Lukukappaleet 3.3.2019 alkavalle viikolle

3.3.2019 Kirkkovuoden 8. sunnuntai – vuosi C

Ensimmäinen lukukappale (Sir. 27:4-7)

Älä kiittele ketään, ennen kuin olet kuunnellut häntä.

Luemme Sirakin kirjasta.

Kun seulaa ravistetaan, roskat jäävät siihen, kun ihminen puhuu, roskapuhe erottuu. Savenvalajan astiat koettelee uuni, ihminen koetellaan puheidensa mukaan. Puu kantaa hedelmää hoidon mukaisesti, puhe ihmisen ajatusten mukaan. Älä kiittele ketään, ennen kuin olet kuunnellut häntä, sillä puheistaan ihminen punnitaan.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 92:2-3, 13-14, 15-16. – vrt. 2a)

Kertosäe:                      Hyvä on kiittää sinua, Herra.

Hyvä on kiittää Herraa,
laulaa ylistystä sinun nimellesi, Korkein.
Hyvä on aamulla kertoa armostasi
ja illalla uskollisuudestasi. Kertosäe

Vanhurskaat kukoistavat kuin palmupuu,
kasvavat korkealle kuin Libanonin setrit.
Heidät on istutettu Herran temppeliin,
he kukoistavat Jumalamme esipihoilla. Kertosäe

Vielä vanhoinakin he ovat voimissaan, versovat ja vihannoivat,
kertovat Herran oikeamielisyydestä.
Herra on minun turvakallioni,
hänessä ei vääryyttä ole. Kertosäe

Toinen lukukappale (1. Kor. 15:54-58)

Jumala antaa meille voiton Jeesuksen Kristuksen kautta.

Luemme apostoli Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille.

Veljet, kun katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen, silloin toteutuu kirjoitusten sana: ”Kuolema on nielty ja voitto saatu. Missä on voittosi, kuolema? Missä on pistimesi, kuolema?” Kuoleman pistin on synti, ja synnin voimana on laki. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!

Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja (Fil. 2:15d, 16a)

Halleluja. Halleluja.
Te loistatte kuin tähdet maailmassa,
kun pidätte esillä elämän sanaa.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 6:39-45)

Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus puhui opetuslapsilleen vertauksin: ”Miten sokea voisi taluttaa sokeaa? Molemmathan siinä putoavat kuoppaan. Ei oppilas ole opettajaansa etevämpi, mutta kyllin oppia saatuaan jokainen on opettajansa veroinen.

Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? Kuinka voit sanoa veljellesi: ’Annapa, veli, kun otan roskan silmästäsi’? Ethän sinä näe edes hirttä omassa silmässäsi. Sinä tekopyhä! Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä.

Yksikään hyvä puu ei tee kelvotonta hedelmää eikä yksikään kelvoton puu hyvää hedelmää. Hedelmästään jokainen puu tunnetaan. Eihän orjantappuroista koota viikunoita eikä piikkipensaasta poimita rypäleitä. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvyyden varastosta esiin hyvää, paha ihminen tuo pahuutensa varastosta esiin pahaa. Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

4.3.2019 ma arkipäivän messu, tai pyhä Kasimir

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (Sir. 17:24-29) 

Palaa Korkeimman luo, käännä selkäsi vääryydelle.

Luemme Sirakin kirjasta.

Se, joka katuu, saa palata Jumalan luokse, hän rohkaisee niitä, joiden toivo hiipuu. Käänny Herran puoleen, jätä syntinen elämä, rukoile häntä ja pyri eroon synneistäsi. Palaa Korkeimman luo, käännä selkäsi vääryydelle. Vihaa sydämesi pohjasta sitä, mitä Herra kammoksuu. Kuka ylistää Korkeinta tuonelassa? Eläviltä hän saa kiitoksensa. Ei kuollut kiitä, ei mikään eloton, Herraa ylistävät ne, jotka ovat elossa ja voimissaan. Kuinka suuri onkaan Herran laupeus, kuinka anteliaasti hän armahtaa ne, jotka palaavat hänen luokseen!

