Lukukappaleet 7.7.2019 alkavalle viikolle7.7.2019 Kirkkovuoden 14. sunnuntai – vuosi C

Ensimmäinen lukukappale (Jes. 66:10-14c)

Katso, minä ohjaan Siioniin rauhan kuin virran.

Luemme profeetta Jesajan kirjasta.

Iloitkaa Jerusalemin kanssa, riemuitkaa kaupungin tähden, te kaikki, jotka sitä rakastatte! Juhlikaa riemuiten sen kanssa, te kaikki, jotka sitä suritte. Niin te saatte imeä, tulla kylläisiksi lohtua antavista rinnoista, saatte nauttia, juoda yltäkyllin sen voiman ja mahdin nisistä.

Näin sanoo Herra: ”Katso, minä ohjaan Siioniin rauhan kuin virran. Kuin uomastaan tulvivan puron minä käännän sen luo kansojen rikkaudet. Sen imeväisiä kannetaan sylissä ja keinutellaan polvien päällä. Niin kuin äiti lohduttaa lastaan, niin minä teitä lohdutan, Jerusalemin onni antaa teille täyden lohdun: kun tämän näette, teidän sydämenne ihastuu, te kukoistatte kuin vehmas niitty. Niin Herran palvelijat saavat tuntea hänen kätensä voiman.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 66:1-3a, 4-5, 6-7a, 16+20. – 1)

Kertosäe:      Kohottakaa Jumalalle riemuhuuto, kaikki maa.   

Kohota Jumalalle riemuhuuto, maa, riemuitkaa, maan asukkaat!
Laulakaa hänen nimensä kunniaa,
kiittäkää ja ylistäkää häntä.
Sanokaa Jumalalle: Kuinka pelottavia ovatkaan sinun tekosi! Kertosäe

Koko maa kumartuu eteesi,
koko maa laulaa kiitostasi ja ylistää nimeäsi.
Tulkaa ja katsokaa Jumalan töitä.
Hän on tehnyt meille suuria tekoja. Kertosäe

Hän muutti meren kuivaksi maaksi,
kuivin jaloin kansa kulki virran poikki.
Siksi me saamme iloita hänestä.
Hän hallitsee voimallaan iäti. Kertosäe

Tulkaa, kaikki jotka pelkäätte Jumalaa,
kuulkaa, kun minä kerron, mitä Jumala on minulle tehnyt.
Ylistetty olkoon Jumala!
Hän ei torjunut rukoustani eikä kieltänyt minulta armoaan. Kertosäe

Toinen lukukappale (Gal. 6:14-18)

Minulla on Jeesuksen arvet ruumiissani.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä galatalaisille.

Veljet, minä en ikinä tahdo kerskailla mistään muusta kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Siinä on maailma minulle ristiinnaulittu ja minä maailmalle. On samantekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ympärileikkaamaton. Tärkeää on, että hänet on luotu uudeksi. Tulkoon rauha ja laupeus niiden osaksi, jotka vaeltavat tämän ohjeen mukaan, koko Jumalan Israelin osaksi! Älköön kukaan enää tämän jälkeen tuottako minulle vaivaa. Onhan minulla Jeesuksen arvet ruumiissani. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa, veljet. Aamen.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja (Kol. 3:15a, 16a)

Halleluja. Halleluja.
Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha.
Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 10:1-12, 17-20)

Hän saa teidän toivottamanne rauhan.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Herra valitsi vielä seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä. Hän sanoi heille: ”Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua älkääkä jalkineita. Älkää matkan varrella pysähtykö tervehtimään ketään. Ja kun tulette johonkin taloon, sanokaa ensiksi: ’Rauha tälle kodille.’ Jos siellä on joku, joka on rauhan arvoinen, hän saa teidän toivottamanne rauhan. Ellei ole, toivotuksenne palaa teille. Jääkää siihen taloon ja syökää ja juokaa mitä teille tarjotaan, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta toiseen.

Kun tulette kaupunkiin ja teidät otetaan siellä vastaan, syökää mitä teille tarjotaan, parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille: ’Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.’ Mutta jos teitä johonkin kaupunkiin tultuanne ei oteta vastaan, menkää sen kaduille ja julistakaa: ’Me pyyhimme pois pölynkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut – pitäkää hyvänänne! Mutta tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle!’ Minä sanon teille: Sodomakin pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sellainen kaupunki.”

