Lukukappaleet 5.1.2020 alkavalle viikolle5.1.2020 Toinen joulun jälkeinen sunnuntai

Ensimmäinen lukukappale (Sir. 24:1-2, 8-12)

Jumalan viisaus asuu valitun kansan keskellä.

Luemme Sirakin kirjasta.

Viisaus ylistää itseään, puhuu ylpeästi oman kansansa keskellä. Korkeimman kokouksessa se avaa suunsa ja puhuu arvonsa tuntien hänen joukoilleen: ”Minä sain kaiken luojalta käskyn, hän, joka minut loi, antoi minulle rauhaisan sijan. Hän sanoi: ’Asetu Jaakobin heimon pariin, Israel olkoon sinun perintöosasi.’ Jo ennen aikojen alkua hän loi minut, enkä minä katoa aikojen mentyä. Minä palvelin hänen edessään pyhäkköteltassa ja sain pysyvän sijan Siionista. Rakkaasta kaupungistaan hän antoi rauhaisan asunnon, Jerusalemissa on minun valtani keskus. Minä juurruin kunniakkaaseen kansaani, sain perintöosakseni Herran oman maan.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 147:12-13, 14-15, 19-20. – Joh. 1:14)

Kertosäe:                            Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.

tai:                                       Halleluja.

Kiitä Herraa, Jerusalem!
Ylistä Jumalaasi, Siion!
Hän vahvistaa sinun porttiesi salvat,
hän siunaa ne, jotka asuvat keskelläsi. Kertosäe

Hän tuo rajoillesi rauhan
ja antaa ravinnoksesi parhainta vehnää.
Hän lähettää käskynsä maan päälle,
hetkessä saapuu hänen sanansa perille. Kertosäe

Hän on ilmoittanut sanansa Jaakobille,
käskynsä ja säädöksensä Israelille.
Muille kansoille hän ei niitä ilmoittanut,
hänen säädöksiään eivät toiset tunne. Kertosäe

Toinen lukukappale (Ef. 1:3-6, 15-18)

Jumala on edeltä määrännyt meidät omiksi lapsikseen Jeesuksen kautta.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä efesolaisille.

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Hän on siunannut meitä kaikella Hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia rakkaudessa. Hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen kautta. Ylistetty olkoon hänen armonsa kirkkaus, jonka hän antoi meille rakkaassa Pojassaan!

Saatuani kuulla teidän uskostanne Herraan Jeesukseen ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan olen lakkaamatta kiittänyt Jumalaa teistä muistaessani teitä rukouksissani. Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet, ja että hän valaisisi teidän sydämenne silmät näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja (vrt. 1. Tim. 3:16)

Halleluja. Halleluja.
Kunnia sinulle, Kristus, jota julistetaan kansoille,
kunnia sinulle, Kristus, johon uskotaan maailmassa.
Halleluja.

Evankeliumi (Joh. 1:1-18)

Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan.

Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Jo alussa Sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.

Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat hänen kauttaan. Ei hän itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli.

Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat hänen nimeensä. He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta.

Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Johannes todisti hänestä ja huusi: ”Hän on se, josta sanoin: Minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua.”

Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, armoa armon lisäksi. Lain välitti Mooses, armon ja totuuden toi Jeesus Kristus. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka aina on Isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

tai lyhyempi muoto:

(Joh. 1:1-5, 9-14)

Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan.

Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Jo alussa Sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.

Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat hänen nimeensä. He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta.

Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Huom. sunnuntain iltamessu seuraavasta juhlapyhästä:

6.1.2020 ma Herran ilmestyminen – loppiainen, juhlapyhä

Ensimmäinen lukukappale (Jes. 60:1-6)

Herran kirkkaus koittaa sinun yllesi.

Luemme profeetta Jesajan kirjasta.

Nouse, loista kirkkaana, Jerusalem, sillä sinun valosi saapuu ja Herran kirkkaus koittaa sinun yllesi. Katso, pimeys peittää maan, yön synkkyys kansat. Mutta sinun taivaallesi kohoaa aamunkoi, Herran kirkkaus hohtaa sinun ylläsi. Niin kansat tulevat sinun valosi luo ja kuninkaat sinun aamunkoittoosi.