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 32:1-2, 5, 6, 7. – 11a)

Kertosäe:    Iloitkaa ja riemuitkaa Herrasta, te vanhurskaat!

Autuas se, jonka pahat teot on annettu anteeksi,
jonka synnit on pyyhitty pois.
Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään
ja jonka sydämessä ei ole vilppiä. Kertosäe

Minä tunnustin sinulle syntini,
en salannut pahoja tekojani.
Minä sanoin: ”Tunnustan syntini Herralle.”
Sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntieni taakan. Kertosäe

Rukoilkoot kaikki palvelijasi sinua
hädän hetkellä.
Vaikka suuret vedet tulvisivat,
ne eivät heihin ulotu. Kertosäe

Sinä olet minulle turvapaikka,
sinä varjelet minut vaarasta.
Riemuhuudot kajahtavat ympärilläni,
kun sinä autat ja pelastat. Kertosäe

Halleluja (2. Kor. 8:9)

Halleluja. Halleluja.
Jeesus Kristus oli rikas mutta tuli köyhäksi.
jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään.
Halleluja.

Evankeliumi (Mark. 10:17-27)

Myy kaikki, mitä sinulla on, ja seuraa minua.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Markuksen mukaan.

Siihen aikaan, kun Jeesus lähti jatkamaan matkaansa, muuan mies tuli juoksujalkaa, polvistui hänen eteensä ja kysyi: ”Hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän?” Jeesus vastasi hänelle: ”Miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Käskyt sinä tiedät: älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, älä riistä toiselta, kunnioita isääsi ja äitiäsi.”

”Opettaja, kaikkea tätä olen noudattanut nuoresta pitäen”, vastasi mies. Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä ja sanoi: ”Yksi sinulta puuttuu. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua.” Mies synkistyi näistä sanoista. Hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.

Jeesus kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa ja sanoi: ”Kuinka vaikea onkaan niiden, jotka paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan!” Opetuslapset hämmästelivät hänen sanojaan, mutta Jeesus jatkoi: ”Lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä. Helpompi on kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.” Opetuslapset olivat yhä enemmän ihmeissään ja kyselivät toisiltaan: ”Kuka sitten voi pelastua?” Jeesus katsoi heihin ja sanoi: ”Ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

5.3.2019 ti arkipäivän messu

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (Sir. 35:1-15)

Joka pitää käskyt, uhraa yhteysuhrin.

Luemme Sirakin kirjasta.

Joka noudattaa lakia, tuo runsaat uhrit. Joka pitää käskyt, uhraa yhteysuhrin, joka maksaa hyvän hyvällä, tuo parhaan ruokauhrin, joka antaa almun, antaa kiitosuhrin. Joka välttää pahaa, tekee Herran mielen mukaan, joka karttaa vääryyttä, saa syntinsä anteeksi. Älä kuitenkaan astu Herran eteen tyhjin käsin, sillä laissa on uhreista määräykset. Oikeamielisen uhri voitelee alttarin, sen rasvan tuoksu on Herralle mieluisa. Oikeamielisen antia Herra katsoo suopeasti, hänen uhrinsa ei jää unohduksiin. Kunnioita Herraa avokätisin uhrein, älä kitsastele, kun tuot uuden sadon antimia. Mitä annatkin, anna se iloisin mielin, myös kymmenyksesi maksa riemuiten. Anna Korkeimmalle niin kuin hän on antanut sinulle, anna auliisti kaikki, mitä sinulta liikenee. Herra pitää kyllä huolen takaisinmaksusta, seitsenkertaisesti hän korvaa sinulle kaiken. Älä tarjoa lahjuksia, ei hän ota niitä, älä luota väärin hankittuun uhrilahjaan. Herra on kaikkien tuomari, eikä hän suosi mahtavaa.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 50:5-6, 7-8, 14+23. – 23b)

Kertosäe:     Joka pysyy oikealla tiellä, saa nähdä, kuinka Jumala pelastaa.