Ne seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta palasivat iloisina ja sanoivat: ”Herra, pahat hengetkin tottelevat meitä, kun käskemme niitä sinun nimessäsi.” Jeesus sanoi heille: ”Minä näin, kuinka Saatana sinkoutui taivaasta kuin salama. Niin, minä olen antanut teille vallan: te voitte polkea käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä se vahingoita teitä. Mutta älkää siitä iloitko, että henget teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

tai lyhyempi muoto:

(Luuk. 10:1-9)

Hän saa teidän toivottamanne rauhan.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Herra valitsi vielä seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä. Hän sanoi heille: ”Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua älkääkä jalkineita. Älkää matkan varrella pysähtykö tervehtimään ketään. Ja kun tulette johonkin taloon, sanokaa ensiksi: ’Rauha tälle kodille.’ Jos siellä on joku, joka on rauhan arvoinen, hän saa teidän toivottamanne rauhan. Ellei ole, toivotuksenne palaa teille. Jääkää siihen taloon ja syökää ja juokaa mitä teille tarjotaan, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta toiseen.

Kun tulette kaupunkiin ja teidät otetaan siellä vastaan, syökää mitä teille tarjotaan, parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille: ’Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.'”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

8.7.2019 ma arkipäivän messu

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (1. Moos. 28:10-22a)

Hän näki portaat, ja Jumalan enkelit kulkivat niitä ylös ja alas, ja Jumala puhui.

Luemme Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta.

Niinä päivinä Jaakob lähti Beersebasta ja kulki kohti Harrania. Matkallaan hän jäi auringon laskiessa yöksi erääseen paikkaan, otti siltä paikalta päänalusekseen kiven ja kävi makuulle.

Yöllä Jaakob näki unessa portaat, jotka ulottuivat maasta taivaaseen, ja Jumalan enkelit kulkivat niitä ylös ja alas. Sitten hän näki, että Herra seisoi hänen vieressään ja sanoi: ”Minä olen Herra, isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jolla sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Sinun jälkeläisesi tulevat lukuisiksi kuin maan tomuhiukkaset, ja sinun sukusi levittäytyy länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään. Sinussa ja sinun jälkeläisissäsi tulevat siunatuiksi kaikki maailman kansat. Minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, minne ikinä menetkin, ja tuon sinut takaisin tähän maahan. Minä en hylkää sinua, vaan täytän sen, minkä nyt olen sinulle luvannut.”

Jaakob heräsi unestaan ja sanoi: ”Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä tiennyt sitä.” Pelko valtasi hänet, ja hän sanoi: ”Kuinka pelottavan pyhä tämä paikka onkaan! Tämä on varmaan Jumalan asuinsija ja itse taivaan portti.”

Aamun valjettua Jaakob otti kiven, joka hänellä oli ollut päänalusenaan, pystytti sen patsaaksi ja vuodatti sen päälle öljyä. Hän antoi paikalle nimen Betel; sitä ennen kaupungin nimi oli ollut Lus. Jaakob teki uhrilupauksen ja sanoi: ”Jos Herra on minun kanssani ja varjelee minua tällä matkallani ja antaa minulle leipää syötäväksi ja vaatteita verhokseni ja jos minä saan palata turvallisesti isäni ja sukuni luo, on Herra oleva minun Jumalani. Tästä paikasta, johon minä kiven pystytin, on tuleva Jumalan pyhäkkö.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 91:1-2, 3-4, 14-15ab. – 2b)

Kertosäe:                            Jumalani, sinuun minä turvaan.

Se, joka asuu Korkeimman suojassa
ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa,
sanoo näin: ”Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani.
Jumalani, sinuun minä turvaan.” Kertosäe

Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta
ja pahan sanan vallasta.
Hän levittää siipensä yllesi,
ja sinä olet turvassa niiden alla.
Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. Kertosäe

Minä pelastan hänet, koska hän turvaa minuun.
Hän tunnustaa minun nimeäni, siksi suojelen häntä.
Kun hän huutaa minua, minä vastaan.
Minä olen hänen tukenaan ahdingossa. Kertosäe

Halleluja (vrt. 2. Tim. 1:10)

Halleluja. Halleluja.
Vapahtajamme, Kristus Jeesus, on kukistanut kuoleman
ja tuonut valoon elämän evankeliumin kautta.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 9:18-26)

Tyttäreni on kuollut juuri äsken, mutta tule, niin hän virkoaa.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan, Jeesuksen puhuessa, tuli eräs synagogan esimies, kumartui maahan Jeesuksen edessä ja sanoi: ”Tyttäreni on kuollut juuri äsken, mutta tule ja pane kätesi hänen päälleen, niin hän virkoaa.” Jeesus nousi ja lähti miehen mukaan, ja opetuslapset seurasivat häntä.