Nosta silmäsi, katso ympärillesi: he kaikki ovat kokoontuneet, he saapuvat, sinun poikasi, jotka tulevat kaukaa, sinun tyttäresi, joita sylissä kannetaan. Sinä näet tämän kaiken ja loistat ilosta, rajusti lyö sydämesi, rintasi avartuu, kun meren rikkaudet vyöryvät rannoillesi ja sinun käsiisi annetaan kansojen vauraus, kun sinut peittää kamelien paljous, Midianin ja Efan kamelintammojen vyöry. Koko Saban väki saapuu, kultaa ja suitsuketta kantaen, ja kaikki he ylistävät Herraa.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13. – vrt. 11)

Kertosäe:                            Kumartakoot sinua, Herra, kaikki maan kansat.

Jumala, neuvo kuninkaalle lakisi,
opeta oikeamielisyys kuninkaan pojalle!
Hän tuomitkoon kansaasi vanhurskaasti
ja köyhiäsi oikeuden mukaan. Kertosäe

Kukoistakoon oikeus hänen päivinään,
ja vallitkoon rauhan runsaus, kunnes kuuta ei enää ole.
Merestä mereen hän hallitkoon,
suurelta virralta maan ääriin asti. Kertosäe

Saakoon hän Tarsisin ja meren saarten lahjat,
Saban ja Seban kuninkaitten verot.
Kaikki kuninkaat kumartakoot häntä,
ja palvelkoot häntä kaikki kansat. Kertosäe

Hän kuulee köyhän avunhuudot
ja rientää turvattoman auttajaksi.
Hän säälii kurjaa ja avutonta
ja pelastaa köyhät ahdingosta. Kertosäe

Toinen lukukappale (Ef. 3:2-3a, 5-6)

Nyt on ilmoitettu, että muutkin kansat ovat lupauksen perillisiä.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä efesolaisille.

Veljet, olettehan kuulleet siitä Jumalan armon palvelutehtävästä, joka minulle on teitä varten annettu. Minulle on ilmestyksessä annettu tiedoksi tämä salaisuus. Sitä ei menneiden sukupolvien aikana annettu ihmisten tietoon, mutta nyt Henki on ilmoittanut sen Kristuksen pyhille apostoleille ja profeetoille: muihin kansoihin kuuluvilla on sama oikeus perintöön kuin juutalaisillakin, he ovat saman ruumiin jäseniä ja osallisia samasta lupauksesta Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja (Matt. 2:2)

Halleluja. Halleluja.
Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle,
ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 2:1-12)

Me olemme tulleet idästä osoittamaan kunnioitustamme kuninkaalle.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät: ”Missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme.”

Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi, ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä Kristuksen oli määrä syntyä. ”Juudean Betlehemissä”, he vastasivat, ”sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa: ’Sinä, Juudan Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitseva kansaani Israelia.'”

Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin. ”Menkää sinne”, hän sanoi, ”ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä.”

Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja: kultaa, suitsuketta ja mirhaa.

Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo, ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

7.1.2020 ti jouluajan messu, tai pyhä Raimund Peñafortilainen, pappi

Ensimmäinen lukukappale (1. Joh. 3:22-4:6)

Koetelkaa Henkiä, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta.

Luemme apostoli Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä.

Rakkaani, mitä pyydämmekin, sen me Jumalalta saamme, koska noudatamme hänen käskyjään ja teemme sitä, mikä on hänen mielensä mukaista. Tämä on hänen käskynsä: meidän tulee uskoa hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on meitä käskenyt. Joka pitää hänen käskynsä, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Ja sen, että hän pysyy meissä, me tiedämme Hengestä, jonka hän on meille antanut.

Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta. Sellainen henki on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo on maailmassa.

Te, lapseni, olette Jumalasta, ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä se, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta. Maailmasta on se, mitä he puhuvat, ja maailma kuuntelee heitä. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä, mutta joka ei ole Jumalasta, se ei meitä kuuntele. Tästä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 2:7-8, 10-11. – 8a)

Kertosäe:                            Minä annan kansat perinnöksesi.