”Kootkaa luokseni kaikki minun palvelijani,
jotka ovat uhrein tehneet kanssani liiton.”
Taivaat julistavat Jumalan vanhurskautta.
Hän on oikeuden Jumala. Kertosäe

”Kuule, kansani, mitä sinulle puhun,
kuule, Israel, mitä sinulta liitossani vaadin!
Minä olen Herra, sinun Jumalasi.
En nuhtele sinua uhriesi tähden,
sillä polttouhrisi ovat aina edessäni. Kertosäe

Anna Jumalalle uhriksi kiitos,
täytä lupauksesi Korkeimmalle.
Joka uhraa kiitosta, se kunnioittaa minua.
Joka pysyy oikealla tiellä, saa nähdä, kuinka Jumala pelastaa.” Kertosäe

Halleluja (vrt. Matt. 11:25)

Halleluja. Halleluja.
Ylistetty olet sinä, Isä, taivaan ja maan Herra,
sillä sinä ilmoitit valtakunnan salaisuudet lapsenmielisille.
Halleluja.

Evankeliumi (Mark. 10:28-31)

Te saatte satakertaisesti tässä maailmanajassa, tosin myös vainoa, ja tulevassa ajassa iankaikkisen elämän.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Markuksen mukaan.

Siihen aikaan Pietari sanoi Jeesukselle: ”Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua.” Jeesus vastasi: ”Totisesti: kuka ikinä minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, äidistään, isästään tai lapsistaan tai pelloistaan, hän saa satakertaisesti: nyt, tässä maailmanajassa, taloja, veljiä ja sisaria, äitejä ja lapsia ja peltoja ‒ tosin myös vainoa ‒ ja tulevassa ajassa hän saa iankaikkisen elämän. Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Paastonaika alkaa.

6.3.2019 tuhkakeskiviikko

Paasto- ja abstinenssipäivä.

Ensimmäinen lukukappale (Joel 2:12-18)

Repikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne.

Luemme profeetta Joelin kirjasta.

Nyt Herra sanoo: ”Kääntykää minun puoleeni, tehkää niin koko sydämestänne, paastotkaa, itkekää ja valittakaa. Repikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne.” Palatkaa Herran, Jumalanne, luo, sillä hän on anteeksiantava ja laupias, hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä on suuri. Hän voi muuttaa mielensä, peruuttaa määräämänsä rangaistuksen. Ehkä hän vielä leppyy ja siunaa jälleen sadon. Silloin voitte taas tuoda ruokauhrin ja juomauhrin Herralle, Jumalallenne.

Puhaltakaa torveen Siionissa, kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous! Kootkaa väki, pyhittäkää kansa, kutsukaa vanhukset, kootkaa lapset ja imeväiset. Lähteköön sulhanen morsiuskammiosta ja morsian häähuoneesta. Itkekää, papit, pyhäkön esipihalla, eteishallin ja alttarin välissä. Sanokaa, te Herran palvelijat: ”Katso, Herra, säälien kansasi puoleen. Älä anna sen joutua häväistäväksi, vieraitten kansojen hallittavaksi. Miksi saisivat kansat pilkaten sanoa: ’Missä on Israelin Jumala?'”

Silloin Herran rakkaus syttyi, hän armahti kansaansa ja maataan.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 51:3-4, 5-6a, 12-13, 14+17. ‒ vrt. 3)

Kertosäe:    Armahda meitä, Herra, sillä olemme syntiä tehneet.

Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi,
pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden.
Pese minut puhtaaksi rikoksestani
ja anna lankeemukseni anteeksi. Kertosäe

Minä tiedän pahat tekoni,
minun syntini on aina minun edessäni.
Sinua, sinua vastaan olen rikkonut,
olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Kertosäe

Jumala, luo minuun puhdas sydän
ja uudista minut, anna vahva henki.
Älä karkota minua kasvojesi edestä,
älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Kertosäe

Anna minulle jälleen pelastuksen riemu
ja suo minun iloiten sinua seurata.
Herra, avaa minun huuleni,
niin suuni julistaa sinun kunniaasi. Kertosäe

Toinen lukukappale (2. Kor. 5:20-6:2)

Suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Juuri nyt on oikea hetki.

Luemme apostoli Paavalin toisesta kirjeestä korinttilaisille.

Veljet, me olemme Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta: suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala meidän tähtemme teki synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Jumalan työtovereina me vetoamme teihin: ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi! Hänhän sanoo: ”Oikealla hetkellä olen kuullut sinua, pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun.” Juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Säe ennen evankeliumia (vrt. Ps. 95:8a)

Ylistys sinulle, Kristus, iankaikkisen kunnian kuningas.
Ylistys sinulle, Kristus, iankaikkisen kunnian kuningas.
Tänä päivänä älkää paaduttako sydäntänne,
vaan kuulkaa Herran ääntä.
Ylistys sinulle, Kristus, iankaikkisen kunnian kuningas.

Evankeliumi (Matt. 6:1-6, 16-18)

Isäsi, joka näkee sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Varokaa tuomasta vanhurskaita tekojanne ihmisten katseltavaksi, muuten ette saa palkkaa taivaalliselta Isältänne.

Kun siis autat köyhiä, älä toitota siitä niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kujilla, jotta ihmiset kiittelisivät heitä. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. Kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö mitä oikea tekee, jotta hyvä tekosi pysyisi salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.

Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.

Kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin tekopyhät. He muuttavat muotonsa surkeaksi, jotta kaikki varmasti huomaisivat heidän paastoavan. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä paastoat, voitele hiuksesi ja pese kasvosi. Silloin sinun paastoasi eivät näe ihmiset, vaan Isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

7.3.2019 to paastonajan messu

Ensimmäinen lukukappale (5. Moos. 30:15-20)

Minä asetan tänään teidän eteenne siunauksen tai kirouksen (vrt. 5. Moos. 11:26).

Luemme Viidennestä Mooseksen kirjasta.

Mooses sanoi kansalle: ”Minä olen tänään pannut teidän eteenne elämän ja hyvän, kuoleman ja pahan. Jos te noudatatte Herran, Jumalanne, lakia, jonka minä teille nyt annan, ja jos rakastatte Herraa, vaellatte hänen teitään ja noudatatte hänen käskyjään, säädöksiään ja määräyksiään, te saatte elää. Teistä tulee suuri kansa, ja Herra, teidän Jumalanne, siunaa teitä siinä maassa, jonka nyt menette ottamaan omaksenne. Mutta minä ilmoitan teille tänään, että jos sydämenne kääntyy pois Herrasta ettekä tottele häntä, vaan eksytte kumartamaan ja palvomaan vieraita jumalia, teidät perii tuho ettekä saa kauan elää siinä maassa, jota olette nyt menossa ottamaan haltuunne Jordanin tuolta puolen.

Taivas ja maa ovat todistajinani, kun nyt sanon: Minä olen pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitkaa siis elämä, että te ja teidän jälkeläisenne saisitte elää. Rakastakaa Herraa, Jumalaanne, totelkaa häntä ja pitäkää hänestä kiinni. Siinä on teidän elämänne ja pitkä ikänne, ja saatte asua siinä maassa, josta Herra valalla vannoen antoi lupauksen teidän esi-isillenne Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 1:1-2, 3, 4+6. ‒ Ps. 40:5a)

Kertosäe:                      Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan.

Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin,
ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa
vaan löytää ilonsa Herran laista,
tutkii sitä päivin ja öin. Kertosäe

Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu:
se antaa hedelmän ajallaan,
eivätkä sen lehdet lakastu.
Hän menestyy kaikissa toimissaan. Kertosäe

Niin ei käy jumalattomien.
He ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa.
Herra tuntee vanhurskaiden tien,
mutta jumalattomien tie päätyy tuhoon. Kertosäe

Säe ennen evankeliumia (Matt. 4:17)

Ylistys ja kunnia sinulle, Herra Jeesus.
Ylistys ja kunnia sinulle, Herra Jeesus.
Kääntykää, sanoo Herra,
sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!
Ylistys ja kunnia sinulle, Herra Jeesus.

Evankeliumi (Luuk. 9:22-25)

Joka minun tähteni kadottaa elämänsä, on sen pelastava.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Ihmisen Pojan täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhimmat, ylipapit ja lainopettajat hylkäävät hänet, ja hänet surmataan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista.”

Jeesus sanoi kaikille: ”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen minun tähteni kadottaa, on sen pelastava. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta saattaa itsensä tuhoon ja turmioon?”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

8.3.2019 pe paastonajan messu

Ensimmäinen lukukappale (Jes. 58:1-9a)

Tuollaistako paastoa minä odotan?

Luemme profeetta Jesajan kirjasta.

Näin sanoo Herra Jumala: ”Huuda kurkun täydeltä, älä arkaile, anna äänesi kaikua kuin pasuuna! Kerro kansalleni sen rikokset, Jaakobin suvulle sen synnit. Minua he ovat etsivinään päivästä päivään ja kyselevät tietoa minun teistäni niin kuin kansa, joka noudattaa vanhurskautta eikä ole hylännyt Jumalansa säätämää oikeutta. He pyytävät minulta oikeudenmukaisia tuomioita, he pyytävät Jumalaa puolelleen ja sanovat: ’Miksi sinä et huomaa, kuinka me paastoamme? Etkö näe, kuinka me kuritamme itseämme?’

Näen kyllä! Paastopäivänäkin te ajatte omia etujanne, te ahdistatte niitä, jotka raatavat puolestanne. Riitaa ja katkeruutta teidän paastonne tuottaa, raakoja nyrkiniskuja. Te ette enää pidä sellaista paastoa, joka kantaa rukoukset taivaisiin. Tuollaistako paastoa minä teiltä odotan, tuollaista itsenne kurittamisen päivää? Sitäkö, että te riiputatte päätänne kuin rannan ruoko, pukeudutte säkkivaatteeseen, makaatte maan tomussa, sitäkö te kutsutte paastoksi, Herran mielen mukaiseksi päiväksi?

Toisenlaista paastoa minä odotan: että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamunkoi ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä, kun huudat apua, hän sanoo: ’Tässä minä olen.'”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 51:3-4, 5-6a, 18-19. ‒ 19b)

Kertosäe:                      Särkynyttä sydäntä sinä et hylkää, Jumala.

Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi,
pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden.
Pese minut puhtaaksi rikoksestani
ja anna lankeemukseni anteeksi. Kertosäe

Minä tiedän pahat tekoni,
minun syntini on aina minun edessäni.
Sinua, sinua vastaan olen rikkonut,
olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Kertosäe

Jos toisin sinulle teurasuhrin, se ei sinua miellytä,
polttouhriakaan et huoli.
Murtunut mieli on minun uhrini,
särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala. Kertosäe

Säe ennen evankeliumia (vrt. Aam. 5:14)

Kunnia ja ylistys sinulle, Kristus.
Kunnia ja ylistys sinulle, Kristus.
Pyrkikää hyvään, älkää pahaan,
jotta saisitte elää, ja Herra on teidän kanssanne.
Kunnia ja ylistys sinulle, Kristus.