Silloin Jeesusta lähestyi muuan nainen, jota kaksitoista vuotta oli vaivannut verenvuoto. Hän tuli Jeesuksen taakse ja kosketti hänen viittansa tupsua. Hän näet ajatteli: ”Jos vain saan koskettaa hänen viittaansa, minä paranen.” Jeesus kääntyi, näki naisen ja sanoi: ”Ole rohkealla mielellä, tyttäreni, uskosi on parantanut sinut.” Siitä hetkestä nainen oli terve.

Kun Jeesus tuli esimiehen taloon ja näki huilunsoittajat ja hälisevän ihmisjoukon, hän sanoi: ”Menkää pois! Ei tyttö ole kuollut, hän nukkuu.” Hänelle naurettiin. Mutta kun väki oli ajettu ulos, Jeesus meni sisään ja otti tyttöä kädestä, ja tyttö nousi. Tästä levisi tieto koko sille seudulle.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

9.7.2019 ti arkipäivän messu, tai pyhä Augustinus Zhao Rong, pappi, seuralaisineen, marttyyrit

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (1. Moos. 32:23-33)

Sinun nimesi olkoon Israel, sillä sinä olet kamppaillut Jumalan kanssa ja voittanut.

Luemme Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta.

Niinä päivinä Jaakob otti yöllä mukaan molemmat vaimonsa, molemmat orjattarensa ja kaikki yksitoista poikaansa ja kulki kahlaamon kohdalta Jabbokin yli. Saatettuaan heidät ensin vastarannalle hän käski kuljettaa yli myös kaiken omaisuutensa. Vain Jaakob itse jäi toiselle rannalle. Siellä muuan mies paini hänen kanssaan aamunsarastukseen saakka. Kun mies huomasi, ettei päässyt voitolle, hän iski Jaakobia nivustaipeeseen, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen kamppaillessaan miehen kanssa. Mies sanoi hänelle: ”Päästä minut menemään, sillä päivä valkenee.” Mutta Jaakob sanoi: ”En päästä sinua, ellet siunaa minua.” Mies kysyi häneltä: ”Mikä sinun nimesi on?” Hän vastasi: ”Jaakob.” Silloin mies sanoi: ”Sinua ei pidä enää sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi, sillä sinä olet kamppaillut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut.” Jaakob sanoi hänelle: ”Sano sinäkin nimesi.” Mutta mies vastasi: ”Miksi sinun pitäisi tietää minun nimeni?” Ja hän siunasi Jaakobin siellä.

Jaakob antoi paikalle nimeksi Penuel. Hän sanoi: ”Minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja silti olen elossa.” Aurinko nousi, ja hän jatkoi matkaansa Penuelista eteenpäin ontuen lonkkaansa. Tämän vuoksi israelilaiset eivät tänäkään päivänä syö reisijännettä, joka on nivustaipeen päällä. Mies oli iskenyt Jaakobia tähän jänteeseen.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 17:1, 2-3ab, 6-7, 8+15. – 15a)

Kertosäe:             Minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, Herra.

Herra, kuule minua, minä etsin oikeutta!
Kuule minun avunhuutoni,
ota vastaan rukoukseni.
Minä puhun sinulle vilpittömin huulin. Kertosäe

Sinulta saan oikean tuomion,
sinun silmäsi näkevät, mikä on totta.
Sinä tutkit sydämeni, yölläkin sinä minua tarkkaat,
sinä koettelet minua mutta et löydä minusta mitään väärää. Kertosäe

Minä huudan sinua avuksi, Jumala, ja sinä vastaat minulle.
Kuuntele minua, kuule, mitä puhun sinulle.
Osoita minulle ihmeellistä hyvyyttäsi!
Sinä pelastat väkevällä kädelläsi
kaikki ne, jotka etsivät sinusta turvaa vihamiesten uhatessa. Kertosäe

Varjele minua niin kuin silmäterääsi,
peitä minut siipiesi suojaan.
Minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa.
Kun herään unesta, sinun läsnäolosi ravitsee minut. Kertosäe

Halleluja (Joh. 10:14)

Halleluja. Halleluja.
Minä olen hyvä paimen, sanoo Herra.
Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 9:32-38)

Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesuksen luo tuotiin mykkä mies, jota vaivasi paha henki. Jeesus ajoi hengen ulos, ja mykkä alkoi puhua. Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat: ”Tällaista ei Israelissa ole koskaan nähty.” Mutta fariseukset sanoivat: ”Pääpaholaisen voimin hän pahoja henkiä karkottaa.”

