Lukukappaleet 26.5.2019 alkavalle viikolle

26.5.2019 Pääsiäisen 6. sunnuntai – vuosi C

Ensimmäinen lukukappale (Ap.t. 15:1-2, 22-29)

Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän kannettavaksenne pidä panna mitään taakkaa, ainoastaan nämä välttämättömät.

Luemme Apostolien teoista.

Niinä päivinä Juudeasta tuli Antiokian seurakuntaan eräitä, jotka opettivat: ”Ellette anna ympärileikata itseänne, niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua.” Paavali ja Barnabas asettuivat vastustamaan heitä, ja asiasta käytiin kiivasta väittelyä. Niinpä päätettiin, että Paavali ja Barnabas ja muutamat muut lähtisivät Jerusalemiin apostolien ja vanhimpien puheille, jotta saataisiin selvyys tästä kiistakysymyksestä.

Silloin apostolit ja vanhimmat yhdessä koko seurakunnan kanssa päättivät valita joukostaan muutamia miehiä ja lähettää heidät Antiokiaan Paavalin ja Barnabaksen kanssa. Valituiksi tulivat Juudas, jota kutsuttiin Barsabbakseksi, sekä Silas ‒ molemmat seurakunnan johtavia miehiä. Heille annettiin mukaan seuraava kirje:

”Apostolien ja vanhimpien veljellinen tervehdys pakanuudesta kääntyneille Antiokian, Syyrian ja Kilikian veljille. Me olemme kuulleet, että muutamat, jotka ovat tulleet meidän luotamme mutta joita me emme ole lähettäneet, ovat puheillaan järkyttäneet teitä ja saattaneet teidät hämmennyksiin. Siksi olemme yksimielisesti päättäneet lähettää edustajamme teidän luoksenne. He tulevat yhdessä rakkaiden veljiemme Barnabaksen ja Paavalin kanssa, jotka ovat panneet henkensä alttiiksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen tähden. Lähetämme siis Juudaksen ja Silaksen, ja he tuovat tämän saman viestin myös suullisesti. Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän kannettavaksenne pidä panna mitään taakkaa. Annamme ainoastaan nämä välttämättömät ohjeet: karttakaa epäjumalille uhrattua lihaa, samoin verta ja sellaista lihaa, josta ei ole verta laskettu, sekä haureutta. Kun näitä vältätte, kaikki on kohdallaan. Voikaa hyvin.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 67:2-3, 5, 6+8. – 4)

Kertosäe:       Ylistäkööt kansat sinua, Jumala, ylistäkööt sinua kaikki kansat.

tai:                  Halleluja.

Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä,
hän kirkastakoon meille kasvonsa,
että maan päällä tunnettaisiin sinun tiesi,
kaikissa kansoissa sinun pelastuksesi. Kertosäe

Kansat iloitkoot ja riemuitkoot,
sillä sinä jaat niille oikeutta,
sinä johdatat kansakuntia maan päällä. Kertosäe

Ylistäkööt kansat sinua, Jumala,
ylistäkööt sinua kaikki kansat.
Siunatkoon Jumala meitä,
ja pelätkööt häntä kaikki maan ääret. Kertosäe

Toinen lukukappale (Ilm. 21:10-14, 22-23)

Enkeli näytti minulle pyhän kaupungin, joka laskeutui taivaasta.

Luemme Ilmestyskirjasta.

Enkeli vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui taivaasta, Jumalan luota. Se loisti Jumalan kirkkautta, se säihkyi kuin kallein jalokivi, kuin kristallinkirkas jaspis. Sitä ympäröi suuri ja korkea muuri, jossa oli kaksitoista porttia, ja niitä vartioi kaksitoista enkeliä. Portteihin oli hakattu Israelin kahdentoista heimon nimet. Idän puolella oli kolme porttia, pohjoisessa kolme, etelässä kolme ja lännessä kolme porttia. Kaupungin muurissa oli kaksitoista peruskiveä, ja niissä oli kaksitoista nimeä, Karitsan kahdentoista apostolin nimet.