Nyt kerron, mitä Herra on säätänyt.
Hän sanoi minulle: ”Sinä olet minun poikani,
tänä päivänä minä sinut synnytin.
Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksesi,
ja maan ääriin ulottuu sinun valtasi.” Kertosäe

Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat!
Ottakaa opiksenne, maan mahtavat!
Pelätkää Herraa, palvelkaa häntä,
vaviskaa, kohottakaa hänelle riemuhuuto. Kertosäe

Halleluja (vrt. Matt. 4:23)

Halleluja. Halleluja.
Jeesus julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta
ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 4:12-17, 23-25)

Taivasten valtakunta on tullut lähelle.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan, kun Jeesus sai kuulla, että Johannes oli vangittu, hän siirtyi Galileaan. Nasaretiin hän ei enää jäänyt, vaan hän asettui Kapernaumiin, joka on järven rannalla Sebulonin ja Naftalin heimojen alueella. Näin tapahtui, jotta toteutuisi profeetta Jesajan sana: ”Sebulonin maa ja Naftalin maa, Meren tie, Jordanin takainen maa ja muukalaisten Galilea ‒ kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon. Niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus.” Tästä lähtien Jeesus julisti: ”Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!”

Jeesus kulki sitten joka puolella Galileaa. Hän opetti seudun synagogissa, julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. Hänen maineensa levisi sieltä koko Syyriaan. Hänen luokseen tuotiin kaikki erilaisista taudeista kärsivät ihmiset ‒ niin pahojen henkien vaivaamat kuin kuunvaihetautiset ja halvaantuneetkin ‒ ja hän paransi heidät. Hänen perässään kulki suuri joukko ihmisiä. Heitä oli lähtenyt Galileasta ja Dekapoliin alueelta, Jerusalemista ja Juudeasta sekä Jordanin toiselta puolen.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

8.1.2020 ke jouluajan messu

Ensimmäinen lukukappale (1. Joh. 4:7-10)

Jumala on rakkaus.

Luemme apostoli Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä.

Rakkaani, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus ‒ ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 72:1-2, 3-4ab, 7-8. ‒ vrt. 11)

Kertosäe:                            Kumartakoot sinua, Herra, kaikki maan kansat.

Jumala, neuvo kuninkaalle lakisi,
opeta oikeamielisyys kuninkaan pojalle!
Hän tuomitkoon kansaasi vanhurskaasti
ja köyhiäsi oikeuden mukaan. Kertosäe

Vuoret kantakoot rauhaa kansalle
ja kukkulat vanhurskautta.
Hän hankkii oikeuden kansan köyhille
ja pelastaa kurjien lapset. Kertosäe

Kukoistakoon oikeus hänen päivinään,
ja vallitkoon rauhan runsaus,
kunnes kuuta ei enää ole.
Merestä mereen hän hallitkoon,
suurelta virralta maan ääriin asti. Kertosäe

Halleluja (Luuk. 4:18)

Halleluja. Halleluja.
Herra on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman,
julistamaan vangituille vapautusta.
Halleluja.

Evankeliumi (Mark. 6:34-44)

Moninkertaistamalla leivät Jeesus osoittaa olevansa profeetta.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Markuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus veneestä noustessaan näki paljon kansaa ja hänen tuli heitä sääli, sillä he olivat kuin lammaslauma paimenta vailla. Hän alkoi opettaa ja puhui heille pitkään. Kun päivä oli jo illassa, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanoivat: ”Tämä on asumatonta seutua, ja on jo myöhä. Lähetä heidät pois, että he menisivät lähiseudun taloihin ja kyliin ostamaan itselleen syötävää.” ”Antakaa te heille syötävää”, vastasi Jeesus. He sanoivat hänelle: ”Pitäisikö meidän mennä ostamaan kahdellasadalla denaarilla leipiä ja antaa ne heille syötäväksi?” Jeesus kysyi: ”Montako leipää teillä on? Käykää katsomassa.” He tekivät niin ja ilmoittivat: ”Viisi, ja kaksi kalaa.”

