Lukukappaleet 3.11.2019 alkavalle viikolle3.11.2019 kaikkien pyhien juhla – pyhäinpäivä, juhlapyhä

Ensimmäinen lukukappale (Ilm. 7:2-4, 9-14)

Näin suuren kansanjoukon, jota kukaan ei kyennyt laskemaan: ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä.

Luemme Ilmestyskirjasta.

Minä, Johannes, näin vielä yhden enkelin, joka nousi idästä kantaen elävän Jumalan sinettiä. Hän huusi kovalla äänellä noille neljälle enkelille, joille oli annettu valta hävittää maata ja merta: ”Älkää hävittäkö maata, älkää merta älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden otsaan.” Minä kuulin myös sinetillä merkittävien määrän. Sinetin sai sataneljäkymmentäneljätuhatta, ja heitä oli kaikista Israelin heimoista.         

Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa ja huusivat kovalla äänellä: ”Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän, joka istuu valtaistuimella, hän ja Karitsa!” Kaikki enkelit seisoivat valtaistuimen, vanhinten ja neljän olennon ympärillä, ja he heittäytyivät kasvoilleen valtaistuimen eteen ja osoittivat Jumalalle kunnioitustaan sanoen: ”Aamen. Ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, valta ja voima meidän Jumalallemme aina ja ikuisesti! Aamen.”

Yksi vanhimmista kysyi minulta: ”Keitä nämä valkeavaatteiset ovat? Mistä he ovat tulleet?” Minä vastasin: ”Herra, sinä sen tiedät.” Hän sanoi minulle: ”Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 24:1-2, 3-4ab, 5-6. – vrt. 6)

Kertosäe:                           Tässä on kansa, joka etsii kasvojasi, Herra.

Herran on maa ja kaikki mitä siinä on,
maanpiiri ja ne jotka siinä asuvat.
Hän on sen perustanut merien päälle,
kiinnittänyt lujasti virtojen ylle. Kertosäe

Kuka saa nousta Herran vuorelle,
kuka astua pyhään paikkaan?
Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän,
joka ei valheellisesti vetoa Herraan. Kertosäe

Hän saa siunauksen Herralta,
vanhurskauden pelastuksensa Jumalalta.
Tässä me olemme, kansa joka pyrkii luoksesi,
joka etsii kasvojasi, Jaakobin Jumala! Kertosäe

Toinen lukukappale (1. Joh. 3:1-3)

Me saamme nähdä Jumalan sellaisena kuin hän on.

Luemme apostoli Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä.

Rakkaani, katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään. Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas ja pyhä.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja (Matt. 11:28)

Halleluja. Halleluja.
Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.
Minä annan teille levon, sanoo Herra.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 5:1-12a)

Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan, nähdessään kansanjoukot, Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui, ja opetuslapset tulivat hänen luokseen. Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin:

”Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.
Autuaita murheelliset: he saavat lohdutuksen.

Autuaita kärsivälliset: he perivät maan.
Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan.
Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät armahdetaan.
Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan.
Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen.
Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan: heidän on taivasten valtakunta.

Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

4.11.2019 ma pyhä Carlo Borromeo, piispa, muistopäivä

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (Room. 11:29-36)

Jumala on tehnyt kaikki tottelemattomuuden vangeiksi, jotta hän voisi antaa kaikille armahduksen.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä roomalaisille.

Veljet, Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua. Te olitte ennen tottelemattomia Jumalaa kohtaan, mutta noiden toisten tottelemattomuuden vuoksi Jumala on nyt armahtanut teidät. Samalla tavoin he ovat nyt olleet tottelemattomia, jotta myös heidät armahdettaisiin, kun te olette saaneet armahduksen. Jumala on näet tehnyt kaikki tottelemattomuuden vangeiksi, jotta hän voisi antaa kaikille armahduksen.

Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä! Kuka voi tuntea Herran ajatukset, kuka pystyy neuvomaan häntä? Kuka on antanut hänelle jotakin, mikä hänen olisi maksettava takaisin? Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänen on kunnia ikuisesti. Aamen.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 69:30-31, 33-34, 36-37. – vrt. 14bc)

Kertosäe:                      Herra, vastaa minulle suuressa hyvyydessäsi.