Temppeliä en kaupungissa nähnyt, sillä sen temppelinä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, hän ja Karitsa. Kaupunki ei myöskään tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppuna on Karitsa.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja (Joh. 14:23)

Halleluja. Halleluja.
Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani, sanoo Herra.
Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen.
Halleluja.

Evankeliumi (Joh. 14:23-29)

Pyhä Henki palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani ‒ mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.

Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun vielä olen teidän luonanne. Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut.

Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Älköön sydämenne olko levoton tai peloissaan. Kuulittehan, mitä sanoin: minä menen pois, mutta tulen taas teidän luoksenne. Jos rakastaisitte minua, te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän luo, sillä Isä on minua suurempi. Olen puhunut tästä jo nyt, ennen kuin se tapahtuu, jotta te uskoisitte, kun se tapahtuu.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

27.5.2019 ma pääsiäisajan messu, tai pyhä Augustinus Canterburylainen, piispa

Ensimmäinen lukukappale (Ap.t. 16:11-15)

Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen mitä Paavali puhui.

Luemme Apostolien teoista.

Lähdimme Troaksesta ja purjehdimme suoraan Samothrakeen ja sieltä seuraavana päivänä Neapoliiseen. Sieltä jatkoimme matkaa Filippiin, roomalaiseen siirtokuntaan, joka on ensimmäisiä kaupunkeja Makedoniaan tultaessa. Viivyimme siellä muutamia päiviä.

Sapattina menimme kaupungin ulkopuolelle joen rantaan; arvelimme, että siellä olisi rukouspaikka. Istuuduimme sinne ja puhuimme naisille, joita siellä oli koolla. Meitä kuuntelemassa oli myös muuan Lyydia, jumalaapelkäävä nainen, joka oli kotoisin Tyatirasta ja kävi kauppaa purppurakankailla. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen mitä Paavali puhui, ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin. Hän sanoi sitten meille: ”Jos kerran pidätte minua Herraan uskovana, tulkaa kotiini ja jääkää vieraikseni.” Hän vaatimalla vaati meitä tulemaan.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 149:1-2, 3-4, 5-6a+9b. ‒ 4a)

Kertosäe:                           Herra rakastaa kansaansa.

tai:                                      Halleluja.

Laulakaa Herralle uusi laulu,
kokoontukaa ja ylistäkää häntä, te Herran omat!
Iloitkoon Israel Luojastaan,
riemuitkoot Siionin asukkaat kuninkaastaan. Kertosäe

Ylistäkööt he tanssien hänen nimeään,
soittakoot hänen kiitostaan rummuin ja harpuin!
Herra rakastaa kansaansa,
hän auttaa heikkoja ja nostaa heidät kunniaan. Kertosäe

Iloitkoot Herran palvelijat hänen kunniastaan,
riemuitkoot silloinkin, kun on yölevon aika!
Heillä on huulillaan Jumalan ylistys.
Tämä on Herran palvelijoiden kunniatehtävä. Kertosäe

Halleluja (Joh. 15:26b, 27a)

Halleluja. Halleluja.
Totuuden Henki todistaa minusta, sanoo Herra.
Myös te olette minun todistajiani.
Halleluja.

Evankeliumi (Joh. 15:26-16:4a)

Totuuden Henki todistaa minusta. 

+ Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Te saatte puolustajan; minä lähetän hänet Isän luota. Hän, Totuuden Henki, lähtee Isän luota ja todistaa minusta. Myös te olette minun todistajiani, olettehan olleet kanssani alusta asti.

Olen puhunut teille tämän, ettei uskonne koetuksissa sortuisi. Teidät erotetaan synagogasta, ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Näin he tekevät, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua. Olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sanoneen tämän teille.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

28.5.2019 ti pääsiäisajan messu

Ensimmäinen lukukappale (Ap.t. 16:22-34)

Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi.

Luemme Apostolien teoista.