Evankeliumi (Matt. 9:14-15)

Tulee aika, jolloin sulhanen otetaan heiltä pois, ja silloin he paastoavat.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Johanneksen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo. He sanoivat: ”Meille ja fariseuksille paastoaminen on tärkeää. Miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa?” Jeesus vastasi heille: ”Eivät kai häävieraat voi surra silloin, kun sulhanen vielä on heidän kanssaan! Vielä tulee sekin aika, jolloin sulhanen otetaan heiltä pois, ja silloin he paastoavat.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

9.3.2019 la paastonajan messu

Ensimmäinen lukukappale (Jes. 58:9b-14)

Jos annat nälkäiselle omastasi, sinun pimeyteesi koittaa valo.

Luemme profeetta Jesajan kirjasta.

Näin sanoo Herra: ”Jos hävität sorron ikeen keskuudestasi ja lopetat sormella osoittelun ja pahat puheet, jos annat nälkäiselle omastasi ja ravitset sen, joka kärsii puutetta, niin sinun pimeyteesi koittaa valo ja yön varjo muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi. Ja Herra on alati ohjaava sinua. Aavikon paahteessakin hän elvyttää voimasi ja vahvistaa jäsenesi. Sinä olet kuin vehmas puutarha, kuin lähde, jonka vesi ei ehdy. Ammoin raunioituneet asumuksesi sinä rakennat jälleen, pystytät rakennuksia muinaisille perustuksille, ja niin sinun nimesi on oleva: sortuneiden muurien korjaaja, maan asutuksen elvyttäjä.

Jos et polje tomuun sapattia etkä aja omia etujasi minun pyhänä päivänäni, jos nimität sapattia ilon päiväksi ja Herran pyhää päivää kunnian päiväksi, jos kunnioitat sitä niin, ettet kulje omilla asioillasi, et käy kauppaa etkä aja omia etujasi, silloin saat iloita Herrasta. Minä annan sinun kulkea kaikkien vuorten yli, ja olet saava elantosi isäsi Jaakobin perintömaasta. Näin on Herra puhunut.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 86:1-2, 3-4, 5-6. ‒ 11a)

Kertosäe:          Herra, neuvo minulle tiesi, että noudattaisin sinun totuuttasi.

Herra, kuule rukoukseni, vastaa minulle,
minä olen köyhä ja avuton.
Varjele minua, minä olen hurskas ja uskollinen,
auta palvelijaasi, joka turvaa sinuun.
Sinä olet minun Jumalani. Kertosäe

Herra, armahda minua!
Kaiken päivää huudan sinua avukseni.
Minä ylennän sieluni sinun puoleesi.
Täytä palvelijasi ilolla! Kertosäe

Sinä, Herra, olet hyvä, sinä annat anteeksi,
runsain mitoin sinä jaat armoasi kaikille, jotka sinua avuksi huutavat.
Kuule minun rukoukseni, Herra,
ota vastaan avunpyyntöni. Kertosäe

Säe ennen evankeliumia (Hes. 33:11)

Kunnia sinulle, Kristus, Jumalan Sana.
Kunnia sinulle, Kristus, Jumalan Sana.
En minä tahdo, että jumalaton kuolee, sanoo Herra,
vaan että hän kääntyy teiltään ja saa elää.
Kunnia sinulle, Kristus, Jumalan Sana.

Evankeliumi (Luuk. 5:27-32)

En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä, jotta he kääntyisivät.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus näki Leevi-nimisen publikaanin istuvan tulliasemalla. Jeesus sanoi hänelle: ”Seuraa minua”, ja Leevi jätti kaiken, nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Leevi järjesti sitten kotonaan Jeesukselle suuret pidot. Heidän kanssaan oli aterialla paljon publikaaneja ja muita vieraita. Fariseukset ja heihin kuuluvat lainopettajat olivat tästä äkeissään ja sanoivat Jeesuksen opetuslapsille: ”Kuinka te syötte ja juotte yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa!” Jeesus vastasi heille: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä, jotta he kääntyisivät.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Iltamessu seuraavasta sunnuntaista.