Minä olen kurja ja kipua täynnä,
mutta sinä, Jumala, autat minut turvaan.
Minä ylistän lauluin Jumalan nimeä,
kunnioitan sitä kiitoksin. Kertosäe

Nöyrät näkevät tämän ja iloitsevat,
niiden sydän virvoittuu, jotka etsivät Jumalaa,
sillä Herra kuulee köyhien rukouksen
eikä hylkää omiaan, jotka ovat vankeudessa. Kertosäe

Jumala pelastaa Siionin ja rakentaa Juudan kaupungit.
Hänen kansansa saa asua siellä, se ottaa maan omakseen.
Hänen palvelijoittensa jälkeläiset perivät sen,
ja ne, jotka rakastavat hänen nimeään, saavat asua siellä. Kertosäe

Halleluja (Joh. 8:31b-32a)

Halleluja. Halleluja.
Jos te pysytte minun sanassani, te olette todella opetuslapsiani, sanoo Herra.
Te opitte tuntemaan totuuden.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 14:12-14)

Älä kutsu ystäviäsi, vaan köyhiä ja raajarikkoja.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi fariseusten johtomiehelle, joka oli kutsunut hänet kotiinsa aterialle: ”Kun järjestät päivälliset tai illalliset, älä kutsu ystäviäsi, älä veljiäsi, sukulaisiasi äläkä rikkaita naapureita. Hehän saattavat vuorostaan kutsua sinut, ja näin sinä saat kaikesta palkan. Ei ‒ kun sinä järjestät pidot, kutsu köyhiä ja raajarikkoja, rampoja ja sokeita. Autuas olet, kun aika tulee, sillä he eivät pysty palkitsemaan sinua. Sinä saat palkkasi silloin, kun vanhurskaat herätetään kuolleista.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

5.11.2019 ti arkipäivän messu

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (Room. 12:5-16a)

Olemme kukin toistemme jäseniä.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä roomalaisille.

Veljet, me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin.

Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä Hengen tuli, palvelkaa Herraa. Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta. Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 131:1, 2, 3)

Kertosäe:                      Varjele sieluni rauhassa sinun luonasi, Herra.

Herra, sydämeni ei ole korskea
eivätkä silmäni ylpeät.
Minä en ole tavoitellut suuria,
en pyrkinyt liian korkealle. Kertosäe

Ei, olen löytänyt rauhan,
sieluni on tyyni.
Niin kuin kylläinen lapsi lepää äitinsä sylissä,
niin on minun sieluni levollinen. Kertosäe

Israel, pane toivosi Herraan
nyt ja aina! Kertosäe

Halleluja (Matt. 11:28)

Halleluja. Halleluja.
Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.
Minä annan teille levon, sanoo Herra.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 14:15-24)

Mene maanteille ja kylien kujille ja vaadi ihmisiä tulemaan, jotta taloni täyttyisi. 

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan muuan pöytävieras sanoi Jeesukselle: ”Autuas se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa.”

Jeesus vastasi näin: ”Eräs mies järjesti suuret pidot ja oli kutsunut paljon vieraita. Kun pitojen oli määrä alkaa, hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille: ’Tulkaa, kaikki on jo valmiina.’ Mutta yksi toisensa jälkeen nämä alkoivat esittää verukkeita. ’Olen ostanut pellon’, sanoi yksi, ’minun täytyy mennä katsomaan sitä. Suothan anteeksi, etten pääse tulemaan.’ ’Ostin viisi härkäparia’, sanoi toinen, ’ja olen lähdössä kokeilemaan niitä. Suothan anteeksi, etten pääse tulemaan.’ Kolmas sanoi: ’Olen juuri mennyt naimisiin enkä siksi voi tulla.’

Palvelija palasi ja kertoi tämän herralleen. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalle: ’Mene kiireesti kaupungin kaduille ja toreille ja tuo tänne köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat.’ Palvelija tuli sanomaan: ’Herra, olen tehnyt niin kuin käskit, mutta vielä on tilaa.’ Silloin herra sanoi: ’Mene maanteille ja kylien kujille ja vaadi ihmisiä tulemaan, jotta taloni täyttyisi. Ja siitä voitte olla varmat, että yksikään noista, jotka minä kutsuin, ei pääse minun pitopöytääni!'”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

6.11.2019 ke arkipäivän messu

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (Room. 13:8-10)

Rakkaus on lain täyttymys.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä roomalaisille.