Jeesus kulki sitten kaikissa kaupungeissa ja kylissä. Hän opetti synagogissa, julisti ilosanomaa taivasten valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. Kun hän näki väkijoukot, hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä, kuin lammaslauma paimenta vailla. Silloin hän sanoi opetuslapsilleen: ”Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

10.7.2019 ke pyhä Knuut, marttyyri, Tanskan suojelija, muistopäivä

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (1. Moos. 41:55-57, 42:5-7a, 17-24a)

Me olemme todellakin ansainneet rangaistuksen siitä, mitä teimme veljellemme.

Luemme Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta.

Niinä päivinä nälkä alkoi vaivata koko Egyptiä ja kansa huusi faraolta leipää. Tämä sanoi egyptiläisille: ”Menkää Joosefin luo ja tehkää niin kuin hän käskee.” Kun nälkä jo vallitsi koko maassa, Joosef avasi viljavarastot ja myi viljaa egyptiläisille. Nälänhätä oli Egyptissä ankara. Myös muista maista tultiin Egyptiin Joosefin luo viljaa ostamaan, sillä kaikkialla vallitsi kova nälkä.

Jaakobin pojat lähtivät yhdessä muiden Egyptiin menijöiden kanssa viljaa ostamaan, sillä Kanaaninmaassa vallitsi nälänhätä. Joosef, joka oli Egyptin käskynhaltijana, myi viljaa kaikille ihmisille. Niin myös Joosefin veljet tulivat hänen eteensä ja lankesivat kasvoilleen maahan. Nähdessään veljensä Joosef tunsi heidät, mutta ei ollut tuntevinaan. Hän heitätti heidät vankilaan kolmeksi päiväksi.

Kolmantena päivänä Joosef sanoi heille: ”Tehkää kuten sanon, niin saatte pitää henkenne, sillä minä olen Jumalaa pelkäävä mies. Voitte osoittaa rehellisyytenne näin: Yksi teistä jää tänne vankilaan. Te muut saatte mennä ja viedä ostamanne viljan nälkää näkeville perheillenne. Tuokaa sitten nuorin veljenne minun luokseni. Näin osoitatte puhuneenne totta, eikä teidän tarvitse kuolla.”

Veljet suostuivat tähän ja sanoivat toisilleen: ”Me olemme todellakin ansainneet rangaistuksen siitä, mitä teimme veljellemme. Me näimme hänen hätänsä, kun hän rukoili meiltä armoa, mutta emme kuunnelleet häntä. Siksi me nyt olemme ahdingossa.” Ruuben sanoi heille: ”Minähän kielsin teitä tekemästä pojalle pahaa, mutta te ette kuunnelleet. Nyt joudumme tilille hänen kuolemastaan.” Mutta he eivät tienneet, että Joosef ymmärsi heidän puheensa, sillä hän puhui heille tulkin välityksellä. Joosef poistui heidän luotaan ja itki.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 33:2-3, 10-11, 18-19. – 22)

Kertosäe:           Herra, tulkoon armosi meidän yllemme, niin kuin me panemme toivomme sinuun.

Kiittäkää Herraa lyyran sävelillä,
näppäilkää harppujen kymmentä kieltä.
Virittäkää hänelle uusi laulu,
soittakaa kauniisti, huutakaa riemunne julki. Kertosäe

Herra on kumonnut kansojen päätökset
ja tehnyt tyhjiksi ihmisten aikeet.
Mutta Herran päätökset pysyvät iäti,
hänen ajatuksensa polvesta polveen. Kertosäe

Herran silmä on niiden yllä, jotka pelkäävät häntä
ja panevat toivonsa hänen laupeuteensa.
Hän pelastaa heidät kuoleman vaaroista
ja auttaa nälkävuosien yli. Kertosäe

Halleluja (Mark. 1:15)

Halleluja. Halleluja.
Jumalan valtakunta on tullut lähelle.
Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 10:1-7)

Menkää Israelin kansan eksyneiden lampaiden luo.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan karkottaa saastaisia henkiä ja parantaa kaikkia tauteja ja vaivoja.