Jeesus käski heidän sijoittaa kaikki ruokakunnittain aterioimaan vihreälle nurmelle. Ihmiset asettuivat istumaan sadan ja viidenkymmenen hengen ryhmiin. Sitten hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi ne. Hän mursi leivät ja antoi palat opetuslapsilleen, ja nämä jakoivat ne kansalle. Samoin hän jakoi kaikkien kesken ne kaksi kalaa. Kaikki söivät kyllikseen. Leiväntähteitä kerättiin kaksitoista täyttä korillista, ja kalaakin jäi. Aterioimassa oli ollut viisituhatta miestä.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

9.1.2020 to jouluajan messu

Ensimmäinen lukukappale (1. Joh. 4:11-18)

Jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä.

Luemme apostoli Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä.

Rakkaani, kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Me pysymme hänessä ja hän pysyy meissä; tämän me tiedämme siitä, että hän on antanut meille Henkeään. Me olemme nähneet, että Isä on lähettänyt Poikansa maailmaan pelastajaksi, ja siitä me todistamme. Joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan Pojaksi, hänessä Jumala pysyy, ja hän pysyy Jumalassa. Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen.

Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta; se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 72:1-2, 10-11, 12-13. ‒ vrt. 11)

Kertosäe:                            Kumartakoot sinua, Herra, kaikki maan kansat.

Jumala, neuvo kuninkaalle lakisi,
opeta oikeamielisyys kuninkaan pojalle!
Hän tuomitkoon kansaasi vanhurskaasti
ja köyhiäsi oikeuden mukaan. Kertosäe

Saakoon hän Tarsisin ja meren saarten lahjat,
Saban ja Seban kuninkaitten verot.
Kaikki kuninkaat kumartakoot häntä,
ja palvelkoot häntä kaikki kansat. Kertosäe

Hän kuulee köyhän avunhuudot
ja rientää turvattoman auttajaksi.
Hän säälii kurjaa ja avutonta
ja pelastaa köyhät ahdingosta. Kertosäe

Halleluja (vrt. 1. Tim. 3:16)

Halleluja. Halleluja.
Kunnia sinulle, Kristus, jota julistetaan kansoille,
kunnia sinulle, Kristus, johon uskotaan maailmassa.
Halleluja.

Evankeliumi (Mark. 6:45-52)

He näkivät Jeesuksen kävelevän vettä pitkin.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Markuksen mukaan.

Kun Jeesus oli ravinnut viisituhatta miestä, hän käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä edeltäkäsin vastarannalle Betsaidaan sillä aikaa kun hän lähettäisi väen pois. Jätettyään hyvästit hän meni vuorelle rukoilemaan.

Illan tullessa vene oli keskellä järveä ja Jeesus yksin maissa. Hän näki, että opetuslapsilla oli täysi työ soutaa vastatuuleen. Neljännen yövartion vaiheilla hän tuli vettä pitkin kävellen heitä kohti ja aikoi mennä heidän ohitseen. Kun he näkivät hänen kävelevän vettä pitkin, he luulivat häntä aaveeksi ja rupesivat huutamaan. Kaikki he näkivät hänet ja säikähtivät. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille: ”Pysykää rauhallisina, minä tässä olen. Älkää pelätkö.”

Hän nousi veneeseen heidän luokseen, ja tuuli tyyntyi. Opetuslapset olivat hämmästyksestä suunniltaan. Sekään, mitä leiville tapahtui, ei ollut avannut heidän silmiään. Niin paatuneet heidän sydämensä olivat.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

10.1.2020 pe jouluajan messu

Ensimmäinen lukukappale (1. Joh. 4:19-5:4)

Joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään.

Luemme apostoli Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä.

Rakkaani, me rakastamme Jumalaa, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa mutta vihaa veljeään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Tämän käskyn me olemmekin häneltä saaneet: joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään.

Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa isää, rakastaa myös hänen lastaan. Siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa. Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, tämä on maailman voittanut: meidän uskomme.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 72:1-2, 14+15bc, 17. ‒ vrt. 11)

Kertosäe:                            Kumartakoot sinua, Herra, kaikki maan kansat.

Jumala, neuvo kuninkaalle lakisi,
opeta oikeamielisyys kuninkaan pojalle!
Hän tuomitkoon kansaasi vanhurskaasti
ja köyhiäsi oikeuden mukaan. Kertosäe

Hän lunastaa heidät väkivallan ja sorron alta,
ja jokaisen henki on hänelle kallis.
Rukoilkoon kansa aina hänen puolestaan,
pyytäköön lakkaamatta hänelle siunausta. Kertosäe

Pysyköön hänen nimensä ikuisesti,
muistettakoon se aina auringon alla.
Tuokoon se kaikille siunausta,
ja kansat ylistäkööt hänen onneaan. Kertosäe

Halleluja (Luuk. 4:18)

Halleluja. Halleluja.
Herra on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman,
julistamaan vangituille vapautusta.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 4:14-22a)

Tänään on tämä kirjoitus käynyt toteen.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus palasi Galileaan täynnä Hengen voimaa, ja hänestä puhuttiin kohta kaikkialla. Hän opetti synagogissa, ja kaikki ylistivät häntä.

Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan: ”Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta.”

Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen. Hän alkoi puhua heille: ”Tänään, teidän kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen.” Kaikki kiittelivät häntä ja ihmettelivät niitä armon sanoja, joita hänen huuliltaan lähti.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

11.1.2020 la jouluajan messu

Ensimmäinen lukukappale (1. Joh. 5:5-13)

Henki, vesi ja veri.

Luemme apostoli Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä.

Rakkaani, kuka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika? Hän, Jeesus Kristus, on tullut veden ja veren kautta ‒ ei ainoastaan veden, vaan veden ja veren. Ja Henki on todistaja, sillä Henki on totuus. Todistajia on näin kolme: Henki, vesi ja veri, ja nämä kolme todistavat yhtäpitävästi.     

Hyväksymmehän me ihmistenkin todistuksen, ja Jumalan todistus on paljon painavampi. Tämä on Jumalan todistus: hän on todistanut Pojastaan. Jokaisella, joka uskoo Jumalan Poikaan, on tämä todistus sisimmässään. Mutta jokainen, joka ei usko Jumalan Pojastaan antamaa todistusta, tekee hänestä valehtelijan, hän kun ei usko itse Jumalaa. Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassaan. Jolla on Poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan Poikaa ole, sillä ei ole elämää.

Tämän kaiken olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, jotta tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 147:12-13, 14-15, 19-20. – 12a)

Kertosäe:                            Kiitä Herraa, Jerusalem!

tai:                                       Halleluja.

Kiitä Herraa, Jerusalem!
Ylistä Jumalaasi, Siion!
Hän vahvistaa sinun porttiesi salvat,
hän siunaa ne, jotka asuvat keskelläsi. Kertosäe

Hän tuo rajoillesi rauhan
ja antaa ravinnoksesi parhainta vehnää.
Hän lähettää käskynsä maan päälle,
hetkessä saapuu hänen sanansa perille. Kertosäe

Hän on ilmoittanut sanansa Jaakobille,
käskynsä ja säädöksensä Israelille.
Muille kansoille hän ei niitä ilmoittanut,
hänen säädöksiään eivät toiset tunne. Kertosäe

Halleluja (vrt. Matt. 4:23)

Halleluja. Halleluja.
Jeesus julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta
ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 5:12-16)

Spitaali lähti miehestä heti.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Eräässä kaupungissa Jeesus kohtasi miehen, joka oli yltä päältä spitaalin saastuttama. Nähdessään Jeesuksen mies lankesi kasvoilleen ja rukoili: ”Herra! Jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut.” Jeesus ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi: ”Minä tahdon. Tule puhtaaksi.” Tauti lähti miehestä heti. Jeesus kielsi häntä kertomasta tästä kenellekään ja sanoi: ”Käy näyttämässä itsesi papille ja anna puhdistumisestasi Mooseksen lain mukainen uhri todisteeksi heille.” Jeesuksesta puhuttiin kuitenkin yhä laajemmalti, ja ihmisiä kokoontui sankoin joukoin kuulemaan häntä ja hakemaan parannusta tauteihinsa. Mutta hän vetäytyi jälleen autiolle seudulle rukoilemaan.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Iltamessu seuraavasta juhlasta:

