasi ohjaat kaiken hyvin,
tule ja opeta meille viisauden tie.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 1:1-17)

Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan sukuluettelo.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan, sukuluettelo:

Abrahamille syntyi Iisak, Iisakille Jaakob, Jaakobille Juuda ja tämän veljet, Juudalle Peres ja Serah, joiden äiti oli Tamar, Peresille Hesron, Hesronille Ram, Ramille Amminadab, Amminadabille Nahson, Nahsonille Salma, Salmalle Boas, jonka äiti oli Rahab, Boasille Obed, jonka äiti oli Ruut, Obedille Iisai ja Iisaille Daavid, kuningas.

Daavidille syntyi Salomo, jonka äiti oli Urian vaimo, Salomolle Rehabeam, Rehabeamille Abia, Abialle Asaf, Asafille Josafat, Josafatille Joram, Joramille Ussia, Ussialle Jotam, Jotamille Ahas, Ahasille Hiskia, Hiskialle Manasse, Manasselle Amos, Amosille Josia ja Josialle Jekonja ja tämän veljet Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikoihin.

Kansan pakkosiirron jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel, Sealtielille Serubbabel, Serubbabelille Abihud, Abihudille Eljakim, Eljakimille Asur, Asurille Sadok, Sadokille Jakin, Jakinille Elihud, Elihudille Eleasar, Eleasarille Mattan, Mattanille Jaakob ja Jaakobille Joosef, Marian mies. Maria synnytti Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi.

Sukupolvia on siis Abrahamista Daavidiin kaikkiaan neljätoista, Daavidista pakkosiirron aikaan samoin neljätoista, ja siitä taas neljätoista Kristukseen.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

19.12.2018 ti adventin messu

Ensimmäinen lukukappale (Jer. 23:5-8)

Minä nostan Daavidin suvusta Vanhurskaan Verson.

Luemme profeetta Jeremian kirjasta.

”Tulee aika”, sanoo Herra, ”jolloin Daavidin suvusta nousee Vanhurskas Verso. Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden. Hänen aikanaan Juuda saa avun, ja Israel elää turvassa. Häntä kutsutaan tällä nimellä: ’Herra on meidän vanhurskautemme’.

Herra sanoo: ”Tulee aika, jolloin ei enää sanota: ’Niin totta kuin Herra elää, hän, joka toi israelilaiset Egyptin maasta.’ Sen sijaan sanotaan: ’Niin totta kuin Herra elää, hän, joka toi Israelin heimon jälkeläiset takaisin pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin oli heidät karkottanut.’ Silloin he saavat jälleen asua omassa maassaan.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 72:1-2, 12-13, 18-19. – vrt. 7)

Kertosäe:    Kukoistakoon oikeus hänen päivinään,
ja vallitkoon rauhan runsaus ikuisesti.

Jumala, neuvo kuninkaalle lakisi,
opeta oikeamielisyys kuninkaan pojalle!
Hän tuomitkoon kansaasi vanhurskaasti
ja köyhiäsi oikeuden mukaan. Kertosäe

Hän kuulee köyhän avunhuudot
ja rientää turvattoman auttajaksi.
Hän säälii kurjaa ja avutonta
ja pelastaa köyhät ahdingosta. Kertosäe

Ylistetty on Herra, Israelin Jumala,
ihmeelliset ovat hänen tekonsa, ei ole hänelle vertaa!
Ylistetty ikuisesti hänen nimensä kunnia.
Maa on täynnä hänen kirkkauttaan. Aamen, Aamen. Kertosäe

Halleluja

Halleluja. Halleluja.
Israelin hallitsija, joka annoit Moosekselle lain Siinailla,
tule ja pelasta meidät väkevällä kädelläsi.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 1:18-24)

Jeesus syntyy Mariasta, joka on kihlattu Joosefille, Daavidin pojalle.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, Pyhän Hengen vaikutuksesta, oli raskaana. Joosef oli vanhurskas mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa.

Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.”

Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut: ”Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel ‒ se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.”

Unesta herättyään Joosef teki, niin kuin Herran enkeli oli käskenyt, ja otti Marian vaimokseen.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

19.12.2018 ke adventin messu

Ensimmäinen lukukappale (Tuom. 13:2-7, 24-25a)

Enkeli ilmoittaa Simsonin syntymän.

Luemme Tuomarien kirjasta.