Nämä ovat niiden kahdentoista apostolin nimet: ensimmäisenä Simon, toiselta nimeltä Pietari, ja hänen veljensä Andreas, Jaakob Sebedeuksen poika ja hänen veljensä Johannes, Filippus ja Bartolomeus, Tuomas ja publikaani Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Taddeus, Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, joka sitten kavalsi Jeesuksen.

Nämä kaksitoista Jeesus lähetti matkaan annettuaan heille ohjeet: ”Älkää menkö vierasheimoisten keskuuteen älkääkä mihinkään Samarian kaupunkiin. Sen sijaan menkää Israelin kansan eksyneiden lampaiden luo ja julistakaa: ’Taivasten valtakunta on tullut lähelle.'” 

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

11.7.2019 to pyhä Benedictus, apotti, Euroopan suojelija, juhla

Ensimmäinen lukukappale (Sananl. 2:1-9)

Avaa sydämesi ymmärrykselle.

Luemme Sananlaskujen kirjasta.

Ota varteen, poikani, mitä sinulle sanon, pidä mielessäsi minun neuvoni. Herkistä korvasi kuulemaan viisautta, avaa sydämesi ymmärrykselle, pyydä tietoa avuksi, korota äänesi ja kutsu ymmärrystä. Etsi sitä kuin hopeaa, tavoittele niin kuin kätkettyä aarretta. Silloin tajuat, mitä on Herran pelko, opit, mitä on Jumalan tunteminen, sillä viisaus tulee Herralta, hän antaa tiedon ja ymmärryksen. Hän auttaa oikeamieliset menestykseen, kilven tavoin hän on vilpittömien suojana, hän varjelee oikeuden tien ja turvaa omiensa polut. Silloin ymmärrät, mitä oikeus ja vanhurskaus on, pysyt alusta loppuun oikeamielisten tiellä.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11. ‒ 9b)

Kertosäe:                           Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä.

Minä tahdon aina ylistää Herraa,
lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta!
Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi.
Maan hiljaiset kuulevat sen ja iloitsevat. Kertosäe

Tulkaa, kiittäkää minun kanssani Herraa,
kunnioittakaamme yhdessä hänen nimeään!
Minä käännyin Herran puoleen, ja hän vastasi minulle.
Hän vapautti minut kaikesta pelosta. Kertosäe

Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa,
heidän kasvonsa eivät punastu häpeästä.
Minä olin avuton ja huusin apua.
Herra kuuli minua ja pelasti minut kaikesta hädästä. Kertosäe

Herran enkeli on asettunut vartioon.
Hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa, ja pelastaa heidät.
Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä!
Onnellinen se, joka turvaa häneen. Kertosäe

Pelätkää Herraa, te hänen pyhänsä!
Mitään ei puutu niiltä, jotka häntä pelkäävät.
Nuoret leijonatkin uupuvat ja näkevät nälkää,
mutta sillä, joka turvaa Herraan, on kaikkea kyllin. Kertosäe

Halleluja (Matt. 5:3)

Halleluja. Halleluja.
Autuaita ovat hengessään köyhät,
sillä heidän on taivasten valtakunta.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 19:27-29)

Tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte satakertaisesti takaisin.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Pietari kysyi Jeesukselta: ”Entä me? Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme?” Jeesus sanoi heille: ”Totisesti: kun Ihmisen Poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua kahdellatoista valtaistuimella ja hallita Israelin kahtatoista heimoa. Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

12.7.2019 pe arkipäivän messu

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (1. Moos. 46:1-7, 28-30)

Nyt voin kuolla rauhassa! Olen nähnyt sinut.

Luemme Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta.

Niinä päivinä Israel lähti liikkeelle ja otti mukaan kaiken väkensä ja omaisuutensa. Kun hän saapui Beersebaan, hän uhrasi teurasuhreja isänsä Iisakin Jumalalle. Yöllä Jumala sanoi Israelille näyssä: ”Jaakob, Jaakob!” Hän vastasi: ”Tässä olen.” Jumala sanoi: ”Minä olen Jumala, isäsi Jumala. Älä pelkää lähteä Egyptiin, minä teen sinusta siellä suuren kansan. Minä itse tulen sinun mukanasi Egyptiin ja tuon sinut sieltä myös takaisin. Ja Joosef on painava sinun silmäsi kiinni.”