Veljet, älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain. Käskyt ”Älä tee aviorikosta”, ”Älä tapa”, ”Älä varasta”, ”Älä himoitse”, samoin kaikki muutkin, voidaan koota tähän sanaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Näin rakkaus on lain täyttymys.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 112:1-2, 4-5, 9. – 5a)

Kertosäe:        Hyvin käy sen, joka on armelias ja lainaa omastaan muille.

Hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa
ja rakastaa Herran käskyjä.
Hänen jälkeläisistään tulee maan mahtavia,
polvi polvelta saavat oikeamieliset siunauksen. Kertosäe

Pimeydessäkin koittaa oikeamieliselle valo.
Vanhurskas on anteeksiantava ja laupias.
Hyvin käy sen, joka on armelias ja lainaa omastaan muille,
sen, joka aina toimii oikeuden mukaan. Kertosäe

Hän antaa avokätisesti köyhille,
hänen vanhurskautensa pysyy ikuisesti,
hänen sarvensa kohoaa kunniassa. Kertosäe

Halleluja (1. Piet. 4:14)

Halleluja. Halleluja.
Kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te olette autuaat,
sillä teidän yllänne on Jumalan henki.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 14:25-33)

Joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, ei voi olla minun opetuslapseni.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesuksen mukana kulki suuri joukko ihmisiä. Hän kääntyi ja sanoi heille: ”Jos joku tulee minun luokseni mutta ei vihaa isäänsä ja äitiään, vaimoaan ja lapsiaan, veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsä, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Joka ei kanna ristiään ja kulje minun jäljessäni, ei voi olla minun opetuslapseni. Jos joku teistä aikoo rakentaa tornin, niin kai hän ensin istuutuu arvioimaan kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi. Muuten voi käydä niin, että hän laskee perustuksen mutta joutuu jättämään työn kesken. Silloin kaikki, jotka tämän näkevät, alkavat pilkata häntä: ’On siinäkin mies! Alkoi rakentaa, mutta kesken se jäi.’

Tai jos kuningas on lähdössä taisteluun toista kuningasta vastaan, niin kai hän ensin istuutuu harkitsemaan, pystyykö hän kymmenellätuhannella miehellä kohtaamaan vihollisen, joka on tulossa kahdenkymmenentuhannen miehen voimalla. Ellei hän siihen pysty, hän lähettää rauhanneuvottelijoita, kun vihollinen on vielä kaukana.

Tietäkää siis: yksikään teistä ei voi olla minun opetuslapseni, ellei hän luovu kaikesta, mitä hänellä on.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

7.11.2019 to arkipäivän messu

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (Room. 14:7-12)

Elämmepä tai kuolemme, me kuulumme Herralle.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä roomalaisille.

Veljet, kukaan meistä ei elä itseään varten eikä kukaan kuole itseään varten. Jos elämme, elämme Herran omina, ja jos kuolemme, kuolemme Herran omina. Elämmepä siis tai kuolemme, me kuulumme Herralle. Juuri sitä vartenhan Kristus kuoli ja heräsi elämään, että hän olisi niin kuolleiden kuin elävienkin Herra. Kuinka sinä voit tuomita veljesi? Tai sinä toinen, kuinka voit halveksia veljeäsi? Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen. Onhan kirjoitettu: ”Niin totta kuin elän, sanoo Herra, jokainen polvi on notkistuva minun edessäni ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa.” Jokainen meistä joutuu tekemään Jumalalle tilin itsestään.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 27:1, 4, 13-14. – 13)

Kertosäe:            Minä uskon, että saan nähdä Herran hyvyyden elävien maassa.