Niinä päivinä Soreassa eli Danin heimoon kuuluva mies, jonka nimi oli Manoah. Hänen vaimonsa oli lapseton. Eräänä päivänä Herran enkeli ilmestyi Manoahin vaimolle ja sanoi: ”Minä tiedän, että sinä olet hedelmätön etkä ole voinut saada lapsia. Kuitenkin sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Et saa juoda viiniä etkä olutta etkä syödä mitään epäpuhdasta raskautesi aikana, sillä poika, jonka synnytät, on Jumalan nasiiri jo äidinkohdusta asti, eikä veitsi milloinkaan saa koskettaa hänen hiuksiaan. Hän ryhtyy taistelemaan filistealaisia vastaan ja aloittaa Israelin vapauttamisen.”

Nainen meni sanomaan miehelleen: ”Minun luokseni tuli Jumalan mies. Hän näytti Jumalan enkeliltä, hyvin pelottavalta. En kysynyt häneltä, mistä hän tuli, eikä hän sanonut minulle nimeään. Hän sanoi minulle: ’Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Älä juo viiniä äläkä olutta äläkä syö mitään epäpuhdasta, sillä poika on Jumalan nasiiri äidinkohdusta kuolinpäiväänsä asti.'”

Nainen synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Simson. Poika kasvoi, ja Herra siunasi häntä. Herran henki alkoi ajaa häntä tekoihin.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 71:3-4a, 5-6ab, 16-17. – vrt. 8)

Kertosäe:    Minun suuni tulvii kiitosta
ja alati ylistää ihanuuttasi.

Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta.
Sinä, joka tahdot pelastaa minut,
sinä olet minun kallioni ja vuorilinnani.
Jumala, pelasta minut pahojen käsistä. Kertosäe

Sinä olet minun toivoni, Herra,
Herra, minun turvani nuoruudesta asti.
Syntymästäni saakka olet ollut tukeni,
siitä saakka kun kohdusta minut päästit. Kertosäe

Herra, minun Jumalani, minä kerron sinun voimateoistasi
ja julistan vanhurskauttasi, sinun, ainoan.
Jumala, sinä olit opastajani jo kun olin nuori,
ja tähän päivään asti olen saanut kertoa ihmeistäsi. Kertosäe

Halleluja

Halleluja. Halleluja.
Iisain juurivesa, sinä kohoat merkkinä kansoille;
tule vapauttamaan meidät, älä viivy.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 1:5-25)

Gabriel ilmoittaa Johannes Kastajan syntymän.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Herodeksen, Juudean kuninkaan, aikana eli pappi Sakarias, joka kuului Abian pappisosastoon. Hänen vaimonsa Elisabet oli hänkin Aaronin jälkeläisiä. He olivat kumpikin Jumalan silmissä vanhurskaita ja elivät nuhteettomasti kaikkien Herran käskyjen ja säädösten mukaan. Mutta lapsia heillä ei ollut, sillä Elisabet oli hedelmätön, ja he molemmat olivat jo iäkkäitä.

Eräänä päivänä Sakarias oli osastonsa vuorolla toimittamassa papin tehtäviä Jumalan edessä. Palvelustoimia tavan mukaan arvottaessa tuli hänen tehtäväkseen mennä Herran temppeliin toimittamaan suitsutusuhri. Kansanjoukko oli suitsuttamisen aikana ulkopuolella ja rukoili. Silloin Sakariaalle ilmestyi Herran enkeli suitsutusalttarin oikealla puolella.

Enkelin nähdessään Sakarias säikähti ja joutui pelon valtaan. Mutta enkeli puhui hänelle: ”Älä pelkää, Sakarias. Rukouksesi on kuultu, vaimosi Elisabet synnyttää sinulle pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Johannes. Ilo ja riemu täyttävät sinut, ja monet iloitsevat hänen syntymästään. Hän on oleva suuri Herran edessä. Viiniä ja väkijuomaa hän ei juo. Jo äitinsä kohdusta asti hän on täynnä Pyhää Henkeä. Hän kääntää Israelin kansasta monet jälleen Herran, heidän Jumalansa, puoleen. Hän kulkee Herran edelläkävijänä Elian hengessä ja voimassa, hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja ohjaa tottelemattomat ajattelemaan vanhurskaiden tavoin, näin valmistaakseen kansan Herran tuloa varten.”

Sakarias kysyi enkeliltä: ”Mistä voin tietää, että niin käy? Minähän olen jo vanha, ja vaimonikin on iäkäs.” Enkeli vastasi: ”Minä olen Gabriel, yksi niistä, jotka seisovat Jumalan edessä. Minut on lähetetty puhumaan sinulle ja tuomaan tätä iloista sanomaa. Mutta sinun suusi mykistyy nyt, etkä kykene puhumaan ennen kuin sinä päivänä, jona tämä tapahtuu, koska et uskonut sanojani, jotka aikanaan käyvät toteen.”