Jaakob lähti Beersebasta, ja hänen poikansa kuljettivat hänet sekä lapsensa ja vaimonsa Egyptiin niillä vaunuilla, jotka farao oli lähettänyt noutamaan häntä. He ottivat karjansa ja kaiken muun omaisuutensa, jonka olivat Kanaaninmaassa hankkineet, ja niin Jaakob ja koko hänen sukunsa tulivat Egyptiin. Jaakob vei kaikki poikansa ja pojanpoikansa, tyttärensä ja poikiensa tyttäret, koko sukunsa mukanaan Egyptiin.

Jaakob lähetti Juudan edellään Joosefin luo ilmoittamaan heidän saapumisestaan Goseniin. Niin he tulivat Gosenin maakuntaan, ja Joosef valjastutti vaununsa ja lähti sinne isäänsä Israelia vastaan. Heti kun hän näki Jaakobin, hän riensi syleilemään häntä ja itki pitkään hänen olkaansa vasten. Israel sanoi Joosefille: ”Nyt voin kuolla rauhassa! Olen nähnyt sinut ja tiedän, että sinä olet elossa!”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 37:3-4, 18-19, 27-28ab, 39-40. – 39a)

Kertosäe:                            Vanhurskaiden pelastus tulee Herralta.

Luota Herraan ja tee hyvää,
niin saat asua maassasi, turvallisilla laidunmailla.
Iloitse Herrasta,
hän antaa sinulle mitä sydämesi toivoo. Kertosäe

Herra pitää huolen nuhteettomien jokaisesta päivästä,
eikä heidän perintöosansa koskaan häviä.
He eivät kärsi puutetta kovinakaan aikoina,
nälän päivinä heillä on kyllin syötävää. Kertosäe

Karta pahaa ja tee hyvää,
niin saat aina asua maassasi.
Herra rakastaa oikeutta.
Hän ei hylkää pyhiään. Kertosäe

Vanhurskaiden pelastus tulee Herralta,
hän on heidän turvansa ahdingon aikana.
Herra auttaa heitä ja vapauttaa heidät.
Hän päästää heidät jumalattomien käsistä,
pelastaa heidät, kun he pakenevat hänen suojiinsa. Kertosäe

Halleluja (Joh. 16:13a, 14:26d)

Halleluja. Halleluja.
Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden.
Hän palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 10:16-23)

Te ette puhu itse, teissä puhuu Isänne Henki.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi apostoleilleen: ”Minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset. Pitäkää varanne, sillä ihmiset vievät teidät oikeuden eteen ja ruoskivat teitä synagogissaan. Maaherrojen ja kuninkaidenkin eteen teitä tullaan viemään minun takiani, todistukseksi heille ja kansoille. Mutta kun teidät luovutetaan viranomaisten käsiin, älkää olko huolissanne siitä, miten tai mitä puhuisitte, sillä teille annetaan tuona hetkenä sanat, jotka teidän tulee puhua. Te ette puhu itse, teissä puhuu Isänne Henki.

Veli antaa veljensä surmattavaksi, isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tuottavat heille kuoleman. Kaikki tulevat vihaamaan teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu.

Kun teitä yhdessä kaupungissa vainotaan, paetkaa toiseen. Totisesti: te ette ehdi käydä kaikissa Israelin kaupungeissa ennen kuin Ihmisen Poika tulee.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

13.7.2019 la arkipäivän messu, tai pyhä Henrik [keisari], tai Neitsyt Maria

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (1. Moos. 49:29-33, 50:15-26a)

Jumala pitää teistä hyvän huolen ja vie teidät tästä maasta.

Luemme Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta.

Niinä päivinä Jaakob antoi pojilleen nämä ohjeet: ”Minut otetaan pian esi-isieni luo. Haudatkaa minut isieni viereen siihen luolaan, joka on heettiläisen Efronin vainiolla, Makpelan vainiolla, Mamren lähistöllä Kanaaninmaassa. Sen vainion Abraham osti heettiläiseltä Efronilta sukuhaudaksi. Siihen hautaan on haudattu Abraham ja hänen vaimonsa Saara, sinne on haudattu Iisak ja hänen vaimonsa Rebekka, ja sinne minä hautasin Lean. Se vainio ja siellä oleva luola on ostettu heettiläisiltä.”

Kun Jaakob oli antanut nämä ohjeet pojilleen, hän paneutui taas vuoteeseen. Hän kuoli, ja hänet otettiin isiensä luo.