Herra on minun valoni ja pelastukseni,
ketä minä pelkäisin?
Herra on minun elämäni turva,
ketä siis säikkyisin? Kertosäe

Yhtä minä pyydän Herralta, yhtä ainoaa minä toivon:
että saisin asua Herran temppelissä kaikki elämäni päivät!
Saisin katsella Herran ihanuutta hänen pyhäkössään
ja odottaa, että hän vastaa minulle. Kertosäe

Minä uskon, että saan nähdä Herran hyvyyden
elävien maassa.
Luota Herraan!
Ole luja, pysy rohkeana. Luota Herraan! Kertosäe

Halleluja (Matt. 11:28)

Halleluja. Halleluja.
Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.
Minä annan teille levon, sanoo Herra.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 15:1-10)

Taivaassa iloitaan yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Fariseukset ja lainopettajat sanoivat paheksuen: ”Tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan.” Silloin Jeesus esitti heille vertauksen:

”Jos jollakin teistä on sata lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne yhdeksänkymmentäyhdeksän, lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen, ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille: ’Iloitkaa kanssani! Minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa.’ Minä sanon teille: näin on taivaassakin. Yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä vanhurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa.

Tai jos naisella on kymmenen hopearahaa ja hän kadottaa niistä yhden, niin totta kai hän sytyttää lampun, lakaisee huoneen ja etsii tarkoin, kunnes löytää sen. Ja rahan löydettyään hän kutsuu ystävättärensä ja naapurin naiset ja sanoo: ’Iloitkaa kanssani! Minä löysin rahan, jonka olin kadottanut.’ Yhtä lailla, sen sanon teille, iloitsevat Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

8.11.2019 pe arkipäivän messu

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (Room. 15:14-21)

Olen Kristuksen Jeesuksen palvelija kansojen keskuudessa, jotta kansoista tulisi Jumalalle mieluinen uhri.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä roomalaisille.

Veljet, olen toki varma siitä, että teillä jo on runsaasti hyvää tahtoa ja kaikkea tietoa ja että pystytte itsekin neuvomaan toisianne. Silti olen kirjoittanut teille paikoitellen rohkeastikin muistuttaakseni teitä eräistä asioista. Olen tehnyt näin, koska Jumala on armossaan kutsunut minut Kristuksen Jeesuksen palvelijaksi kansojen keskuuteen, toimittamaan Jumalan evankeliumin pyhää pappispalvelua, jotta maailman kansoista tulisi Jumalalle mieluinen, Pyhän Hengen pyhittämä uhri. Kristuksen Jeesuksen kunniaksi kerron siitä, mitä olen saanut aikaan palvellessani Jumalaa. En näet rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus on minun kauttani tehnyt saattaakseen maailman kansat kuuliaisiksi, puheiden ja tekojen, tunnustöiden ja ihmeiden avulla, Jumalan Hengen voimalla. Näin olen vienyt päätökseen Kristuksen evankeliumin julistamisen kiertäen kaikkialla Jerusalemista aina Illyriaan saakka. Olen kuitenkin pitänyt kunnia-asianani olla julistamatta evankeliumia niillä seuduilla, joilla Kristuksen nimi jo tunnetaan, jotta en rakentaisi toisen laskemalle perustukselle. Toimin niin kuin on kirjoitettu: ”Ne, joille ei ole kerrottu hänestä, tulevat näkemään, ne, jotka eivät ole kuulleet, tulevat ymmärtämään.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 98:1, 2-3ab, 3cd-4. – vrt. 2b)

Kertosäe:                      Herra ilmoitti pelastuksensa kansojen nähden.

Laulakaa Herralle uusi laulu!
Hän on tehnyt ihmeellisiä tekoja.
Hänen oikea kätensä, hänen pyhä käsivartensa
on tuonut voiton. Kertosäe

Herra on tehnyt tunnetuksi pelastuksensa,
hän ilmoitti vanhurskautensa kansojen nähden.
Hän muisti laupeutensa ja uskollisuutensa
Israelin kansaa kohtaan. Kertosäe

Kaikki maan ääret ovat nähneet
meidän Jumalamme pelastuksen.
Maa, kohota Herralle riemuhuuto!
Iloitkaa ja riemuitkaa, laulakaa ja soittakaa! Kertosäe

Halleluja (1. Joh. 2:5)

Halleluja. Halleluja.
Siinä, joka noudattaa Kristuksen sanaa,
Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 16:1-8)

Tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että taloudenhoitaja tuhlasi hänen omaisuuttaan. Hän kutsui tämän luokseen ja sanoi: ’Mitä minä sinusta kuulen! Tee tili toimistasi, minun talouttani sinä et enää hoida.’ Mies mietti: ’Mitä minä nyt teen? Isäntä panee minut pois taloudenhoitajan toimesta. Kaivaa en jaksa, kerjätä en kehtaa. ‒ Nytpä tiedän! Järjestän niin, että toiset ottavat minut taloonsa, kun joudun lähtemään työpaikastani.’ Hän kutsui isäntänsä velalliset vuoron perään luokseen. ’Paljonko olet velkaa isännälleni?’ hän kysyi ensimmäiseltä. ’Sata astiaa öljyä’, tämä vastasi. Taloudenhoitaja sanoi: ’Tässä on velkakirjasi, istu ja merkitse äkkiä viisikymmentä.’ Sitten hän kysyi toiselta: ’Entä sinä, paljonko sinä olet velkaa?’ Tämä vastasi: ’Sata tynnyriä vehnää.’ Taloudenhoitaja sanoi: ’Tässä on velkakirjasi, merkitse kahdeksankymmentä.'”

Ja Herra kehui epärehellisen taloudenhoitajan viisautta. Hän sanoi: ”Tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset.” 

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

9.11.2019 la Lateraanikirkon vihkiminen, juhla

Ensimmäinen lukukappale (Hes. 47:1-2, 8-9, 12)

Minä näin veden virtaavan temppelistä, ja kaikki, joihin tämä vesi ulottui, pelastuivat (vrt. antifoni ”Vidi aquam”).

Luemme profeetta Hesekielin kirjasta.

Niinä päivinä mies vei minut temppelin ovelle, ja minä näin, että perustuksen alta kumpusi vettä itään päin ‒ julkisivuhan oli itään – ja vesi juoksi temppelin oikean puolen alta, alttarin eteläpuolitse. Mies vei minut sitten pohjoisportin kautta ulos ja edelleen ulkomuurin kulman ympäri portille, joka on itään päin, ja minä näin, että vesi virtasi oikealta puolelta.

Mies sanoi minulle: ”Nämä vedet virtaavat maan itäosiin ja juoksevat siellä alas Jordanin laaksoon ja edelleen Itäiseenmereen, jonka suolaisen veden ne muuttavat makeaksi. Ja missä ikinä nämä vedet virtaavat, siellä kaikki elolliset, kaikki, jotka liikkuvat, virkoavat elämään. Myös kaloja on suuret määrät, sillä kaikkialla, minne tulee, tämä virta muuttaa veden makeaksi. Minne vain se tulee, siellä kaikki virkoaa elämään. Pitkin virran molempia rantoja kasvaa kaikenlaisia hedelmäpuita. Niistä eivät lehdet lakastu eivätkä hedelmät lopu: joka kuukausi ne antavat uuden sadon, sillä niitä ruokkii virta, joka saa alkunsa pyhästä paikasta. Niiden hedelmiä käytetään ruoaksi ja niiden lehtiä lääkkeeksi.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

tai:

 (1. Kor. 3:9c-11, 16-17)

Te olette Jumalan temppeli.

Luemme apostoli Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille.

Veljet, te olette Jumalan rakennus. Jumalalta saamani armon mukaan olen taitavan rakentajan tavoin laskenut perustuksen, jolle joku toinen rakentaa. Mutta kukin katsokoon, miten rakentaa. Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala saattaa turmioon hänet. Jumalan temppeli on pyhä, ja tämä temppeli olette te.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 46:2-3, 5-6, 8-9. – vrt. 5)

Kertosäe:                      Virta ilahduttaa Jumalan kaupunkia, Korkeimman pyhiä asuinsijoja.