Niinä päivinä Filippissä kansakin nousi Paavalia ja Silasta vastaan. Hallitusmiehet käskivät repiä heiltä vaatteet päältä ja ruoskittivat heidät. Kun heidät oli perin pohjin piesty, heidät teljettiin vankilaan. Vartija sai määräyksen valvoa heitä tarkoin, ja niinpä hän saamansa käskyn mukaisesti vei heidät vankilan perimmäiseen soppeen ja vielä varmuudeksi pani heidät jalkapuuhun.

Keskiyön aikaan Paavali ja Silas rukoilivat ja laulaen ylistivät Jumalaa, ja toiset vangit kuuntelivat heitä. Yhtäkkiä tuli raju maanjäristys. Vankilan perustukset järkkyivät, kaikki ovet lennähtivät auki, ja kaikkien kahleet irtosivat. Vartija havahtui unestaan, ja kun hän näki vankilan ovet selkoselällään, hän luuli vankien karanneen ja tempasi miekan surmatakseen itsensä. Silloin Paavali huusi kovalla äänellä: ”Älä tee itsellesi mitään! Me olemme kaikki täällä.”

Vartija pyysi valoa, ryntäsi sisään ja heittäytyi vavisten Paavalin ja Silaksen eteen. Hän vei heidät ulos ja kysyi: ”Herrat! Mitä minun on tehtävä, että pelastuisin?” He vastasivat: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi.” He puhuivat sitten Herran sanaa hänelle ja koko talonväelle. Heti paikalla, keskellä yötä, vanginvartija otti heidät hoiviinsa ja pesi ruoskaniskujen haavat, ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin heti. Hän vei heidät kotiinsa ja kattoi heille ruokapöydän, ja yhdessä koko talonväkensä kanssa hän riemuitsi, kun nyt uskoi Jumalaan.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 138:1-2a, 2bc-3, 7c-8. – 7c)

Kertosäe:                    Herra, sinun väkevä kätesi pelastaa minut.

tai:                               Halleluja.

Koko sydämestäni minä sinua kiitän,
sinua minä soitollani ylistän enkelien edessä.
Minä kumarrun pyhään temppeliisi päin. Kertosäe

Minä kiitän sinun nimeäsi armosi ja uskollisuutesi tähden.
Suuri on sinun nimesi, luja on antamasi lupaus.
Kun huusin sinua, sinä vastasit,
annoit sydämeeni voimaa ja rohkeutta. Kertosäe

Sinun väkevä kätesi pelastaa minut.
Minkä olet osalleni varannut, sen sinä, Herra, viet päätökseen.
Iäti kestää sinun armosi.
Ethän jätä kesken kättesi työtä! Kertosäe

Halleluja (vrt. Joh. 16:7, 13)  

Halleluja. Halleluja.
Minä lähetän Totuuden Hengen luoksenne, sanoo Herra.
Hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden.
Halleluja.

Evankeliumi (Joh. 16:5-11)

Ellen mene pois, ei Puolustaja voi tulla luoksenne.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Nyt minä menen hänen luokseen, joka on minut lähettänyt. Kukaan teistä ei kysy minulta, minne minä menen, vaan sydämenne on täynnä murhetta sen johdosta, mitä teille sanoin. Mutta minä sanon teille totuuden: teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei Puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne, ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun, vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen Isän luo ettekä te enää näe minua, ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

29.5.2019 ke pääsiäisajan messu, tai pyhä Ursula Ledochowska, neitsyt

Ensimmäinen lukukappale (Ap.t. 17:15, 22 – 18:1)

Sitä, mitä te tuntemattanne palvotte, minä teille julistan.

Luemme Apostolien teoista.

Niinä päivinä saattajat veivät Paavalin Ateenaan saakka ja lähtivät sitten paluumatkalle. Heidän mukanaan Paavali lähetti Silakselle ja Timoteukselle sanan, että näiden oli mitä pikimmin tultava hänen luokseen.