Joosefin veljet alkoivat isänsä kuoltua pelätä ja sanoivat toisilleen: ”Entäpä jos Joosef nyt kääntyy meitä vastaan ja sittenkin kostaa meille kaiken sen pahan, minkä me hänelle teimme?” Ja he lähettivät Joosefille sanan: ”Ennen kuolemaansa isämme käski meitä sanomaan sinulle näin: ’Anna veljillesi anteeksi heidän rikoksensa ja pahat tekonsa. Armahda heitä, vaikka he ovatkin tehneet sinulle pahaa.’ Anna siis meille nyt anteeksi meidän rikoksemme. Mehän palvelemme samaa Jumalaa kuin isäsi.” Kuullessaan heidän sanansa Joosef puhkesi itkuun.

Sitten veljet tulivat, lankesivat hänen eteensä ja sanoivat: ”Me rupeamme vaikka sinun orjiksesi!” Mutta Joosef sanoi heille: ”Älkää olko peloissanne, enhän minä ole Jumala. Te kyllä tarkoititte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Hän antoi tämän kaiken tapahtua, jotta monet ihmiset saisivat jäädä henkiin. Älkää siis enää olko peloissanne. Minä huolehdin teistä, teidän vaimoistanne ja lapsistanne.” Näin hän rauhoitteli heitä ja puhui heille lempeästi.

Joosef ja hänen isänsä suku jäivät Egyptiin asumaan, ja Joosef eli sadankymmenen vuoden ikäiseksi. Hän sai nähdä Efraimin lapsia ja lastenlapsia, ja myös Manassen pojalle Makirille syntyi lapsia, jotka Joosef ehti nähdä. Joosef sanoi veljilleen: ”Minä kuolen pian, mutta Jumala pitää teistä hyvän huolen ja vie teidät tästä maasta siihen maahan, jonka hän vannoi antavansa Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille.” Sitten Joosef vannotti Israelin poikia ja sanoi: ”Kun Jumala aikanaan johtaa teidät pois täältä, niin viekää minun luuni mukananne.” Joosef kuoli sadankymmenen vuoden ikäisenä.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 105:1-2, 3-4, 6-7. – vrt. Ps. 69:33)

Kertosäe:      Nöyrät, etsikää Jumalaa, niin sydämenne virvoittuu.

Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään,
kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan!
Laulakaa hänelle, ylistäkää häntä,
kertokaa hänen ihmetöistään. Kertosäe

Ylistäkää hänen pyhää nimeään.
Iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa!
Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa,
etsikää aina hänen kasvojaan. Kertosäe

Te Abrahamin, hänen palvelijansa, jälkeläiset,
te Jaakobin pojat, jotka hän on valinnut,
hän on Herra, meidän Jumalamme,
hänen tuomionsa ulottuvat yli koko maan. Kertosäe

Halleluja (1. Piet. 4:14)

Halleluja. Halleluja.
Kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te olette autuaat,
sillä teidän yllänne on Jumalan henki.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 10:24-33)

Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi apostoleilleen: ”Ei opetuslapsi ole opettajaansa ylempi eikä palvelija isäntäänsä. Tyytyköön opetuslapsi samaan kuin opettaja ja palvelija samaan kuin isäntä. Jos talon isäntää nimitetään Belsebuliksi, kuinka paljon helpommin sen nimen saa talonväki!

Älkää siis pelätkö ihmisiä. Ei ole kätköä, joka ei paljastuisi, eikä salaisuutta, joka ei tulisi ilmi. Minkä minä sanon teille pimeässä, se julistakaa päivänvalossa, ja mitä kuulette korvaanne kuiskattavan, se kuuluttakaa julki katoilta. Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta eivät kykene tappamaan sielua. Pelätkää sen sijaan häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Varpusia saa kolikolla kaksi, mutta yksikään niistä ei putoa maahan, ellei teidän Isänne sitä salli. Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu. Älkää siis pelätkö. Olettehan te arvokkaampia kuin kaikki varpuset.

Joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan omakseni Isäni edessä taivaissa. Mutta joka ihmisten edessä kieltää minut, sen minäkin kiellän Isäni edessä taivaissa.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Iltamessu seuraavasta sunnuntaista:

14.7.2019 Kirkkovuoden 15. sunnuntai – vuosi C

Ensimmäinen lukukappale (5. Moos. 30:10-14)

Sana on aivan teidän lähellänne, valmiina noudatettavaksi.