Kansa odotti Sakariasta, ja kaikki kummeksuivat sitä, että hän viipyi temppelissä niin pitkään. Kun hän sitten tuli ulos, hän ei kyennyt puhumaan heille, ja siitä he ymmärsivät, että hän oli nähnyt temppelissä näyn. Hän vain viittoili heille ja jäi mykäksi.

Palveluspäivien päätyttyä Sakarias meni kotiinsa, ja jonkin ajan kuluttua hänen vaimonsa Elisabet tuli raskaaksi. Viisi kuukautta Elisabet pysytteli poissa näkyviltä. Hän ajatteli: ”Tämän on Herra minulle tehnyt. Hän on katsonut minun puoleeni ja päästää minut ihmisten halveksunnasta.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

20.12.2018 to adventin messu

Ensimmäinen lukukappale (Jes. 7:10-14)

Neitsyt tulee raskaaksi.

Luemme profeetta Jesajan kirjasta.

Niinä päivinä Herra sanoi Ahasille: ”Pyydä Herralta, Jumalaltasi, todisteeksi merkki, pyydä vaikka tuonelan syvyydestä tai taivaan korkeudesta.” Mutta Ahas vastasi: ”En pyydä. En pane Herraa koetukselle.”

Niin Jesaja sanoi: ”Kuule siis, sinä Daavidin kuningassuku! Eikö riitä, että te loputtomiin koettelette ihmisten kärsivällisyyttä, kun haluatte koetella vielä Jumalan, minun Jumalani, kärsivällisyyttä? Sen tähden Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 24:1-2, 3-4ab, 5-6. ‒ 7c+10b)

Kertosäe:     Herra tulee; hän on kirkkauden kuningas.

Herran on maa ja kaikki mitä siinä on,
maanpiiri ja ne jotka siinä asuvat.
Hän on sen perustanut merien päälle,
kiinnittänyt lujasti virtojen ylle. Kertosäe

Kuka saa nousta Herran vuorelle,
kuka astua pyhään paikkaan?
Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän,
joka ei valheellisesti vetoa Herraan. Kertosäe

Hän saa siunauksen Herralta,
vanhurskauden pelastuksensa Jumalalta.
Tässä me olemme, kansa joka pyrkii luoksesi,
joka etsii kasvojasi, Jaakobin Jumala! Kertosäe

Halleluja

Halleluja. Halleluja.
Daavidin avain, joka avaat ikuisen valtakunnan portit,
tule päästämään kahleista vangitut, ne, jotka elävät pimeydessä.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 1:26-38)

Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Kuudennella kuukaudella Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galileaan neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi: ”Ole tervehditty, Maria, sinä armon saanut! Herra kanssasi!” Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin, ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli jatkoi: ”Älä pelkää, Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua.”

Maria kysyi enkeliltä: ”Miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon.” Enkeli vastasi: ”Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi. Ja tiedä tämä: Myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha. Hän on jo kuudennella kuukaudella ‒ hän, jota on pidetty hedelmättömänä! Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.”

Silloin Maria sanoi: ”Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit.” Niin enkeli lähti hänen luotaan.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

21.12.2018 pe adventin messu

Ensimmäinen lukukappale (Laul. l. 2:8-14)

Rakkaani tulee, hän kiitää yli vuorten.

Luemme Laulujen laulusta.

Rakkaani tulee, minä kuulen hänen äänensä! Hän kiitää yli vuorten, hän kirmaa yli kukkuloiden! Kuin gaselli on minun rakkaani, hän on kuin nuori peura. Siinä hän on! Hän pysähtyy ja jää talomme seinustalle. Hän katsoo ikkunan takaa, kurkistaa säleikön raosta.

Rakkaani puhkeaa puhumaan: ”Nouse, kalleimpani, kauneimpani, tule kanssani ulos!  Talvi on mennyt, sade on laannut, se on kaikonnut pois. Kukat nousevat maasta, laulun aika on tullut, joka puolella huhuavat metsäkyyhkyt. Viikunapuussa kypsyvät ensi hedelmät, viiniköynnöksen nuput aukeavat ja levittävät tuoksuaan. Nouse, kalleimpani, kauneimpani, tule kanssani ulos! Kyyhkyni, kallion kätkemä, vuoren seinässä lymyävä, anna minun nähdä kasvosi, anna minun kuulla äänesi, sillä sinun äänesi on suloinen, ihanat ovat sinun kasvosi.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

tai:

Ensimmäinen lukukappale (Sef. 3:14-17)

Herra, Israelin kuningas, on keskelläsi.