12.1.2020 (3. joulun jälkeinen sunnuntai) Herran kaste, juhla – vuosi A

Ensimmäinen lukukappale (Jes. 42:1-4, 6-7)

Katso, minun palvelijani, johon olen mieltynyt.

Luemme profeetta Jesajan kirjasta.

Näin sanoo Herra: ”Katso: minun palvelijani, jolle minä annan voiman, minun valittuni, johon olen mieltynyt. Henkeni olen laskenut hänen ylleen, hän tuo oikeuden kansojen keskuuteen. Ei hän huuda eikä melua, ei kuulu hänen äänensä kaduilla. Murtunutta ruokoa hän ei muserra, lampun hiipuvaa liekkiä hän ei sammuta. Tinkimättä hän toteuttaa oikeuden. Eikä hän murru, ei himmene hänen liekkinsä, vaan hän saattaa kaikkialla oikeuden voimaan. Hänen opetustaan ikävöivät kaukaiset rannat.

Vanhurskaan suunnitelmani mukaan minä, Herra, olen kutsunut sinut. Minä tartun sinun käteesi ja suojelen sinua. Sinut minä asetan toteuttamaan sen liiton, jonka olen tehnyt tämän kansan kanssa kaikkien kansojen valoksi, avaamaan sokeat silmät, päästämään kahlitut vankeudesta, tyrmästä ne, jotka sen pimennossa istuvat.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 29:1-2, 3ac-4, 3b+9b-10. – 11b)

Kertosäe:      Herra siunaa kansaansa rauhalla.

Antakaa Herralle kunnia, te jumalolennot,
tunnustakaa Herran kunnia ja voima!
Tunnustakaa hänen nimensä kunnia!
Kumartukaa hänen pyhän kirkkautensa eteen! Kertosäe

Herran ääni kaikuu vetten päällä.
Herra jylisee suurten vetten päällä.
Herran ääni on voimallinen,
Herran ääni on mahtava. Kertosäe

Kunnian Jumala jylisee.
Hänen temppelissään kaikki huutavat: ”Kunnia hänelle!”
Herran valtaistuin on taivaan vesien yllä,
hän hallitsee kuninkaana iäti. Kertosäe

Toinen lukukappale (Ap.t. 10:34-38)

Jumala voiteli hänet Pyhällä Hengellä.

Luemme Apostolien teoista.

Niinä päivinä Pietari rupesi puhumaan. Hän sanoi: ”Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja toimii oikeudenmukaisesti, kuului tämä mihin kansaan tahansa. Hän lähetti Israelin kansalle sanansa, ilmoitti hyvän sanoman rauhasta, jonka Jeesus Kristus on tuonut ‒ hän, joka on kaikkien Herra.

Te tiedätte, mitä on tapahtunut ensin Galileassa ja sitten kaikkialla Juudeassa sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi. Te olette kuulleet Jeesuksesta, nasaretilaisesta, jonka Jumala voiteli Pyhällä Hengellä ja voimalla. Hän kulki ympäri maata, teki hyvää ja paransi kaikki jotka olivat joutuneet Paholaisen valtaan, sillä Jumala oli hänen kanssaan.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja (vrt. Mark. 9:7)

Halleluja. Halleluja.
Taivaat avautuivat ja kuului Isän ääni:
”Tämä on minun rakas Poikani, kuulkaa häntä!”
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 3:13-17)

Kun Jeesus oli kastettu, hän näki Jumalan Hengen laskeutuvan ja asettuvan hänen päälleen.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi: ”Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste!” Mutta Jeesus vastasi hänelle: ”Älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon.” Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä.

Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. Ja taivaista kuului ääni: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.