Jumala on turvamme ja linnamme,
auttajamme hädän hetkellä.
Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyy,
vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyksiin. Kertosäe

Virta ja kaikki sen haarat ilahduttavat Jumalan kaupunkia,
Korkeimman pyhiä asuinsijoja.
Jumala on kaupunkinsa keskellä, kaupunki ei järky.
Hän auttaa sitä, kun aamu valkenee. Kertosäe

Herra Sebaot on kanssamme,
Jaakobin Jumala on turvamme.
Tulkaa ja katsokaa Herran tekoja,
hänen voimansa herättää pelkoa kaikkialla. Kertosäe

Halleluja (2. Aikak. 7:16)

Halleluja. Halleluja.
Minä olen valinnut ja pyhittänyt tämän temppelin, sanoo Herra,
ja tehnyt siitä nimelleni ikuisen asuinsijan.
Halleluja.

Evankeliumi (Joh. 2:13-22)

Jeesus tarkoitti temppelillä omaa ruumistaan.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan.

Juutalaisten pääsiäisjuhla oli tulossa, ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Hän näki temppelissä kauppiaita, jotka myivät härkiä, lampaita ja kyyhkysiä. Siellä istui myös rahanvaihtajia. Jeesus teki nuoranpätkistä ruoskan ja ajoi heidät kaikki temppelistä lampaineen ja härkineen. Hän paiskasi vaihtajien rahat maahan ja kaatoi heidän pöytänsä. Kyyhkysten myyjille hän sanoi: ”Viekää lintunne pois! Älkää tehkö Isäni talosta markkinapaikkaa!” Silloin opetuslapset muistivat, mitä kirjoituksissa sanotaan: ”Kiivaus sinun temppelisi puolesta kuluttaa minut.”

Juutalaiset sanoivat Jeesukselle: ”Mikä oikeus sinulla on tehdä noin? Millä tunnusteolla todistat meille oikeutesi?” Jeesus vastasi: ”Hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan kolmessa päivässä.” Silloin juutalaiset sanoivat: ”Tätä temppeliä on rakennettu neljäkymmentäkuusi vuotta. Sinäkö pystyttäisit sen kolmessa päivässä?” Jeesus tarkoitti kuitenkin temppelillä omaa ruumistaan. Kun hän sitten oli noussut kuolleista, opetuslapset muistivat nämä hänen sanansa, ja he uskoivat kirjoituksiin ja siihen, mitä Jeesus oli puhunut.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Iltamessu seuraavasta sunnuntaista:

10.11.2019 Kirkkovuoden 32. sunnuntai – vuosi C

Ensimmäinen lukukappale (2. Makk. 7:1-2, 9-14)

Maailman kuningas herättää meidät uuteen, ikuiseen elämään.

Luemme Toisesta Makkabilaiskirjasta.

Niinä päivinä otettiin kiinni seitsemän veljestä ja heidän äitinsä, ja kuningas käski piestä heitä raipoilla ja nahkaruoskilla, jotta heidät saataisiin syömään laissa kiellettyä sianlihaa. Yksi veljeksistä ryhtyi silloin puhumaan kaikkien puolesta ja sanoi: ”Mitä sinä meitä kuulustelet? Me olemme valmiit kuolemaan. Mieluummin me kuolemme kuin rikomme isiemme lakeja.”

Henkitoreissaan toinen poika sanoi: ”Sinä pahuuden kätyri! Tämän elämän sinä meiltä riistät, mutta koko maailman kuningas herättää meidät uuteen, ikuiseen elämään, koska me kuolemme hänen lakiensa tähden.”

Sitten otettiin kolmas veli piinattavaksi. Kun miehet ryhtyivät leikkaamaan hänen kieltään, hän työnsi sen heti suusta, ojensi pelotta kätensä ja sanoi vakaalla äänellä: ”Taivaasta minä olen nämä saanut, ja Jumalan lakien tähden annan ne auliisti pois, koska toivon saavani ne häneltä jälleen takaisin.” Tuskat eivät merkinneet nuorukaiselle mitään, ja kuningas ja tämän seuralaiset hämmästyivät hänen rohkeuttaan.

Nuorukaisen kuoltua miehet häpäisivät ja kiduttivat samalla tavoin neljättä veljestä. Kuoleman lähetessä hän sanoi: ”Hyvä näin, että kuollessani ihmisten tappamana voin luottaa siihen, että Jumala herättää minut kuolleista. Sinulla ei tule olemaan ylösnousemusta eikä uutta elämää.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 17:1, 5-6, 8+15. ‒ 15b)

Kertosäe:                      Kun herään unesta, sinun läsnäolosi ravitsee minut.