Paavali astui keskelle Areiopagia ja alkoi puhua: ”Ateenalaiset! Kaikesta näkee, että te tarkoin pidätte huolta jumalien palvonnasta. Kun kiertelin kaupungilla ja katselin teidän pyhiä paikkojanne, löysin sellaisenkin alttarin, jossa oli kirjoitus: ’Tuntemattomalle jumalalle.’ Juuri sitä, mitä te tuntemattanne palvotte, minä teille julistan.

Jumala, joka on luonut maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu ihmiskäsin tehdyissä temppeleissä. Häntä ei myöskään palvella ihmiskäsin, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin ‒ itse hän antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun. Yhdestä ihmisestä hän on luonut koko ihmissuvun, kaikki kansat asumaan eri puolilla maan päällä, hän on säätänyt niille määräajat ja asuma-alueiden rajat, jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuillen löytäisivät hänet.

Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä: hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Ovathan muutamat teidän runoilijannekin sanoneet: ’Me olemme myös hänen sukuaan.’ Koska me siis olemme Jumalan sukua, meidän ei pidä luulla, että jumaluus olisi samankaltainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin ihmisen mielikuvituksen ja taidon luomus.

Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi: hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. Hän on näet määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman, ja tuomarina on oleva mies, jonka hän on siihen tehtävään asettanut. Siitä hän on antanut kaikille takeet herättämällä hänet kuolleista.”

Jotkut ivailivat Paavalia, kun kuulivat hänen puhuvan kuolleiden ylösnousemuksesta, toiset taas sanoivat: ”Kenties saamme kuulla sinulta tästä vielä toistekin.” Niin Paavali lähti heidän luotaan. Muutamat kuitenkin hakeutuivat hänen seuraansa ja tulivat uskoon. Heidän joukossaan oli Dionysios, Areiopagin tuomioistuimen jäsen, Damaris-niminen nainen sekä muutamia muita. Paavali lähti sitten Ateenasta ja meni Korinttiin.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 148:1-2, 11-12, 13, 14)

Kertosäe:                            Täydet ovat taivaat ja maa sinun kunniaasi.

tai:                                       Halleluja.

Ylistäkää Herraa, te jotka olette taivaassa,
ylistäkää häntä korkeuksissa!
Ylistäkää häntä, te hänen enkelinsä,
ylistäkää häntä, kaikki taivaan joukot! Kertosäe

Ylistäkää Herraa, kuninkaat ja kansat,
ruhtinaat ja kaikki maan mahtimiehet,
nuorukaiset ja neidot, vanhat ja nuoret! Kertosäe

Ylistäkööt nämä kaikki Herran nimeä,
sillä hänen nimensä yksin on ylhäinen,
hänen mahtinsa ulottuu yli taivaan ja maan. Kertosäe

Herra on antanut kansalleen uuden voiman.
Häntä ylistävät kaikki hänen palvelijansa,
Israelin kansa, joka saa olla lähellä häntä. Kertosäe

Halleluja (Joh. 14:16)

Halleluja. Halleluja.
Minä käännyn Isän puoleen,
ja hän antaa teille toisen Puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti.
Halleluja.

Evankeliumi (Joh. 16:12-15)

Totuuden Henki johtaa teidät tuntemaan koko totuuden.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Kaikki, mikä on Isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Iltamessu seuraavasta juhlapyhästä.

30.5.2019 to Herran taivaaseenastuminen – helatorstai, juhlapyhä, velvoittava

Toinen lukukappale voidaan vaihtoehtoisesti valita vuoden A kirjasta (Ef. 1:17-23).

Ensimmäinen lukukappale (Ap.t. 1:1-11)

He näkivät, kuinka hänet otettiin ylös.

Luemme Apostolien teoista.

Edellisessä kirjassani, hyvä Teofilos, kerroin kaikesta siitä, mitä Jeesus teki ja mitä hän opetti, alusta alkaen aina siihen päivään saakka, jona hän Pyhän Hengen kautta antoi valitsemilleen apostoleille käskynsä, ennen kuin hänet otettiin taivaaseen. Heille hän myös monin kiistattomin todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille neljänkymmenen päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta. Ollessaan heidän kanssaan aterialla Jeesus sanoi: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää.”

Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä: ”Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen?” Hän vastasi: ”Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.”

Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat: ”Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 47:2-3, 6-7, 8-9. – 6)

Kertosäe:         Jumala astuu ylös riemun kaikuessa, Herra pasuunoiden soidessa.

tai:                    Halleluja.

Taputtakaa käsiänne, kaikki kansat,
kohottakaa riemuhuuto Jumalalle!
Herra on Korkein, pelätkää häntä!
Hän on suuri, koko maailman kuningas. Kertosäe

Jumala astuu ylös riemun kaikuessa,
Herra pasuunoiden soidessa.
Ylistäkää Jumalaa, ylistäkää,
ylistäkää kuningastamme, ylistäkää! Kertosäe

Jumala on koko maailman kuningas.
Laulakaa hänelle psalmi.
Jumala on kansojen kuningas,
Jumala istuu pyhällä istuimellaan. Kertosäe

Toinen lukukappale (Hepr. 9:24-28, 10:19-23)

Kristus meni itse taivaaseen.

Luemme Kirjeestä heprealaisille.

Kristus ei mennyt ihmiskäsin tehtyyn pyhäkköön, joka on vain todellisen pyhäkön kuva, vaan itse taivaaseen ilmestyäkseen Jumalan eteen meidän hyväksemme. Eikä hän mennyt uhratakseen itseään toistuvasti, niin kuin tavallinen ylipappi kerran vuodessa vie kaikkeinpyhimpään verta, joka ei ole hänen omaansa. Muutoinhan Kristuksen olisi pitänyt kärsiä kuolema monet kerrat maailman luomisesta lähtien. Hän on kuitenkin ilmestynyt vain kerran, nyt aikojen lopulla, hävittääkseen synnin uhrillaan. Jokaisen ihmisen osana on kerran kuolla ja sitten joutua tuomiolle. Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois monien synnit, ja hän ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden vaan pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat.

Veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkeinpyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä ja näin avannut meille uuden, elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon ‒ hänen ruumiinsa ‒ kautta. Meillä on suuri ylipappi, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko huone. Astukaamme sen tähden Jumalan eteen vilpittömin sydämin ja varmoina uskossamme, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme horjumatta toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja (Matt. 28:19a, 20b)

Halleluja. Halleluja.
Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, sanoo Herra.
Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 24:46-53)

Siunatessaan hän erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamista. Te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä Isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta.”

Jeesus vei opetuslapset ulos kaupungista, lähelle Betaniaa, ja siellä hän kohotti kätensä ja siunasi heidät. Siunatessaan hän erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen. He kumartuivat maahan asti ja osoittivat hänelle kunnioitustaan, ja sitten he riemua täynnä palasivat Jerusalemiin. He olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

31.5.2019 pe Neitsyt Marian käynti Elisabetin luona, juhla

Ensimmäinen lukukappale (Sef. 3:14-18)

Herra, Israelin kuningas, on keskelläsi.

Luemme profeetta Sefanjan kirjasta.

Iloitse, tytär Siion, huuda riemusta, Israel! Juhli ja laula täysin sydämin, tytär Jerusalem! Herra ottaa pois tuomiosi ja karkottaa vihollisesi. Herra, Israelin kuningas, on keskelläsi, sinun ei tarvitse pelätä mitään pahaa. Sinä päivänä sanotaan Jerusalemille: ”Älä pelkää, Siion, älä anna kättesi hervota! Herra, Jumalasi, on sinun kanssasi, hän on voimallinen, hän pelastaa. Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta.” Minä, Herra, tuon takaisin ne, jotka murehtivat kaukana sieltä, missä kansani kokoontuu. Minä otan pois sinun päältäsi häpeän kuorman.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

tai:

Ensimmäinen lukukappale (Room. 12:9-16b)

Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä roomalaisille.

Veljet, olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä Hengen tuli, palvelkaa Herraa. Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta. Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Jes. 12:2-3, 4bcd, 5-6. ‒ 6b)

Kertosäe:            Suuri on Israelin Pyhä, joka on teidän keskellänne.