Luemme Viidennestä Mooseksen kirjasta.

Mooses sanoi kansalle: ”Teidän tulee kuulla Herran, Jumalanne, ääntä ja noudattaa kaikkia hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka on kirjoitettu tähän lain kirjaan. Silloin te palaatte taas Herran, Jumalanne, luo koko sydämestänne ja sielustanne.

Tämä laki, jonka minä teille nyt annan, ei ole liian vaikea, ei etäinen eikä salattu. Se ei ole taivaassa, niin että joutuisitte sanomaan: ’Kuka nousee meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen ja ilmoittaa sen meille, jotta voisimme sitä noudattaa?’ Se ei myöskään ole meren takana, niin että joutuisitte sanomaan: ’Kuka käy hakemassa sen meren takaa ja ilmoittaa sen meille, jotta voisimme sitä noudattaa?’ Se on aivan teidän lähellänne, teidän suussanne ja sydämessänne, valmiina noudatettavaksi.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 69:14+17, 30-31, 33-34, 36ab+37. ‒ vrt. 33)

Kertosäe:                 Nöyrät, etsikää Jumalaa, niin sydämenne virvoittuu.

Minä rukoilen sinua, Herra. Kunpa tämä hetki olisi otollinen.
Jumala, vastaa minulle! Onhan hyvyytesi suuri ja apusi varma.
Vastaa minulle, Herra! Sinä olet uskollinen,
katso puoleeni, sinä armollinen. Kertosäe

Minä olen kurja ja kipua täynnä,
mutta sinä, Jumala, autat minut turvaan.
Minä ylistän lauluin Jumalan nimeä,
kunnioitan sitä kiitoksin. Kertosäe

Nöyrät näkevät tämän ja iloitsevat,
niiden sydän virvoittuu, jotka etsivät Jumalaa,
sillä Herra kuulee köyhien rukouksen
eikä hylkää omiaan, jotka ovat vankeudessa. Kertosäe

Jumala pelastaa Siionin
ja rakentaa Juudan kaupungit.
Hänen palvelijoittensa jälkeläiset perivät sen,
ja ne, jotka rakastavat hänen nimeään, saavat asua siellä. Kertosäe

tai:

(Ps. 19:8, 9, 10, 11. – 9a)

Kertosäe:                  Herran käskyt ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen.

Herra on antanut täydellisen lain,
se virvoittaa mielen.
Herran ohjeet ovat luotettavat,
ne neuvovat taitamatonta. Kertosäe

Herran käskyt ovat oikeat,
ne ilahduttavat sydämen.
Herran määräykset ovat kirkkaat,
ne avaavat silmäni näkemään. Kertosäe

Herran pelko on puhdas,
se pysyy iäti.
Herran säädökset ovat lujat,
ne ovat oikeita kaikki. Kertosäe

Ne ovat kalliimmat kuin puhdas kulta,
kalliimmat kuin kullan paljous,
makeammat kuin mesi,
maistuvammat mehiläisen hunajaa. Kertosäe

Toinen lukukappale (Kol. 1:15-20)

Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä kolossalaisille.

Kristus Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt. Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ja hän pitää kaiken koossa. Hän on myös ruumiin pää, ja ruumis on kirkko. Hän on alku. Hän nousi esikoisena kuolleista, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Jumala näki hyväksi antaa kaiken täyteyden asua hänessä sekä hänen kauttaan sovittaa kaiken itsensä kanssa ja hänen ristinsä verellä vahvistaa rauhan kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja taivaissa.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja (vrt. Joh. 6:63c, 68c)

Halleluja. Halleluja.
Sinun sanasi, Herra, ovat henki ja elämä.
Sinulla on ikuisen elämän sanat.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 10:25-37)

Kuka on minun lähimmäiseni?

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi: ”Opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän?” Jeesus sanoi hänelle: ”Mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet?” Mies vastasi: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Jeesus sanoi: ”Oikein vastasit. Tee näin, niin saat elää.”

Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia, ja jatkoi: ”Kuka sitten on minun lähimmäiseni?” Jeesus vastasi hänelle näin: ”Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin. Samaa tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. Samoin teki paikalle osunut leeviläinen: kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi.

Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan kaksi denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi: ’Hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin.’ Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen?” Lainopettaja vastasi: ”Se, joka osoitti hänelle laupeutta.” Jeesus sanoi: ”Mene ja tee sinä samoin.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.