Luemme profeetta Sefanjan kirjasta.

Iloitse, tytär Siion, huuda riemusta, Israel! Juhli ja laula täysin sydämin, tytär Jerusalem! Herra ottaa pois tuomiosi ja karkottaa vihollisesi. Herra, Israelin kuningas, on keskelläsi, sinun ei tarvitse pelätä mitään pahaa.

Sinä päivänä sanotaan Jerusalemille: ”Älä pelkää, Siion, älä anna kättesi hervota! Herra, Jumalasi, on sinun kanssasi, hän on voimallinen, hän pelastaa. Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 33:2-3, 11-12, 20-21. ‒ 1a+3a)

Kertosäe:       Riemuitkaa Herrasta, te oikeamieliset,
virittäkää hänelle uusi laulu.

Kiittäkää Herraa lyyran sävelillä,
näppäilkää harppujen kymmentä kieltä.
Virittäkää hänelle uusi laulu,
soittakaa kauniisti, huutakaa riemunne julki. Kertosäe

Herran päätökset pysyvät iäti,
hänen ajatuksensa polvesta polveen.
Onnellinen se kansa, jonka jumala on Herra,
kansa, jonka Herra on valinnut perinnöksi itselleen. Kertosäe

Meidän sielumme odottaa Herraa,
hän on meidän apumme ja kilpemme.
Hän on meidän sydämemme ilo,
hänen pyhään nimeensä me luotamme. Kertosäe

Halleluja

Halleluja. Halleluja.
Immanuel, kuninkaamme ja tuomarimme,
tule pelastamaan meidät, Herra, meidän Jumalamme.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 1:39-45)

Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni?

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Niinä päivinä Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin. Hän meni Sakariaan taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi Pyhällä Hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi: ”Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä! Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni? Samalla hetkellä kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autuas sinä, joka uskoit! Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä!”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

22.12.2018 la adventin messu

Ensimmäinen lukukappale (1. Sam. 1:24-28)

Hanna kiittää Samuelin syntymästä.

Luemme Ensimmäisestä Samuelin kirjasta.

Niinä päivinä Hanna otti mukaansa Samuelin sekä kolmivuotiaan sonnin, säkillisen jauhoja ja viinileilin, ja he menivät Silon pyhäkköön. Poika oli vielä pieni. Siellä he teurastivat sonnin uhriksi ja veivät sitten pojan Eelin luo. Hanna sanoi hänelle: ”Herrani, niin totta kuin elät, minä olen se nainen, joka viipyi pitkään luonasi rukoilemassa Jumalaa. Tätä poikaa minä rukoilin itselleni, ja Herra antoi minulle mitä pyysin. Nyt minä luovutan hänet Herralle. Olkoon hän Herran oma koko elämänsä ajan.” Sitten he kumartuivat rukoilemaan Herraa.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (1. Sam. 2:1, 4-5, 6-7, 8abcd. ‒ vrt. 1)

Kertosäe:      Sydämeni riemuitsee Herrasta, Vapahtajastani.

Sydämeni riemuitsee Herrasta,
Herra nostaa minun pääni pystyyn.
Minä voin rohkeasti vastata vihollisilleni,
sinun avustasi minä iloitsen. Kertosäe

Soturien jouset ovat poikki, mutta maassa makaaviin palaa voima.
Jotka kerran elivät yltäkylläisyydessä,
saavat niukan leipänsä toisen työssä,
mutta niiltä, jotka näkivät nälkää, ei lopu ruoka.
Hedelmätön saa seitsemän lasta,
mutta se, jolla oli monta poikaa, jää kuihtumaan yksin. Kertosäe

Herra lähettää kuoleman ja antaa elämän,
vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä.
Herra tekee köyhäksi ja antaa rikkauden,
painaa maahan ja kohottaa. Kertosäe

Hän ylentää tomusta mitättömän
ja korottaa tuhkasta köyhän,
sijoittaa heidät ylhäisten joukkoon
ja antaa heille kunniasijan. Kertosäe

Halleluja

Halleluja. Halleluja.
Kansojen kuningas ja kirkon kulmakivi,
tule ja pelasta ihminen, jonka muovasit maan tomusta.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 1:46-56)

Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Maria sanoi: ”Minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni riemuitsee Jumalasta, Vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä, polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja, hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista, hän on muistanut kansaansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen, ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut.”

Maria viipyi Elisabetin luona noin kolme kuukautta ja palasi sitten kotiinsa.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Iltamessu ja I vesper seuraavasta sunnuntaista.