Jumala on minun pelastajani.
Minä luotan häneen, en pelkää,
sillä Herra on minun väkeni ja voimani, hän pelasti minut.
Te saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Kertosäe

Kiittäkää Herraa,
julistakaa hänen nimensä kunniaa!
Kertokaa kansoille hänen suuret tekonsa,
julistakaa, että hänen nimensä on ylhäinen. Kertosäe

Laulakaa ylistystä Herralle, valtaisat ovat hänen tekonsa!
Levitköön tieto niistä yli maanpiirin.
Huutakaa ja riemuitkaa, te Siionin asukkaat!
Suuri on Israelin Pyhä, hän, joka on teidän keskellänne. Kertosäe

Halleluja (vrt. Luuk. 1:45)

Halleluja. Halleluja.
Autuas olet sinä, Neitsyt Maria, joka uskoit,
sillä Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä!
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 1:39-56)

Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni?

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Niinä päivinä Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin. Hän meni Sakariaan taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi Pyhällä Hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi: ”Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä! Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni? Samalla hetkellä kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autuas sinä, joka uskoit! Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä!”

Silloin Maria sanoi: ”Minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni riemuitsee Jumalasta, Vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä, polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja, hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista, hän on muistanut kansaansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen, ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut.”

Maria viipyi Elisabetin luona noin kolme kuukautta ja palasi sitten kotiinsa.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

1.6.2019 la pyhä Justinus marttyyri, muistopäivä

Ensimmäinen lukukappale (Ap.t. 18:23-28)

Apollo osoitti kirjoituksiin vedoten, että Jeesus on Kristus.

Luemme Apostolien teoista.

Viivyttyään Antiokiassa jonkin aikaa Paavali lähti taas matkaan, vaelsi Galatian ja edelleen Frygian halki ja rohkaisi kaikkialla opetuslapsia. Efesokseen tuli Apollos, Aleksandriassa syntynyt juutalainen, joka oli etevä puhuja ja tunsi kirjoitukset perin pohjin. Hänelle oli opetettu Herran tie, ja pyhää intoa hehkuen hän julisti sanaa ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta hän tunsi vain Johanneksen kasteen. Apollos alkoi rohkeasti puhua synagogassa. Kuultuaan hänen julistustaan Priscilla ja Aquila ottivat hänet huostaansa ja perehdyttivät hänet tarkemmin Jumalan tiehen. Kun Apollos sitten halusi lähteä Akhaiaan, veljet kannustivat häntä ja kirjoittivat opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet suopeasti vastaan. Akhaiaan saavuttuaan hän Jumalan armosta oli suureksi avuksi uskoville. Kaikkien kuullen hän vakuuttavasti kumosi juutalaisten väitteet ja osoitti kirjoituksiin vedoten, että Jeesus on Kristus.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 47:2-3, 8-9, 10. ‒ 8a)

Kertosäe:                            Jumala on koko maailman kuningas.

tai:                                       Halleluja.

Taputtakaa käsiänne, kaikki kansat,
kohottakaa riemuhuuto Jumalalle!
Herra on Korkein, pelätkää häntä!
Hän on suuri, koko maailman kuningas. Kertosäe

Jumala on koko maailman kuningas.
Laulakaa hänelle psalmi.
Jumala on kansojen kuningas,
hän istuu pyhällä istuimellaan. Kertosäe

Kansojen ruhtinaat kokoontuvat
Abrahamin Jumalan kansaksi,
sillä Jumalan vallassa ovat maan mahtavat,
hän on kaikkein korkein. Kertosäe

Halleluja (Joh. 16:28)

Halleluja. Halleluja.
Isän luota minä olen lähtenyt ja tullut tähän maailmaan;
nyt minä jätän maailman ja menen takaisin Isän luo.
Halleluja.

Evankeliumi (Joh. 16:23b-28)

Isä rakastaa teitä, koska te olette rakastaneet minua ja uskoneet.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Totisesti, totisesti: mitä ikinä te pyydätte Isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen.