Herra, kuule minua, minä etsin oikeutta!
Kuule minun avunhuutoni,
ota vastaan rukoukseni.
Minä puhun sinulle vilpittömin huulin. Kertosäe

Sinun poluillasi minä olen pysynyt,
jalkani eivät ole horjahtaneet sinun tieltäsi pois.
Minä huudan sinua avuksi, Jumala, ja sinä vastaat minulle.
Kuuntele minua, kuule, mitä puhun sinulle. Kertosäe

Varjele minua niin kuin silmäterääsi,
peitä minut siipiesi suojaan.
Minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa.
Kun herään unesta, sinun läsnäolosi ravitsee minut. Kertosäe

Toinen lukukappale (2. Tess. 2:16-3:5)

Herra antakoon teille aina voimaa hyviin tekoihin ja puheisiin.

Luemme apostoli Paavalin toisesta kirjeestä tessalonikalaisille.

Veljet, itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja on armossaan antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, rohkaiskoot sydäntänne ja antakoot teille aina voimaa hyviin tekoihin ja puheisiin.

Lopuksi vielä, veljet: rukoilkaa puolestamme, että Herran sana leviäisi nopeasti ja pääsisi muualla samaan kunniaan kuin teidän keskuudessanne. Rukoilkaa myös, että varjeltuisimme pahoilta ja kelvottomilta ihmisiltä; kaikkihan eivät usko. Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teitä pahalta. Herraan turvautuen me luotamme siihen, että te nyt ja vastedes toimitte niin kuin me käskemme. Herra ohjatkoon teidän sydämenne Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja (vrt. Ilm. 1:5a, 6b)

Halleluja. Halleluja.
Jeesus Kristus on esikoisena noussut kuolleista;
hänelle kunnia ja valta aina ja ikuisesti!
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 20:27-38)

Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesuksen luo tuli muutamia saddukeuksia, niitä, jotka kieltävät ylösnousemuksen. He esittivät hänelle kysymyksen: ”Opettaja, Mooses on säätänyt näin: ’Jos miehen veli kuolee ja tältä jää vaimo mutta ei lasta, miehen tulee ottaa veljensä vaimo ja hankkia jälkeläinen veljelleen.’ Oli seitsemän veljestä. Vanhin heistä otti vaimon ja kuoli lapsettomana. Silloin toinen otti hänet, sitten kolmas, ja vuorollaan kaikki seitsemän. Kaikki he kuolivat jättämättä jälkeensä lapsia. Lopuksi nainenkin kuoli. Kenen vaimo tämä nainen on oleva ylösnousemuksessa? Hänhän on ollut kaikkien seitsemän vaimona.”

Jeesus vastasi heille: ”Tässä maailmassa otetaan vaimo ja mennään vaimoksi. Mutta tulevassa maailmassa ne, jotka on katsottu ylösnousemuksen arvoisiksi, eivät enää mene naimisiin. He eivät enää voi kuolla, sillä he ovat enkelien kaltaisia. He ovat Jumalan lapsia, ylösnousemuksesta osallisia. Ja sen, että kuolleet nousevat ylös, on Mooseskin osoittanut kertomuksessa palavasta pensaasta. Hänhän sanoo, että Herra on Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Hänelle kaikki ovat eläviä.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

tai lyhyempi muoto:

(Luuk. 20:27, 34-38)

Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesuksen luo tuli muutamia saddukeuksia, niitä, jotka kieltävät ylösnousemuksen. He esittivät hänelle kysymyksen. Jeesus vastasi heille: ”Tässä maailmassa otetaan vaimo ja mennään vaimoksi. Mutta tulevassa maailmassa ne, jotka on katsottu ylösnousemuksen arvoisiksi, eivät enää mene naimisiin. He eivät enää voi kuolla, sillä he ovat enkelien kaltaisia. He ovat Jumalan lapsia, ylösnousemuksesta osallisia. Ja sen, että kuolleet nousevat ylös, on Mooseskin osoittanut kertomuksessa palavasta pensaasta. Hänhän sanoo, että Herra on Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Hänelle kaikki ovat eläviä.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.