Olen puhunut tästä teille vertauksin. Tulee aika, jolloin en enää käytä vertauksia vaan kerron teille avoimesti kaiken Isästä. Sinä päivänä te esitätte pyyntönne minun nimessäni, enkä minä enää sano, että käännyn Isän puoleen teitä auttaakseni. Rakastaahan Isä itse teitä, koska te olette rakastaneet minua ja uskoneet, että olen tullut Jumalan luota. Isän luota minä olen lähtenyt ja tullut tähän maailmaan, ja nyt minä jätän maailman ja menen takaisin Isän luo.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Iltamessu seuraavasta sunnuntaista.

2.6.2019 Pääsiäisen 7. sunnuntai – vuosi C

Ensimmäinen lukukappale (Ap.t. 7:55-60)

Minä näen Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella.

Luemme Apostolien teoista.

Niinä päivinä Stefanos Pyhää Henkeä täynnä nosti katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella. Hän sanoi: ”Taivaat ovat avoinna minun silmieni edessä, ja Ihmisen Poika seisoo Jumalan oikealla puolella!”

Silloin he alkoivat huutaa suureen ääneen, tukkivat korvansa ja ryntäsivät yhtenä miehenä hänen kimppuunsa. He raahasivat hänet ulos kaupungista kivittääkseen hänet, ja todistajat jättivät viittansa Saul-nimisen nuoren miehen huostaan. Kun he kivittivät Stefanosta, tämä rukoili Herraa ja sanoi: ”Herra Jeesus, ota vastaan minun henkeni.” Hän vaipui polvilleen ja huusi kovalla äänellä: ”Herra, älä vaadi heitä tilille tästä synnistä!” Sen sanottuaan hän nukkui pois.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 97:1+2b, 6+7c, 9. ‒ 1a+9a)

Kertosäe:                 Herra on kuningas, hän on Korkein, maailman valtias.

tai:                            Halleluja.

Herra on kuningas!
Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat!
Hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Kertosäe

Taivaat julistavat hänen vanhurskauttaan,
kaikki kansat näkevät hänen kunniansa.
Herran edessä kumartuvat maahan kaikki jumalat. Kertosäe

Herra, sinä olet Korkein,
maailman valtias,
kaikkia jumalia korkeampi. Kertosäe

Toinen lukukappale (Ilm. 22:12-14, 16-17, 20)

Tule, Herra Jeesus!

Luemme Ilmestyskirjasta.

Minä, Johannes, kuulin kuinka ääni sanoi minulle: ”Minä tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle palkan, maksan kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa: he pääsevät syömään elämän puusta ja saavat mennä porteista sisälle kaupunkiin. Minä, Jeesus, olen lähettänyt enkelin luoksenne, jotta seurakunnat saisivat tämän todistuksen. Minä olen Daavidin juuriverso ja suku, kirkas aamutähti.”

Henki ja morsian sanovat: ”Tule!” Joka tämän kuulee, sanokoon: ”Tule!” Joka on janoissaan, tulkoon. Joka haluaa, saa lahjaksi elämän vettä. Hän, joka todistaa tämän, sanoo: ”Tämä on tosi, minä tulen pian.” Aamen. Tule, Herra Jeesus!

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja (vrt. Joh. 14:18)

Halleluja. Halleluja.
En minä jätä teitä orvoiksi, sanoo Herra.
Minä tulen luoksenne, ja teidän sydämenne iloitsee.
Halleluja.

Evankeliumi (Joh. 17:20-26)

Olkoot he täydellisesti yhtä.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus nosti katseensa kohti taivasta ja rukoili sanoen: ”Pyhä Isä, minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.

Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua.

Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä missä minä olen. Siellä he näkevät minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista. Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen, ja nämä, jotka ovat tässä, ovat tulleet tietämään, että sinä olet lähettänyt minut. Minä olen opettanut heidät tuntemaan sinun nimesi ja opetan yhä, jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota sinä olet minulle osoittanut, ja jotta minä näin pysyisin heissä.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.